URBAN CAFE

To miejsce spotkań. Miejsce, gdzie wiedza specjalistów łączy się z zaangażowaniem uczestników, motywacja ściga się z inspiracją, a praktyczne rozwiązania i niebanalne pomysły stają się rzeczywistością.

Kalendarz na wrzesień już jest! Sprawdź nowe wydarzenia!
Sprawdź, jakie wydarzenia czekają na Ciebie w sierpniu!
Wydarzenia w lipcu w UrbanCafe
UrbanCafe w 2019
POROZMAWIAJMY O PROJEKCIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Kalendarz na wrzesień już jest! Sprawdź nowe wydarzenia!

Zapraszamy na wrześniowe wydarzenia UrbanCafé!

Odbędą się one w formie online za pośrednictwem Zooma i w bezpośredniej transmisji na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku. Będzie je można także obejrzeć później, w dowolnym dla siebie terminie, w zakładce filmy na fanpage’u UrbanLab Gdynia: https://www.facebook.com/pg/UrbanLabGdynia/videos/

9.09 | Depresja klimatyczna | wykład dr Marzeny Cypryańskiej-Nezlek | 17:30 – 18:30

Na świecie coraz więcej ludzi zaczyna cierpieć na chroniczny lęk przed zagładą będącą skutkiem zmian klimatu. Zaburzenia snu, pamięci, zachowania antyspołeczne, a nawet samobójstwa mogą mieć swoją przyczynę w chronicznym lęku, stanie beznadziei i braku poczucia kontroli w obliczu niepewnej przyszłości, przed którą stoi nasza planeta. Czy możemy już mówić o występowaniu depresji klimatycznej w Polsce? . Jak kształtować odporność, siłę i wiarę w moc ludzkich działań w kontekście czekających nas kataklizmów związanych ze zmianą klimatu?

Link: https://us02web.zoom.us/j/83428003076

18.09 | Wspólnota. Jak rozwijać miasta odporne? | debata online | 17:30 – 18:30

Jednym z kluczowych wymiarów kształtowania miasta odpornego jest budowanie silnego, otwartego społeczeństwa, zdolnego do samoorganizacji i elastycznie odpowiadającego na zmiany. Czy kryzys pandemiczny może być szansą na wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności i wspólnoty wśród mieszkańców miasta? Jak doświadczenie izolacji wpłynęło na sytuację osób doświadczających trudności życiowych? W jaki sposób instytucje mogą wesprzeć proces rozwijania sieci wsparcia, solidarności oraz umiejętności adaptacji do kolejnych zmian?

Link: https://us02web.zoom.us/j/82276031766

23.09 | Konieczność podnoszenia świadomości społecznej zmian globalnych | 17:30-18:30

Zarówno rozwój cywilizacyjny jaki i szeroko przyjęty systemy edukacji publicznej sprzyjają odsunięciu, a nawet zupełnemu oderwaniu społeczeństwa od środowiska naturalnego. Pociąga to za sobą brak zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk naturalnych oraz kształtowanie wizerunku środowiska naturalnego jako studni bez dna, z której możemy nieskończenie czerpać wszystko to co jest nam w danym momencie potrzebne.  Czy relacja cywilizacji ze środowiskiem naturalnym musi być tak toksyczna? Co powinniśmy wiedzieć aby przyszłe pokolenia mogły normalnie prosperować na naszej planecie? Dlaczego edukacja i świadomość społeczna jest jednym z kluczowych elementów przetrwania naszej cywilizacji?

Link: https://us02web.zoom.us/j/84808446544

28.09 | Kooperatywy mieszkaniowe | rozmowa online | 17:30 – 18:30

Kooperatywy mieszkaniowe mogą być jednym z modeli zamieszkiwania, który gwarantuje niższą cenę za nieruchomość i odpowiada na konkretne potrzeby mieszkaniowe w zmieniającym się świecie. Dlaczego zatem w Polsce są rzadkością? Czy w post-pandemicznym świecie ten model zyska na popularności?

Link: https://us02web.zoom.us/j/87498854707

30.09 | Czym jest zrównoważona produkcja filmowa? | rozmowa online | 17:30 – 18:30

Mniej latania samolotami, jeżdżenia samochodami na plan produkcji filmowych, przejście na prąd z ekologicznych źródeł i rezygnacja z plastikowych torebek jednorazowych to tylko niektóre zasady zrównoważonej produkcji filmowej. Czy jesteśmy w stanie wprowadzić je w Polsce?

Link: https://us02web.zoom.us/j/87472328004

Zachęcamy także do wysłuchania podcastów na stronie https://urbanlabgdynia.podbean.com/, gdzie w każdy piątek zamieszczamy nowe odcinki nagrane na bazie spotkań, które odbyły się w UrbanCafé.

Sprawdź, jakie wydarzenia czekają na Ciebie w sierpniu!

Przypominamy, że wszystkie wydarzenia odbywają się tylko online! Linki do wydarzeń znajdują się pod każdym opisem bądź na poszczególnych wydarzeniach na Facebooku. Również na Facebooku wydarzenia są transmitowane na żywo (w zakładce filmy).

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału i zadawania pytań!

19.08.2020 | Ogrody deszczowe | wykład Judyty Łuczyńskiej | godz.17:30 – 18:30

Ogrody deszczowe to zielone oazy w mieście, przy których można odpocząć, zrelaksować się, czy zaznać ochłody w upalne dni lata.Ich główną zaletą jest to, że wspomagają małą retencję, czyli pochłaniają wodę z opadów. Woda wykorzystywana przez rośliny może wsiąkać w ziemię, co jest szczególnie ważne z powodu otaczającego nas w mieście asfaltu, betonu i płyt chodnikowych. Szczelne wykładanie nimi powierzchni ma konsekwencje w zjawisku suszy, podwyższonej w miastach temperatury i zmniejszonej wilgotności powietrza, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie mieszkańców i spadek bioróżnorodności. Nawet 90% wód opadowych może spływać po powierzchni nie trafiając do gleby, podnosząc katastrofalny efekt zmian klimatu powodowany działaniami człowieka.
Dzięki ogrodom deszczowym woda parując może trafiać z powrotem do atmosfery lub z powodu właściwości samych roślin być oczyszczona ze szkodliwych substancji. Ich projektowanie zwiększa ilość powierzchni biologicznie czynnych oraz niesie korzyści ekonomiczne.

Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/88688501249

26.08.2020 | W obronie praw zwierząt | wykład mec. Karoliny Kuszlewicz | godz. 17:30 – 18:30

W obliczu zmian klimatu szczególną ochroną prawną należy otoczyć zwierzęta żyjące w miastach. Za sprawą intensywnych procesów urbanizacyjnych, tereny będące ich domem sukcesywnie ulegają niszczeniu. Ludzie często traktują dzikie i wolnożyjące zwierzęta jako problem, kiedy to ich obecność ma wpływ na zdrowie nasze i zachowanie równowagi na Ziemi. Człowiek musi nadać priorytet działaniom służącym stworzeniu odpowiednich warunków do wspólnego życia ze zwierzętami w kontekście planowania nowych inwestycji, rozwoju turystyki, ochrony zdrowia.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/81224812625

29.08.2020 |Film „Rowery kontra samochody” ze wstępem dr Moniki Arczyńskiej | godz. 17:00 – 19:00

Nie zawsze ulice przeznaczone były w pierwszej kolejności dla samochodów. Jeszcze na początku XX wieku w centrum ruchu ulicznego znajdowali się piesi. Reżyser filmu Fredrik Gertten zabiera nas w podróż podczas której odwiedzamy Amsterdam, Kopenhagę, Toronto, czy São Paulo aby przyjrzeć się jak w obecnych czasach wygląda organizacja ruchu w tak wielkich miastach. Miastach, które są świadome zmian klimatu i postawiły na komunikację rowerową wraz z udogodnieniami dla rowerzystów. Samochody mają nadal znaczący wpływ na organizację naszego życia i planowanie przestrzenne, ich wynalezienie odcisnęło grube piętno na stanie środowiska Ziemi.

Godz. 17:00-17:30 – wprowadzenie dr Moniki Arczyńskiej (w formie filmiku w wydarzeniu na Facebooku)

Godz. 17:30-19:00 – projekcja filmu „Rowery kontra samochody”  (link do platformy, na której będzie można obejrzeć film zostanie umieszczony w wydarzeniu na Facebooku)

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/290917032334094/

Wydarzenia w lipcu w UrbanCafe

8.07. | Skazani na współdziałanie | wykład prof. Piotra Skubały | godz. 17:30 – 18:30

Jakie jest najważniejsze przesłanie w historii ludzkości? Z pewnością niewiele osób zwróciłoby uwagę, że żyjemy w czasach wielkiego plejstoceńsko-holoceńskiego wymierania. Badania dowodzą, że zostały już przekroczone tzw. granice planetarne. W odniesieniu do bezpieczeństwa klimatycznego znaleźliśmy się w stanie bezwładu i otępienia. Naukowcy z całego świata ostrzegają, że wkrótce będzie za późno, aby uniknąć tragedii, a czas się kończy. Czy zdajemy sobie sprawę z tego co naprawdę oznacza nieodwracalna i postępująca utrata bioróżnorodności i destabilizacja klimatu? Czego potrzebujemy, aby dokonała się fundamentalna zmiana relacji człowieka do Ziemi?

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/85444492354

13.07. | Zielone miasto | wykład mgr inż. arch. Marii Skotnickiej | godz. 17:30 – 18:30

Intensywna urbanizacja to problem, z którym mierzy się współczesny świat, ponad połowa ludności świata żyje w miastach. Aby zapewnić wygodne warunki życia w mieście niezbędnym jest inwestowanie w zrównoważone tereny zielone. Mają one wpływ na miejską florę i faunę, ochłodzenie klimatu, oczyszczanie powietrza i ściąganie wody z opadów, sprzyjają zawiązywaniu relacji, czy obniżeniu poziomu stresu mieszkańców. Jak projektować tereny zielone z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i partycypacji? Jakie są korzyści z wdrażania procesów komunikacji władz z mieszkańcami w zakresie tworzenia zieleni w mieście?

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/85445099185

15.07. | Planowanie przestrzenne a relacje | rozmowa online | godzi. 17:30 – 18:30

Zgodnie z wartościami równości i dostępności, architekci i urbaniści są w stanie projektować przestrzeń tak, aby zachęcała do przebywania w obrębie konkretnego miejsca i aktywizowała do nawiązywania relacji na linii człowiek-człowiek, człowiek-miejsce i człowiek-natura. W jaki sposób na relacje wpływają zasady planowania przestrzennego? Warto je poznać w kontekście zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miasta. W jaki sposób zasady dotychczas wykorzystywane mogą ulec zmianom w dobie pandemii, która wymusza na nas społeczny dystans?

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/89606753161

25.07. | Projekcja filmy „Ludzki Wymiar” ze wstępem dr Moniki Arczyńskiej | godz. 17:00 – 19:00

Coraz więcej osób mieszka dziś w metropoliach, ludność miast systematycznie rośnie. Szacuje się, że za 30 lat będzie w nich żyło ok. 6 miliardów ludzi. Jak miasta powinny być projektowane, żeby spełniały standardy nowego stylu życia w zakresie relacji, transportu, czy dostępu do usług?

Godz. 17:00-17:30 – wprowadzenie dr Moniki Arczyńskiej (w formie filmiku w wydarzeniu na Facebooku)
Godz. 17:30-19:00 – projekcja filmu „Ludzki Wymiar” (link pod którym będzie wyświetlony film podany zostanie podany na wydarzeniu na Facebooku)

Link do wydarzenia na Facebooku: http://facebook.com/events/213859913127454/

29.07.2020 |Łąki kwietne w mieście| debata online | godz. 17:30-18:30

Przypominają o dzikiej przyrodzie w mieście, są kolorowe, zróżnicowane, korzystne dla środowiska. Łąki kwietne cieszą się dużą popularnością w Gdyni i całej Polsce. Ich niebywałą zaletą jest niwelowanie wysp ciepła, wspomaganie retencji, brak konieczności regularnego koszenia (korzyści ekonomiczne) oraz wzmacnianie bioróżnorodności.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że łąki kwietne wymagają szczegółowego zaplanowania czy wiedzy o podłożu, w którym mają się znaleźć, aby dłużej niż jeden sezon cieszyły nasze oko. Pojawiają się głosy twierdzące, że łąki kwietne nie są wystarczająco estetyczne, przekwitają na oczach mieszkańców i stanowią dodatkowe wyzwanie dla alergików.

Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/83053390125

UrbanCafe w 2019

W 2019 roku w ramach UrbanCafe odbyło się 39 wydarzeń. Były to m.in. następujące spotkania:
• warsztat „#mikrodziałanie – jak zacząć”
• debata „Współdzielenie: ogrody społeczne, jadalne rośliny w mieście”
• wykład „Epoka człowieka – czym jest antropocen”
• wykład „Społeczeństwo żąda zmiany! O psychologicznej potrzebie zmienności i zmienianiu siebie”
• spotkanie dla innowatorów społecznych, instytucji i organizacji pozarządowych
• spotkanie „Pszczoły miodne, dzikie zapylacze i rośliny miododajne” z okazji Światowego Dnia Środowiska
• debata „Porozmawiajmy o klimacie – spotkanie urzędu, ruchu społecznego i nauki”
• pokaz filmowy „Human Energy” – projekcja filmu oraz dyskusja z jego twórcami i specjalistą ds. technologii OZE i paliw alternatywnych
• pokaz filmowy „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców” – projekcja filmu i spotkanie z autorką

Dotychczas w spotkaniach wzięli udział między innymi: 

Artur Jerzy Filip – specjalista w dziedzinie projektowania urbanistycznego i planowania miast

Katarzyna Staniszewska i Cyprian Ożóg-Orzegowski – Halo Kultura

Małgorzata Zamorska – Fundacja Generacja

Michał Jaśkiewicz – psycholog środowiskowy

Agata Twardoch – architektka i urbanistka

Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni – reprezentant festiwalu Weekend Architektury

Jakub Furkał – pełnomocnik miasta Gdyni ds. komunikacji rowerowej

Beata Chomątowska – polska pisarka, dziennikarka i działaczka społeczna

Olga Drenda – autorka książek, dziennikarka, tłumaczka, antropolożka wizualna

Izabela Rutkowska –  projektantka, edukatorka i animatorka kultury

Michał Kitkowski – Extinction Rebellion, OZE

Wiesław Łukaszewski – psycholog społeczny 

Natasza Kosakowska-Berezecka – badaczka postrzegania kobiet i mężczyzn w różnych rolach społecznych

Dagny Kurdwanowska – dziennikarka

Anna Sierpińska – naukowiec zajmująca się zmianami klimatu

Patryk Hardziej – działacz międzynarodowo multidyscyplinarny ilustrator, projektant grafik oraz researcher

Dr hab. Ewa Bińczyk – prof. UMK zajmująca się współczesną filozofią nauki i techniki

Michał Parzuchowski – kierownik Centrum Badań nad Poznaniem i  Zachowaniem Wydział Psychologii  SWPS w Sopocie

Robert Glimka – gdyński pszczelarz

Karolina Krzemińska – OWES Dobra Robota

Bartosz Frankowski – pełnomocnik prezydenta miasta ds. adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu

Bogdan Wojciszke – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, członek PAN Przedstawiciele Forum Rad Dzielnic

POROZMAWIAJMY O PROJEKCIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Prace nad projektem tzw. uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego trwają do 29 listopada. O zapisach tego dokumentu będzie można porozmawiać na otwartym spotkaniu w UrbanLab Gdynia. W środę, 20 listopada będzie można poznać zapisy projektu uchwały oraz uzyskać pomoc w sformułowaniu uwag do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Spotkanie odbędzie się w 20 listopada w godz. 18.00-19.30 w UrbanLab Gdynia (budynek nr IV PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, wejście od ul. Stryjskiej). Udział weźmie Wydział Środowiska gdyńskiego magistratu, udzielając szczegółowych informacji o projekcie, jak i rozwiewając ewentualne wątpliwości.

Uchwała antysmogowa będzie zawierać kierunki działań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz wprowadzenie ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Objęte będą nią w m.in. kotły, piece oraz kominki, które: dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania i/lub systemu ciepłej wody użytkowej, dostarczają ciepło wyłącznie do systemu wody użytkowej lub wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła czy też wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie wydzielanie ciepła w połączeniu z przenoszeniem go do innego nośnika.

Na spotkanie nie obowiązują zapisy. Przed spotkaniem warto zapoznać się z treścią projektu uchwały. Dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w zakładce Sprawy do załatwienia – Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.