Wystąpienia połączone z dyskusją i warsztaty online w ramach konferencji „Miasta świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania”

Wystąpienie połączone z dyskusją: Nudge Units w samorządach. Czy można wdrożyć narzędzia architektury wyboru w polskich miastach?

Termin: 2 grudnia 2020, godz. 14:00-15:00

Aby działania i polityka rozwoju w miastach i regionach były skuteczne, mieszkańcy choć w części powinni się z nimi utożsamiać. Jeśli mieszkańcy i mieszkańcy rozumieją i akceptują to, co proponują im włodarze samorządów w zakresie ochrony środowiska, polityki przestrzennej, społecznej czy transportowej, zwiększa się szansa na realizację ich celów. Aby przekonać mieszkańców do działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi miast, można stosować narzędzia tzw. architektury wyboru. Narzędzia takie do tej pory wykorzystywane były przede wszystkim przez rządy niektórych państw (np. w celu zachęcenia obywateli do powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych albo do zwiększania skali dawstwa organów). Część z tych narzędzi można zaimplementować także w samorządach terytorialnych. Celem prezentacji będzie opisanie architektury wyboru jako potencjalnego narzędzia polityki samorządowej oraz uruchomienie dyskusji nad korzyściami i zagrożeniami związanymi z jego zastosowaniem w polskich miastach i regionach.

Na spotkanie składać się będzie część wykładowa (30 min.) oraz dyskusja z uczestnikami (30 min.). Wydarzenie będzie moderowane.

Prowadzący: Mariusz Sokołowicz – urodzony w Łodzi. Pracownik akademicki i miejski działacz społeczny. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w problematyce ekonomii miejskiej i marketingu terytorialnego. Autor i redaktor ponad 80 publikacji poświęconych problematyce ekonomii miejskiej. Przez kilka lat pracował jako zarządca i doradca na rynku nieruchomości. Był społecznym współautorem Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2020 a w latach 2009-2013 jako urzędnik samorządowy był odpowiedzialny za jej rewitalizację. Kierował kilkoma projektami badawczymi oraz uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych, finansowanych m. in ze środków Horyzont 2020, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Europejskiego Funduszu Społecznego, Agencji ds. Grantów Republiki Czeskiej, oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Miejski aktywista, m.in.  w Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, której celem jest rewitalizacja centrum Łodzi i wzmacnianie łódzkiej tożsamości. Swoje wiedzę i doświadczenie pogłębia podczas licznych wyjazdów zagranicznych, m.in. do Francji, Włoch, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech i Słowacji. W wolnych chwilach dużo czyta i trochę pisze. Jego pasją są podróże, szczególnie motocyklowe.

Wystąpienie połączone z dyskusją: Szukając czułych punktów miasta. Dlaczego działanie w myśl formuły „myśl globalnie, działaj lokalnie” powstrzymuje zmiany?

Termin: 2 grudnia 2020, godz. 14:00-15:00

Czy odśnieżanie może być seksistowskie i skąd biorą się długie kolejki przed żeńskimi toaletami publicznymi? Dlaczego inwestycje w instrastrukturę kierowane są w sektory i potrzeby, które są silnie zmaskulinizowane. Niniejsze spotkanie będzie próbą odpowiedzi na pytanie czy współczesna miasta, w tym miasta polskie, zostały skrojone pod mężczyzn i jednocześnie wykluczają – albo przynajmniej utrudniają – kobietom w pełnym uczestnictwie w życiu miejskim. Czy feminizacja miast jest też szansą na rozwiązanie nie tylko problemu nierówności płciowej, ale też wielu innych miejskich bolączek?

Na spotkanie składać się będzie część wykładowa (30 min.) oraz dyskusja z uczestnikami (30 min.). Wydarzenie będzie moderowane.

Autor: Cezary Hładki

Prowadzący: Kacper Pobłocki – jest absolwentem Atlantic College w Wielkiej Brytanii, University College Utrecht (2000–2003), Central European University w Budapeszcie (2003–2004) gdzie obronił doktorat. Jego praca doktorska pt. „The Cunning of Class – Urbanization of Inequality in Post-war Poland (2010)” została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W swojej karierze naukowej prowadził badania w Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Detroit, Teheranie i Tokio. W 2009 roku przebywał na stypendium w kierowanym przez Davida Harvey’a The Center for Place, Culture and Politics przy The City University of New York. W latach 2009–2014 wspierał powstanie i rozwój ruchów miejskich w Polsce – m.in. jako organizator pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich czy inicjator i koordynator ogólnopolskiego Porozumienia Ruchów Miejskich. W 2010 był wykładowcą na Uniwersytecie w Utrechcie, w latach 2011–2018 adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2015 pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu antropologii i socjologii miasta. Książka „Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu (2013)”, której jest współautorem, otrzymała nagrodę im. Jerzego Regulskiego za najważniejszą publikację poruszającą kwestię ładu przestrzennego wydaną w latach 2010-2015, a jego monografia „Kapitalizm. Historia krótkiego trwania (2017)” została uznana przez kapitułę konkursu Economicus za książkę roku.

Warsztaty: Czy przestrzeń miejska przetrwa zmiany klimatu?

Termin: 2 grudnia 2020, godz. 15:00-17:00

Jak zmiany klimatu wpłyną na nasze miasta? Czy mamy spodziewać się „ocieplenia”, czy może czegoś zupełnie innego? W jaki sposób możemy ograniczyć w miastach ryzyko klęsk żywiołowych nasilonych przez zmiany klimatyczne? Czemu możemy zapobiec? A do czego musimy się mądrze dostosować? Jak wybierać najsensowniejsze strategie redukcji szkód? Przećwiczymy to posługując się dwuczynnikową macierzą oceny ryzyka i macierzą ZR (zagrożenie – reakcja). Powiemy też o tym, że działająca przy ONZ agenda UNISDR prowadzi od lat kampanię „Making Cities Resilient: My City is Getting Ready” i wydaje aktualizowane poradniki dla burmistrzów i prezydentów miast.

Warsztaty połączone będą z elementami gry strategicznej.

Prowadzący: Wojciech Kłosowski – ekspert samorządowy w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, jeden z najbardziej doświadczonych polskich specjalistów w zakresie rewitalizacji miast. Od ponad 25 lat pracuje jako niezależny doradca władz samorządowych. Autor i współautor licznych strategii i planów dotyczących rozwoju miast i regionów, w tym strategii gospodarczych, programów rewitalizacji, polityk społecznych, strategii w zakresie kultury. Jest autorem m. in. podręcznika „Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego”. Prywatnie – dziadek ośmiorga wnuków, autor powieści, szablista i zapalony uczestnik LARPów.

Warsztaty: Gra SmileUrbo – mechanizmy porozumiewania się, wielowymiarowości decyzji, partycypacja

Termin: 2 grudnia 2020, godz. 15:00-17:00

SmileUrbo to interaktywna gra symulacyjna, w której uczestnicy wcielają się w radę wioski. Każdy ma inne interesy, a wspólnie muszą zdecydować o przyszłości swojej społeczności. Efekty swoich decyzji widzą od razu dzięki interaktywnemu interfejsowi. Praca w grupie i konieczność podejmowania wspólnych decyzji uczą skutecznej komunikacji, współpracy i rozwijają kompetencje negocjacyjne graczy.

SmileUrbo w 2015 r. zdobyło przyznawaną przez ONZ nagrodę w prestiżowym konkursie WSYA. Startowało aż 1900 projektów ze 140 państw. Do tej pory przez szkolenia oparte na SmileUrbo przeszło ponad 3200 osób w krajach takich jak: Hiszpania, Polska, Holandia, Chile, Birma czy Sri Lanka.

Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na dwie grupy i pod okiem Aleksandry Zemke będą mieli okazję zagrać w grę SmileUrbo.

Prowadząca: Aleksandra Zemke absolwentka Rozwiązywania Konfliktów na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2011 roku założyła w Hiszpanii organizację pozarządową Smilemundo, tworzącą innowacyjne narzędzia edukacyjne wspierające zrównoważony rozwój. Od lat współpracuje z instytucjami działającymi na polu polityki lokalnej: United Cities and Local Governments, UNDP, UN – Habitat, Eduacting Cities czy Prowincja Barcelona. Tworzy dla nich programy edukacyjne związane przede wszystkim z Agendą 2030 i innowacjami na polu Ekonomii Społecznej i  Solidarnej. Tworzone przez nią narzędzia wyróżnone zostały wieloma nagrodami, w tym prestiżową Word Summit Youth Award, przyznanej przez ONZ w Brazylii dla najlepszych projektów wykorzystujących nowe technologie do promowania zrównoważonego rozwoju.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.