Przyszłość, bliskość, odporność – trzy nowe raporty UrbanLab Gdynia

W dobiegającym końca 2021 roku UrbanLab Gdynia jest bogatszy o trzy raporty badawcze, wyposażające Gdynię  w cztery scenariusze przyszłości oraz dwa narzędzia badawcze. To wszystko dzięki realizacji zadania „Adaptacja koncepcji UrbanLab w Gdyni. Wszystkie trzy raporty są wynikiem rekomendacji Grupy Strategicznej, Zespołów Tematycznych, a także prac nad powiązanymi ze sobą wzajemnie tematami adaptacji do życia w i po pandemii oraz adaptacji do zmian klimatu.

Pierwszy z raportów jest najszerszy, wykracza również najdalej czasowo – proces foresightowy zmapował bowiem perspektywę 30 lat, dzięki czemu 3-letni pilotaż kończymy z przygotowanymi czterema scenariuszami przyszłości. Raport opracowało studio foresightowe Busola Trends. Zgodnie z definicją proces foresightowy to uporządkowany sposób dotarcia do informacji o przyszłości. Umożliwia ocenę potencjalnych zagrożeń i znalezienie ukrytych ścieżek rozwoju.

Scenariusze przyszłości obrazują symulacje możliwych wizji jutra. Są formą kreatywnej wizualizacji. Ich zadaniem jest m.in. poszerzenie perspektywy i zmobilizowanie do działań oraz wywołanie emocji u odbiorcy. Interpretując je, należy pamiętać, że przyszłość jest mnoga i plastyczna. Może obrać różne kierunki, a podejmując określone kroki, można wspierać wybraną wersję przyszłości. W związku z tym pojedynczy scenariusz nie oznacza gotowej strategii, ale stanowi punkt wyjścia do planowania strategicznego.

Projekt przeprowadzono w ciągu czterech miesięcy – pomiędzy sierpniem a listopadem 2021 roku, w trzech, następujących po sobie etapach:  skanowania horyzontu zmian, planowania scenariuszowego oraz ewaluacji scenariuszy. W wyniku analiz i badań, w których wzięli udział mieszkańcy i mieszkanki Gdyni (zarówno dzieci jak i dorośli)oraz ekspertki i eksperci, powstały cztery scenariusze przyszłości Gdyni w perspektywie 30 lat:

Opis scenariuszy i cały raport dostępny jest TUTAJ.

Drugi z raportów to metodologie badawcze, dotyczące nabierającej popularności koncepcji tzw. „miasta 15-minutowego” autorstwa Carlosa Moreno. Raport opracował FIUUDESIGN Adam Chyliński. W raporcie opartym o istniejące źródła badawcze i naukowe znalazło się omówienie pojęć oraz trzy metodologie badawcze, które w zróżnicowany sposób pozwalają na przeprowadzenie pomiaru miasta 15-minutowego – w całej Gdyni lub jej wybranej części. „Miasto 15-minutowe” to bowiem miasto otwarte, niestwarzające barier (tak fizycznych, jak i niematerialnych), inkluzywne i egalitarne. Najgłośniejszym przykładem wdrażania koncepcji „miasta 15- minutowego” jest Paryż, metropolia, która dała Carlosowi Moreno szansę przetestowania własnej teorii na żywym organizmie.

Raport dostępny jest TUTAJ.

Trzeci z raportów dotyczy rezyliencji miejskiej –  zdolności do zapobiegania i reagowania w obliczu kataklizmów, katastrof, kryzysów, oddziaływania negatywnych trendów i czynników. Raport opracowała Fundacja Green Dealers. Do kluczowych składowych miejskiej rezyliencji zalicza się: przygotowanie, odporność, elastyczność, umiejętność odbudowy opierającej się na wykorzystaniu szans, wyciąganie wniosków oraz nieustające dopasowywanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Gdynia zyskała narzędzie, które pozwoli przyglądać się miejskiej odporności własnymi siłami, analizując silniejsze i słabsze elementy systemu miejskiego. Raport stanowi opracowanie, podejmujące się analizy i próby wyjaśnienia definicji, pojęć oraz podejść stosowanych w różnych międzynarodowych organizacjach prowadzącymi pomiary miejskiej odporności.

Raport wraz ze wskaźnikami dostępny jest TUTAJ.

Wszystkie raporty są publiczne dostępne online. Zachęcamy do lektury, a także do zainspirowania się i przejmowania dobrych praktyk do swoich miast czy działalności. Zagadnienia i obszary zawarte w raportach, będą punktem odniesienia do dalszych działań UrbanLabu w 2022 roku. Czeka nas czas nowych projektów i interesujących spotkań.

Badania zostały zrealizowane w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie zadania nr: DPT/BDG-II/POPT/19/19.

GDYNIA 2050. Cztery scenariusze przyszłości_2021Pobierz
Miasto 15-minutowe – czym jest i jak je badać? Raport metodologiczny _Gdynia 2021Pobierz

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.