URBAN LAB

Miejsce spotkań mieszkańców, aktywistów i urzędników, którzy wspólnie wypracowują i wdrażają rozwiązania odpowiadające na wyzwania stojące przed Gdynią.

REKRUTACJA DO ZESPOŁU TEMATYCZNEGO URBAN LABU
URBAN LAB W GDYNI OTWARTY!
OTWARCIE URBAN LABU
PIERWSZY W POLSCE URBAN LAB STARTUJE W GDYNI

REKRUTACJA DO ZESPOŁU TEMATYCZNEGO URBAN LABU

Jesteś radny/ą dzielnicy lub działasz w organizacjach pozarządowych? Posiadasz doświadczenie w działaniach partycypacyjnych i pracy ze społecznością lokalną lub masz doświadczenia ze współpracy z Miastem jako NGO? Masz spostrzeżenia na temat rzeczy wymagających zmiany w tych obszarach i chcesz włączyć się w poszukiwanie rozwiązań mających poprawić stan partycypacji i warunki działania organizacji pozarządowych w Gdyni? Zgłoś się do prac w Zespole Tematycznym UrbanLabu jako przedstawiciel/ka rad dzielnic lub gdyńskich NGOsów!

Czym jest Zespół Tematyczny UrbanLabu?

Zespół Tematyczny to kilkunastoosobowa grupa, powoływana w każdym roku działania UrbanLabu (czym jest UL dowiesz się tutaj), składająca się z osób posiadających doświadczenie w obszarze tematycznym, któremu poświęcone są w danym roku działania UrbanLabu. W roku 2019 obszarem tym jest partycypacja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele administracji miejskiej i Rady Miasta oraz przedstawiciele rad dzielnic i organizacji pozarządowych, wyłonieni w otwartym naborze prowadzonym przez Laboratorium Innowacji Społecznych, które prowadzi UrbanLab.

Jakie są zadania Zespołu Tematycznego?

Do zadań Zespołu Tematycznego UL należeć będzie przede wszystkim:

  • określenie szczegółowych wyzwań dla Gdyni w obszarze partycypacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dla których poszukiwane będą konkretne rozwiązania w ramach Inkubatora Innowacji oraz prac grupy roboczej tegorocznego UrbanLabu – w oparciu o dane dostarczone przez zespół UL oraz własne doświadczenie i wiedzę ekspercką;
  • ocena skuteczności wypracowanych w UrbanLabie rozwiązań i wypracowanie rekomendacji co do ich dalszego wdrażania w mieście.

Członkowie Zespołu będą też zaproszeni do wsparcia swoją wiedzą m.in. działań w ramach Inkubatora Innowacji.

Jak będzie pracować Zespół Tematyczny?

Zespół będzie pracował na moderowanych spotkaniach odbywających się nie rzadziej niż raz na miesiąc przez około 10 miesięcy. W okresie pomiędzy kolejnymi spotkaniami członkowie Zespołu będą wykonywać drobne zadania (np. zapoznanie się z treścią dostarczonych dokumentów, przesłanie swojej opinii).

Spotkania będą obywać się w godzinach ustalonych przez członków zespołu i trwać około 2-3 godzin. Za udział w pracach Zespołu będzie przysługiwała dieta finansowana z projektu, w ramach którego uruchomiono UL.

Jak zgłosić się do Zespołu?

W ramach otwartego naboru zapraszamy do zgłoszenia się do prac w Zespole Tematycznym:

  • przedstawicieli/lki rad dzielnic Miasta Gdyni (2 miejsca w Zespole),
  • przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych działających na terenie Gdyni (5 miejsc w Zespole).

Swoją kandydaturę można zgłosić w okresie od 30 kwietnia do 15 maja wypełniając Formularz zgłoszeniowy i składając go drogą mejlową (skan) na adres urbanlab@lis.gdynia.pl  lub osobiście w:

  • siedzibie UrbanLabu (Al. Zwycięstwa 96/98, III budynek Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wejście od ul. Stryjskiej),
  • siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, wejście od ul. Derdowskiego).

Ostatecznego doboru członków Zespołu dokona komisja powołana w ramach UrbanLabu, kierując się doświadczeniem i kompetencjami kandydatów w obszarze partycypacji/działalności w ramach i na rzecz III sektora, oraz starając się zadbać o różnorodność reprezentowanych organizacji pozarządowych.

Kontakt

W razie pytań dotyczących pracy w ramach grupy Zespołu Tematycznego, prosimy o kontakt mailowy pod adresem urbanlab@lis.gdynia.pl lub telefoniczny pod numerem 58 727 39 08.

URBAN LAB W GDYNI OTWARTY!

Pierwszy w Polsce Urban Lab – otwarte dla każdego miejsce dyskusji o mieście – zainaugurowała debata między społecznikami i przedstawicielami władz Gdyni. Nad wyzwaniami stojącymi przed Urban Labem, 28 marca rozmawiali Michał Guć – wiceprezydent Gdyni, Jakub Ubych – radny Gdyni i pełnomocnik prezydenta ds. dzielnic, Martyna Regent ze stowarzyszenia Miasto Wspólne oraz Katarzyna Korzeniewska i Cyprian Ożóg-Orzegowski ze stowarzyszenia Halo Kultura. 

Nowo aranżowana przestrzeń dawnej Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych na parterze budynku nr IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, będzie teraz pełnić inną funkcję. O tym, czym ma być Urban Lab debatowano w czwartkowe popołudnie, 28 marca.

Formalnie powołany 7 marca, dzięki pozyskaniu prawie 3,5 mln złotych z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urban Lab w założeniu jest program miejskim i przestrzenią do wypracowania, ale też wdrażania efektywnych i trwałych zmian podnoszących jakość życia mieszkańców Gdyni. Co przez to rozumiemy? I jaki temat bierzemy na warsztat jako pierwszy?

– Chcielibyśmy, aby z Urban Labu mógł czerpać każdy i żeby każdy mógł, dzięki ciekawym pomysłom, przyczyniać się do zmian w naszym mieście. Byście mieli państwo poczucie, że bycie w tym miejscu i uczestnictwo w procesie – bo to nie tylko miejsce, ale i pewien sposób myślenia o mieście – faktycznie przyczynia się do zmian na lepsze, do tego, co nazywamy podnoszeniem jakości życia. – przywitał gości Michał Guć– Poza tym mamy nadzieję, że to, co się uda osiągnąć w Gdyni dzięki Urban Labowi, będzie rozpowszechniane jako dobra praktyka w innych samorządach.

Dyskusję prowadził kierownik Urban Labu, Przemysław Górski z Laboratorium Innowacji Społecznych. Zanim zapytał gości, czym jest i czym powinien być dla nich ten nowy projekt miejski, sam podjął się tego zadania. Opowiedział, jak będzie wyglądała paca w najbliższym czasie, a także nakreślił pierwszy obszar tematyczny, którym będziemy się zajmować – partycypację społeczną. – Naszym założeniem jest, aby to, co tu wypracujemy, nie było jedynie teorią, do której będziemy próbować przekonać mieszkańców i urzędników. Chcemy oddać taki produkt, który będzie odpowiedzią na potrzeby zarówno decydujących o mieście, jak i tych, których te decyzje bezpośrednio dotyczą. Dlatego właśnie będziemy tworzyć go wspólnie, współdecydując o rozwiązaniach najbardziej potrzebnych wszystkim – zapowiedział.  Dyskusja, którą wywołał dotyczyła odmiennych stanowisk, jakie prelegenci mieli na temat stanu partycypacji w Gdyni.

– Partycypacja zawiodła mieszkańców polskich miast wielokrotnie, ponieważ często była fasadowa. Narzędzia partycypacyjne były stosowane tylko po to, by miasto mogło się pochwalić, że ich użyło. W Gdyni musimy jeszcze raz zastanowić się nad definicją partycypacji i sprawdzić, czy mieszkańcy w ogóle wiedzą, jakich narzędzi w ramach tej partycypacji mogą użyć. Moim zdaniem nie znają ich.
– 
stwierdziła Martyna Regent ze stowarzyszenia Miasto Wspólne– Dla dobra partycypacji urzędnicy powinni uznać, że słuchanie mieszkańców jest ich obowiązkiem. Znikome zainteresowanie mieszkańców naszego miasta partycypacją leży w dużej części po stronie naszych reprezentantów, których plany i działania nie są wystarczająco transparentne, a same konsultacje podejmowane są zbyt późno i obejmują tylko wycinki interesujących gdynian zagadnień. Dodatkowo nie mają oni żadnej gwarancji, że wyniki konsultacji zostaną uwzględnione, dlatego uważamy, że podstawą dalszych działań będzie wspólne opracowanie w Urban Labie Standardów Partycypacji dla Gdyni. – dodała.

– Polska partycypacja, także gdyńska ma trzy problemy. Po pierwsze jest najczęściej partycypacją przeciw czemuś. Mieszkańcy angażują się wtedy, kiedy trzeba zaprotestować, zamiast zaproponować konstruktywne rozwiązania. Po drugie partycypacja jest dosyć „płytka” – mieszkańcy są aktywni jeśli nie wymaga to od nich wiele pracy, np. mogą kliknąć w krótką ankietę w internecie, czy oddać głos w budżecie obywatelskim, ale już bardziej skomplikowane procesy wymagające poświęcenia prywatnego czasu angażują zdecydowaną mniejszość obywateli. Trzeci problem to tzw. patriarchalność, która polega na tym, że aktywiści bardzo dużo mówią o partycypacji, ale rozumieją je jako przedkładanie władzom miasta swoich rozwiązań do wdrożenia, uznając je za najlepsze i nie podlegające dyskusji. To jest dla mnie zadanie dla Urban Labu – aby przełamywać te problematyczne cechy. Zachęcić mieszkańców do twórczego działania i współdziałania z urzędnikami na rzecz zmian. Zbudujmy w Urban Labie pole dialogu, pole do głębszej dyskusji. – przedstawił swój punkt widzenia Michał Guć.

Według działaczy stowarzyszenia Halo Kultura, to właśnie twórczy ferment, mnóstwo włożonej pracy
i kompetencje osób chcących coś zmienić, doprowadziły do rozwinięcia nowego, popularnego miejsca kultury i sztuki w Gdyni. – Szczęśliwie złożyło się, że otrzymaliśmy wsparcie pełnomocniczki prezydenta ds. kultury – Mai Wagner, która uczestniczyła w pracach koncepcyjnych. Myślę, że ustrukturyzowanie takich zasad współpracy z Miastem może być zadaniem dla Urban Labu. Tu, osoby z mniejszą siłą przebicia czy mniejszymi kompetencjami komunikacyjnymi, mogłyby uzyskać wsparcie w realizacji swoich pomysłów, które zakładają współpracę z instytucjami publicznymi. – zaproponowała Katarzyna Korzeniewska.

Różne stanowiska ścierające się podczas debaty to zapowiedź ciekawego procesu, wynikającego z oczekiwań i nadziei, że na wyzwania stojące przed Gdynią, będzie można odpowiedzieć pracując wspólnie przy jednym stole.

OTWARCIE URBAN LABU

28 marca o 17.00 w PPNT Gdynia odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Urban Labu, pionierskiego w skali kraju programu miejskiego, który ma służyć podnoszeniu jakości życia w mieście. Podczas dyskusji mieszkańcy, społecznicy i przedstawiciele władz miasta zastanowią się nad wyzwaniami stojącymi przed Urban Labem i samą Gdynią.

– Zaczynamy pracę z nowym narzędziem służącym poprawianiu jakości życia w naszym mieście – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji – To wielka szansa na stworzenie miejsca, które nie tylko umożliwi pogłębioną dyskusję na temat potrzeb mieszkańców Gdyni, ale przede wszystkim zaproponuje konkretne rozwiązania, a potem doprowadzi do ich wdrożenia.

Na otwarcie przygotowano panel dyskusyjny, w którym wezmą udział Michał Guć, Jakub Ubych – radny Gdyni i Pełnomocnik prezydenta miasta ds. dzielnic, Martyna Regent ze Stowarzyszenia Miasto Wspólne oraz Katarzyna Staniszewska i Cyprian Ożóg-Orzegowski ze Stowarzyszenia Halo Kultura.

– Urban Lab to miejsce, w którym dialog jest najważniejszy – mówi Przemysław Górski, kierownik Urban Labu i prowadzący zaplanowaną dyskusję – Idea Urban Labu jest oparta na aktywnej współpracy mieszkańców, społeczników, ekspertów i przedstawicieli struktur miejskich. Liczymy na obecność mieszkańców, ponieważ chcielibyśmy opowiedzieć o założeniach programu, ale i razem zastanowić się czego i dlaczego potrzebuje miasto.

Siedziba Urban Labu znajduje się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, w miejscu dawnej Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych, które jednocześnie koordynuje nowy program.

Wstęp na wydarzenie jest otwarty dla każdego.

Koncepcja Urban Labu została wypracowana przez zespół Laboratorium Innowacji Społecznych, pod okiem Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (od 1 marca, po zmianie nazwy – Instytutu Rozwoju Miast i Regionów) oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce – gdyński Urban Lab został powołany do życia 7 marca 2019 roku.

Otwarcie Urban Labu:
28 marca (czwartek) 2019, godzina 17:00
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, budynek IV,
Al. Zwycięstwa 96/98 (wejście od ul. Stryjskiej)

PIERWSZY W POLSCE URBAN LAB STARTUJE W GDYNI

Pierwszy w Polsce Urban Lab, miejski program służący wprowadzaniu trwałych rozwiązań podnoszących jakość życia w mieście, startuje w Gdyni. Stosowną umowę podpisał w czwartek, 7 marca, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Dzięki pozyskaniu prawie 3,5 mln złotych z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w naszym mieście uruchomiony zostaje pionierski w skali kraju model współpracy mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli struktur miejskich.

Urban Lab to program miejski, dzięki któremu powstaje przestrzeń do wypracowania, ale też wdrażania efektywnych i trwałych zmian podnoszących jakość życia mieszkańców Gdyni.

– Zakłada funkcjonowanie miejsca współpracy mieszkańców, ekspertów z całego kraju, aktywistów miejskich oraz urzędników i władz miasta. Koncentrować się będzie na wypracowywaniu nowych sposobów pracy nad wyzwaniami stojącymi przed Gdynią. Działanie Urban Lab zostało zaplanowane na trzy lata z możliwością wydłużenia ewentualnie na dwa kolejne lata – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – To ogromne wyróżnienie, że Gdynia została zaproszona do tego programu.

– To też docenienie wagi wszystkich przedsięwzięć, które od trzech lat podejmujemy w  Laboratorium Innowacji Społecznych z myślą o angażowaniu mieszkańców w życie Gdyni, włączaniu ich we współdecydowanie i inicjowanie zmian – dodaje Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. – Naszą misją jest poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań podnoszących jakość życia. Działalność Urban Labu doskonale się w nią wpisuje. Dlatego przez kilka miesięcy zespół Laboratorium Innowacji Społecznych, pod okiem Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (od 1 marca, po zmianie nazwy – Instytutu Rozwoju Miast i Regionów) oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pracował nad wypracowaniem koncepcji realizowania w Gdyni tego unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia.

Pracownicy Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, którzy są autorami założeń teoretycznych funkcjonowania Urban Labu, będą pełnić także rolę doradczą i wspierać merytorycznie jego działalność.

Laboratorium Innowacji Społecznych, które prowadzić będzie gdyński Urban Lab, to jednostka miejska powstała niemal dokładnie trzy lata temu, na przełomie lutego i marca 2016, po wyodrębnieniu ze struktur Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego modułu innowacji społecznych. Już wtedy do jej zadań należało koordynowanie m.in. całej procedury Budżetu Obywatelskiego, prowadzenie Młodzieżowego Centrum Innowacji i Designu „Wymiennikownia”, wypracowanie zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni wraz z zintegrowanymi z nim wnioskami projektowymi. Obecnie LIS w warstwie inwestycyjnej i społecznej realizuje również GPR przyjęty przez Radę Miasta Gdyni w marcu 2017 – dokument obejmuje sześć obszarów, a wartość zapisanych w nim działań sięga 100 mln zł (z czego ok. połowa pochodzi ze środków Unii Europejskiej).

Laboratorium działa też w partnerstwach lokalnych, będąc liderem takich projektów jak Gdyński System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej „Pracownia” czy Rozwój Usług Społecznych w Gdyni, z zaangażowaniem sieci placówek wsparcia dziennego (pod wspólną nazwą SPOT).

Ostatnie trzy lata to także prowadzenie ogólnopolskiego projektu Inkubatora Innowacji Społecznych – w ramach którego wypracowywano nowatorskie rozwiązania poprawiające jakość życia osób zależnych, a 9 z 14 rozwijanych w Gdyni innowacji upowszechniono.

LIS stale poszerza zakres swojej działalności. Ubiegły rok przyniósł m.in. wypracowanie modelu funkcjonowania Przystani – sieci domów sąsiedzkich – zwieńczone otwarciem w trzech gdyńskich dzielnicach centrów sąsiedzkich  – miejsc współtworzonych przez mieszkańców, z bogatą ofertą społeczną, kulturalną, sportową. Wkrótce otwarcie czwartego domu sąsiedzkiego, w kolejnej dzielnicy.

Kluczowe z punktu widzenia Urban Labu są również doświadczenia Laboratorium Innowacji Społecznych w zakresie prowadzenia procesów konsultacyjnych i rozmów o mieście. Pracownicy LIS w ostatnim czasie przeprowadzili trzy ogólnomiejskie i dwa lokalne procesy konsultacji społecznych, które  zaangażowały kilka tysięcy mieszkańców i wprowadziły do naszego miasta takie formy dialogu, jak np. wysłuchanie publiczne.

Pierwszym z tematów wziętych na warsztat Urban Labu jest partycypacja społeczna. Grupy eksperckie będą pracowały nad rozwiązaniami w tym zakresie, a także m.in. nad praktycznymi narzędziami teleinformatycznymi wdrażanymi w Gdyni na podstawie doświadczeń samorządów z Hiszpanii. Na potrzeby naszego miasta zaadaptowane zostaną platforma Consul z Madrytu lub Decidim z Barcelony – umożliwiające budowanie szerokiego dialogu społecznego na rozległym polu tematycznym. Wybrane narzędzie będzie rozwijane podczas hackathonu – konkursu dla specjalistów IT.

Urban Lab znajdzie swoje konkretne miejsce na mapie Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny przy al. Zwycięstwa 96/98. Będzie się mieścił w dawnej Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych, które koordynuje prace Urban Labu.

– Planujemy stworzenie miejsce autentycznej i pogłębionej dyskusji na temat potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed nowoczesnym miastem – mówi Przemysław Górski z LIS, kierujący Urban Labem. – Urban Lab ma też charakter funkcjonalny – rozwiązania, które powstaną w ramach różnych ścieżek roboczych i tematycznych będą stanowiły efektywne metody radzenia sobie ze wcześniej przeanalizowanymi i stwierdzonymi wyzwaniami. Do współpracy i współtworzenia miejsca zaprosimy przedstawicieli różnych gdyńskich środowisk.

Pierwszą okazją do rozmowy mieszkańców, miejskich liderów z sektora pozarządowego oraz przedstawicieli władz miejskich będzie otwarcie Urban Labu. W czwartek, 28 marca o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie partycypacja społeczna w Gdyni – związane z nią wyzwania, ale i szanse, które daje. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Szczegółowe informacje na temat działania Urban Labu znajdą się na stronie www.lis.gdynia.pl oraz facebooku Laboratorium Innowacji Społecznych.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.