URBAN LAB

Miejsce spotkań mieszkańców, aktywistów i urzędników, którzy wspólnie wypracowują i wdrażają rozwiązania odpowiadające na wyzwania stojące przed Gdynią.

DRUGI DZIEŃ FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI W PPNT GDYNIA
CO TAKIEGO TWORZYMY W GDYNI?
URBANLAB W MAJU POD HASŁEM WSPÓŁDZIELENIA
REKRUTACJA DO ZESPOŁU TEMATYCZNEGO URBAN LABU
URBAN LAB W GDYNI OTWARTY!
OTWARCIE URBAN LABU
PIERWSZY W POLSCE URBAN LAB STARTUJE W GDYNI

DRUGI DZIEŃ FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI W PPNT GDYNIA

6. Forum Praktyków Partycypacji w tym roku po raz pierwszy odbywało się w Trójmieście. Gospodarzem drugiego dnia była Gdynia. 11 czerwca praktycy partycypacji – działacze społeczni, pozarządowi i urzędnicy – spotkali się w  Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, by wziąć udział w sesjach dyskusyjnych, prelekcjach i warsztatach dotyczących włączania mieszkańców w procesy zarządzania miastem i społecznościami lokalnymi.

Tegoroczna odsłona Forum (poprzednie odbywały się m.in. we Wrocławiu, Warszawie i Lublinie) ściągnęła do Trójmiasta blisko 300 uczestników z 60 różnych miejscowości i 4 krajów: Polski, Gruzji, Ukrainy i Rosji. Wydarzenie zostało wpisane we wspólne świętowanie miast 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

– Partycypacja to włączanie mieszkańców do procesów zarządzania miastem i społecznościami lokalnymi, to bardzo cenne narzędzie. Będziemy się zastanawiali wspólnie, jak te procesy porządkować, wzmacniać, nadawać im nowy kształt, żeby były one z jednej strony skuteczne, a z drugiej atrakcyjne dla mieszkańców – mówił pierwszego dnia, na otwarciu Forum w Europejskim Centrum Solidarności Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

23 tematy podzielone na 3 bloki i podsumowująca sesja plenarna. Tak wyglądał drugi dzień Forum Praktyków Partycypacji. Uczestnicy mogli wybierać spośród takich tematów, jak budżet partycypacyjny w szkołach, dostępność procesów partycypacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami czy narzędzia partycypacyjne na obszarach rewitalizowanych. Rozmawiano również o formach promocji konsultacji społecznych czy sposobach na radzenie sobie z hejtem w internecie. W tym roku Forum miało również charakter wymiany doświadczeń międzynarodowych. Podczas jednej z sesji omówiono reformę ukraińskich samorządów i ich podejście do konsultacji społecznych.

Organizatorem Forum była Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni, Urzędem Miejskim w Gdańsku, Urzędem Miasta Sopotu, Europejskim Centrum Solidarności oraz Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. W organizację Forum zaangażowało się również gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych. O innowacjach społecznych na przykładzie Urban Labu opowiedział jego kierownik merytoryczny – Przemysław Górski. Ewa Stokłuska poprowadziła rozmowę o gdyńskim Budżecie Obywatelskim opowiadając o tym, jakie zmiany we współpracy z mieszkańcami udało się do niego wprowadzić w tym roku (głosowanie rusza 17 czerwca na www.bo.gdynia.pl!).

– Bardzo się cieszę, że po kilku Forach Praktyków Partycypacji w Warszawie zapadła decyzja, aby Fora zaczęły podróżować po kraju. Jest w tym ogromny potencjał, który najlepiej widać po liczbie osób, które po raz pierwszy uczestniczyły w tym wydarzeniu. W tym roku mamy wielu gości z całego obszaru metropolitalnego, nie tylko z Trójmiasta, co przekłada się na mnogość doświadczeń i możliwości ich wymiany między osobami, które zajmują się partycypacją. Kończąc 6. Forum Praktyków Partycypacji, chciałbym abyśmy rozjechali się do naszych miejsc pracy z myślą o tym, jak przełożyć nowe kontakty i pomysły na włączenie jeszcze większej liczby osób w procesy partycypacyjne. Jak powodować, by czuły się współodpowiedzialne za nasze miasta i regiony. Życzę wszystkim, aby pomysły, które podczas Forum wykiełkowały – zaowocowały i żebyśmy się spotkali za rok w jeszcze szerszym gronie. – podsumował Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji na sesji plenarnej kończącej Forum.

CO TAKIEGO TWORZYMY W GDYNI?

• URBANLAB – Jak to działa?
• GRUPA STRATEGICZNA określa obszar tematyczny
• ZESPÓŁ TEMATYCZNY formułuje wyzwania
• INKUBATOR INNOWACJI wspomaga społecznych innowatorów
• GRUPY ROBOCZE pracują nad rozwiązaniami
• WSPÓLNIE sprawdzamy jakość rozwiązań

URBANLAB – Co takiego tworzymy w Gdyni?

Czym jest UrbanLab? To metoda pracy – uporządkowany mechanizm dyskutowania o skomplikowanych tematach. To przede wszystkim sposób wypracowywania rozwiązań podnoszących jakość życia w Gdyni, miejsce współdziałania mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli struktur miejskich. Jak to konkretnie działa i czym różni się od innych, obliczonych na podobne rezultaty, przedsięwzięć i instytucji, organizacji, firm?

Funkcjonowanie współczesnego miasta i zarządzanie nim opiera się na dialogu – nie tylko na decyzjach podejmowanych przez polityków i urzędników, ale także na umożliwianiu mieszkańcom współdecydowania o kierunkach rozwoju miejsca, w którym żyją. Celem UrbanLabu jest tworzenie rozwiązań dla wyzwań stojących przed miastami, w duchu efektywnego zarządzania i jak najlepszego odpowiadania na potrzeby mieszkańców. To, co czyni ten mechanizm nowatorskim, to faktyczne i pełne włączenie w ten proces wszystkich zainteresowanych stron.

Każde działanie, od tych najbardziej doraźnych, skierowanych do niewielkich wspólnot czy obliczonych na zmianę w niewielkim obszarze, po te duże – obejmujące całościowe polityki miejskie, będzie podejmowane przy udziale osób zarządzających miastem i tych, na których życie mają wpływać wypracowywane rozwiązania.

Zadaniem UrbanLabu jest budowa obustronnego zaufania pomiędzy podejmującymi decyzje a tymi, których te decyzje bezpośrednio dotyczą. To tworzenie zaangażowanej „publiczności” dla wypracowywanych rozwiązań – sprzyjającej, trzymającej kciuki za wspólny projekt, liczącej na to, że stworzone rozwiązanie zadziała, gotowej je wspierać, promować, informować o nim innych.

O innowacyjnym charakterze UrbanLabu będą świadczyły jego produkty, których nie trzeba będzie odgórnie narzucać, zachęcać do wykorzystania – ich zrozumienie i budowa poparcia dla nich są wpisane w samą procedurę ich tworzenia.

URBANLAB – Jak to działa?

GRUPA STRATEGICZNA określa obszar tematyczny

Zagadnienia, którymi będzie zajmować się UrbanLab będą wybierane corocznie. O tematyce będzie decydowała GRUPA STRATEGICZNA – zespół ogólnopolskich ekspertów i ekspertek w tematyce rozwoju miast, wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami Urzędu Miasta i władz Gdyni. Grupa będzie spotykała się kilka razy w roku. Jej praca będzie opierała się na raportach, diagnozach i dokumentach strategicznych, które już powstały, bądź będą powstawać w poszczególnych jednostkach miejskich oraz na wiedzy jej członków na temat wyzwań stojących współcześnie przed miastami, globalnych trendów i lokalnych uwarunkowań.

Wybór tematu na kolejny rok pracy UrbanLabu, to nie jedyne zadanie GRUPY STRATEGICZNEJ. Do jej obowiązków będzie także należała ewaluacja działania całego programu: odpowiedź na pytania o to, czy UrbanLab faktycznie wpływa na większe zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek  w tworzenie miejskich polityk i czy prowadzone działania istotnie sprzyjają rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów.

ZESPÓŁ TEMATYCZNY formułuje wyzwania

O ile GRUPA STRATEGICZNA zna się wyzwaniach i jest w stanie wskazywać problemy, uwzględniając szerszą perspektywę rozwojową, o tyle dla skutecznego działania UrbanLabu potrzebny jest także specjalistyczny zespół znający lokalny kontekst, reprezentujący różne grupy lokalnych interesariuszy. Taką grupą będzie, powoływany co roku, ZESPÓŁ TEMATYCZNY.

W skład ZESPOŁU TEMATYCZNEGO wejdą zarówno przedstawicielki i przedstawiciele struktur miejskich, jak i pozostałych sektorów – biznesu oraz organizacji pozarządowych i lokalnych aktywistów.

Celem jego działania jest wskazanie najważniejszych problemów w ramach określonego przez GRUPĘ STRATEGICZNĄ obszaru tematycznego i sformułowanie konkretnych wyzwań, którymi trzeba się zająć. To nie wszystko: do wyzwań ZESPÓŁ TEMATYCZNY będzie dobierał odpowiednie ścieżki pracy nad nimi. Decyzją ZESPOŁU może zostać uruchomiony Inkubator Innowacji, mogą także powstać konkretne grupy robocze. Katalog narzędzi będzie się zmieniał, w zależności od specyfiki wyznaczonych wyzwań.

W tym roku powstanie m.in. grup robocza, której zdaniem będzie przygotowanie warunków do wdrożenia internetowej platformy dialogu, wzorowanej na otwartych rozwiązaniach technologicznych stosowanych w Europie Zachodniej.

INKUBATOR INNOWACJI wspomaga społecznych innowatorów

GRUPA STRATEGICZNA wyznacza obszar działania, ZESPÓŁ TEMATYCZNY opracowuje zagadnienia w ramach obszaru i dalej kieruje pracę UrbanLabu na różne ścieżki. Pierwszą z nich jest wspomniany już INKUBATOR INNOWACJI.

INKUBATOR służy tworzeniu rozwiązań o mniejszej skali, bardziej doraźnych, istotnych z perspektywy konkretnych grup mieszkańców i mieszkanek.

Tematykę innowacji poszukiwanych w danym roku wyznacza ZESPÓŁ TEMATYCZNY. Po jej określeniu, w UrbanLabie znajdzie się miejsce dla 20 innowatorów i innowatorek. Każdy z nich otrzyma wsparcie (w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i możliwości przedyskutowania swoich pomysłów z przedstawicielami struktur miejskich) w dopracowaniu prototypu wymyślonej przez siebie innowacji. Dziesięciu innowatorów otrzyma dofinansowanie – środki na sprawdzenie skuteczności swojego pomysłu oraz jego przygotowanie do dalszego wdrożenia w mieście.

GRUPY ROBOCZE pracują nad rozwiązaniami.

GRUPA ROBOCZA będzie pracowała na nieco innym poziomie niż innowatorzy w inkubatorze. Zadaniem GRUPY ROBOCZEJ jest przygotowanie rozwiązań dla konkretnego problemu, ale o bardziej systemowym charakterze, w większej skali, kompleksowo wpływających na rozwiązywanie problemów i radzenie sobie z wyzwaniami w skali całego miasta.

W skład GRUPY, w zależności od postawionego przed nią zadania, wejdą zarówno osoby z odpowiednią wiedzą w danym temacie, jak i przedstawiciele i przedstawicielki mieszkańców Gdyni. Ich praca będzie opierała się, z jednej strony  – na materiałach otrzymanych z Miasta, z drugiej – będzie bazowała na doświadczeniu i dialogu, ciągłej wymianie perspektyw, patrzeniu na problem oczami innych.

WSPÓLNIE sprawdzamy jakość rozwiązań.

Przedstawiona powyżej mechanika działania UrbanLabu zapewnia, po pierwsze – dobór odpowiednich specjalistów i specjalistek do właściwych im tematów, po drugie – dobór odpowiednich narzędzi poszukiwania rozwiązań do skali i specyfiki wyzwania. Ze względu na łączenie w poszczególnych grupach i zespołach osób decyzyjnych oraz tych, których decyzje dotyczą, UrbanLab zapewnia różne sposoby patrzenia na wyzwanie, narzędzia, efektywność wdrażania rozwiązań.

Grupy pracujące w ramach wspomnianych powyżej zespołów są ograniczone liczbowo. Same w sobie nie zapewniają więc odpowiedniej otwartości na głosy wszystkich potencjalnych interesariuszy prowadzonych w UrbanLabie działań.

Głos zewnętrzny jest ważny – im lepsze rozpoznanie społeczne, nad czym pracuje UrbanLab, tym większe zaangażowanie na późniejszych, wdrożeniowych etapach. I w drugą stronę – im szerszy kontekst społeczny, im więcej osób zabierze głos w dyskusji, tym większa szansa na stworzenie lepszych, skuteczniej trafiających w społeczne potrzeby rozwiązań.

Dlatego, poza „szukaniem dziur w całym i ich zasypywaniem”, UrbanLab ma także swoje fizyczne miejsce – przestrzeń spotkań mieszkańców i mieszkanek, urzędników, organizacji i innych. Siedziba UrbanLabu mieści się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (budynek IV, przy al. Zwycięstwa 96/98, wejście od ul. Stryjskiej).

W przestrzeni UrbanLabu obowiązują standardy partycypacji obywatelskiej. Zespół UL nie tylko tworzy program -– zaprasza także do jego współtworzenia innych. Przestrzeń ta służy nauce w obie strony – w trakcie spotkań będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w poszczególnych zespołach i jak udoskonalić wypracowywane pomysły.

W przestrzeni UrbanLabu znajdzie się także SKRZYNKA POTRZEB, do której każdy będzie mógł wrzucić swoje uwagi dotyczące funkcjonowania miasta. Opinie i rekomendacje będą przekazywane grup i zespołów, i analizować w gronie osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie UrbanLabu. Razem będą stanowiły dodatkowy argument przy wybieraniu kolejnych tematów dla UrbanLabu, dodatkowy kontekst przy wyborze najbardziej pilnych wyzwań w jego ramach oraz ocenie powstających rozwiązań, zarówno doraźnych, jak i systemowych.

URBANLAB W MAJU POD HASŁEM WSPÓŁDZIELENIA

W jaki sposób dzielić najlepiej? Oczywiście nie na „jednych i drugich”, nie na „gorsze i lepsze”. Najlepiej dzielić się tym, co mamy, co umiemy, co przyda się innym. To ważne – wspólnie tworzymy miasto, współdzielimy jego przestrzeń, problemy i rozwiązania. Właśnie dlatego hasłem przewodnim majowych wydarzeń w UrbanLabie jest współdzielenie.

UrbanLab to nowy program miejski, miejsce współdziałania mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli struktur miejskich. Jego celem jest wdrażanie efektywnych i trwałych rozwiązań odpowiadających na wyzwania stojące przed Gdynią. Wydarzenia tu organizowane (PPNT Gdynia, budynek nr IV) podejmują zatem szeroko rozumianą tematykę miejską. UrbanLab zainaugurował swoją działalność w marcu debatą o partycypacji, następnie zaprosił na wykład o psychologii miasta, zachęcał do obywatelskich mikrodziałań i włączył w dyskusję o foodsharingu. W najbliższym czasie będzie można uczestniczyć w wydarzeniach, których motywem wspólnym jest współdzielenie.

– W ramach majowych wydarzeń będzie można dowiedzieć się więcej o wymianie umiejętności oraz wiedzy w ramach kół samokształceniowych. Wspólnie (jakby inaczej) porozmawiamy o życiu, przeżywaniu i emocjach związanych z miastem. Będziemy rozwijać temat foodsharingu (wymiany jedzenia), oraz meal-sharingu (wymiany posiłków). Porozmawiamy też o współdzieleniu przestrzeni miejskiej ze zwierzętami towarzyszącymi. To wszystko już w maju – nic dodać nic ująć. – zaprasza Przemysław Górski, koordynator merytoryczny UrbanLab.

13 maja, poniedziałek |17:30-20:30| UrbanLab

Study Circle, czyli koła samokształceniowe – jak to działa?

Czy wiecie, że w Szwecji kilka milionów osób przekazuje sobie za darmo umiejętności i wiedzę? Koła samokształceniowe to sposób na nieformalną edukację demokratyczną, czyli opartą na równym traktowaniu nauczyciela i ucznia. Tą metodą możemy pokazywać innym jak szydełkować, rzeźbić, księgować faktury albo uczyć dzieci angielskiego w domu. Warsztaty prowadzą osoby, które chcą podzielić się z innymi wiedzą, a dzięki temu, że są one darmowe, uczestnicy mogą odwdzięczyć się przeprowadzeniem własnego warsztatu na wybrany temat (np. swojego hobby). Kształcimy się przecież całe życie.

Study Circle to świetna metoda na rozwój wolontariatu w organizacji, wyłonienie lokalnych liderów, oraz koło zamachowe oddolnej, spontanicznej wymiany usług, wiedzy i umiejętności. To także często sposób na zawiązywanie trwałych przyjaźni. Na szkoleniu dowiecie się, jak zainicjować koła samokształceniowe i je rozwijać, odpowiadając na realne potrzeby mieszkańców waszych dzielnic. Każdy uczestnik otrzyma również poradnik dobrych praktyk.

Prowadzenie: Gosia Zamorska – prezeska gdańskiej Fundacji Generacja, animatorka, aktywistka. Prowadzi we Wrzeszczu centrum aktywności lokalnej – Klub Młodego Wrzeszczaka. Popularyzatorka idei oddolnych działań obywatelskich, w tym mikrodziałań. Metodę Study Circle upowszechnia, organizując cykle darmowych, demokratycznych warsztatów pod nazwą SPLOT.

16 maja, czwartek | 20:15 | sala Goplana w Gdyńskim Centrum Filmowym

Pokaz filmu „Diagnosis” i spotkanie z reżyserką filmu Ewą Podgórską oraz producentką Małgorzatą Wabińską | spotkanie w ramach festiwalu Docs Against Gravity

„Diagnosis” to kreacyjny film dokumentalny – podróż w głąb podświadomości miejskiej. Wybrani mieszkańcy uczestniczą w sesjach na kozetce. Zaczynając niewinnie, od udzielania odpowiedzi na zabawne pytania, np. jakim zwierzęciem jest miasto, rozpoczynają podróż w głąb własnych uczuć i emocji w stosunku do miejsca, w którym żyją. Samo miasto staje się jedynie punktem wyjścia do intymnych rozmów.

Bohaterowie dzielą się ukrytymi wspomnieniami, przypominają sobie niby proste wydarzenia, które zupełnie zmieniły ich życie. Pragnienia, lęki, niewypowiedziane wcześniej historie i momenty silnych emocji, przeplatają się z wizyjnymi obrazami miasta. Łączą się ze sobą, uzupełniają i nawzajem na siebie oddziałują. Chociaż bohaterowie się zmieniają, historia pozostaje ta sama. Ktoś ją zaczyna, a kto inny kończy, jakby wszyscy dzielili wspólny los.

Prowadzenie: Przemek Górski, koordynator merytoryczny UrbanLab.

Bilety na seans filmowy: https://bit.ly/2PJGszC.

23 maja, czwartek |18:00-20:00 | UrbanLab

Foodsharing/meal-sharing – jak wymieniać jedzenie?

Drugie spotkanie z cyklu „Współdzielenie”, w którym będziemy kontynuować tematykę jedzeniową. Rozwiniemy temat foodsharingu (wymiany jedzenia), koncentrując się tym razem na meal-sharingu (wymianie posiłków/potraw).

Foodsharing to wymiana żywności, obejmująca wspólne lub dzielone praktyki związane z uprawą, przygotowywaniem, spożywaniem i redystrybucją żywności. Foodsharing wchodzi w globalny trend, przeżywając swój renesans dzięki nowym technologiom, które upowszechniają i udostępniają nowym grupom dostęp do nieodkrytych dotąd obszarów pozyskiwania i (re)dystrybucji jedzenia w mieście. Czy działania te przyczyniają się do bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych? Czy mają szansę wpłynąć na system? Jak z nich korzystać, żeby zacząć lokalną zmianę? [Davies A., Weymes M., Mackenzie S., Communicating Goals and Impacts of Urban Food Sharing, 2018 https://sharecity.ie/outputs/publications/?cookie-state-change=1556559451344]

„Współdzielenie” to cykliczne spotkania, w których poznamy nowe praktyki wymiany w mieście, będące reakcją na globalne zmiany związane ze zmianami ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi. Tematyka spotkań krążyć będzie wokół takich zagadnień, jak:

  • oszczędzanie planety (i własnych finansów), ograniczanie produkcji śmieci,
  • świadoma konsumpcja, ograniczanie kupowania, dążenie do zrównoważonego systemu i konsumpcji,
  • refleksja nad stanem i zmianami środowiska naturalnego.

W ramach cyklu poruszymy wątki współdzielenia jedzenia, posiłków, przedmiotów (ubrań, książek), zbierania i uprawy roślin w mieście, nie-marnowania/zero-waste oraz protestów klimatycznych i zmian systemowych.

Prowadzenie: Joanna Krukowska (Laboratorium Innowacji Społecznych / Socjologia UG)

27 maja, poniedziałek | 17:30-20:30 | UrbanLab

Człowiek i pies w mieście – o współdzieleniu przestrzeni 

Podmiotowe traktowanie braci mniejszych, a przez to także potrzeby ich opiekunów, są istotne dla dobrego współfunkcjonowania ludzi i zwierząt w przestrzeni miejskiej. Przyjazny i dobrze wychowany pies jest już powszechnie obecnym czworonożnym uczestnikiem kultury miejskiej, sprawiając, że przesuwa się granica dostępności miejsc dla osób posiadających psiego towarzysza.

Zgodnie z promowaną przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (ang. World Organisation for Animal Health, OIE) koncepcją „Jedno Zdrowie” (ang. „One Health”) zdrowie ludzi i zwierząt są od siebie uzależnione i powiązane z wydolnością ekosystemów, w których żyją. W myśl tego założenia ograniczenie rozprzestrzeniania patogenów wśród zwierząt może korzystnie wpływać na zmniejszenie zachorowalności u ludzi.

Podczas spotkania porozmawiamy o tym, co możemy robić, by swobodnie, czysto i zdrowo  koegzystować ze zwierzętami w mieście. Jakie działania mogą podejmować zarówno ci, którzy posiadają zwierzęta jak i ci, którzy sporadycznie dzielą z nimi przestrzeń, aby wszyscy – ludzie, a zwłaszcza dzieci, ale i zwierzaki domowe – mogli cieszyć się dobrym zdrowiem.

Gościem spotkania będzie lek. wet. Artur Zalewski – członek zarządu Stowarzyszenia Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących – ESCCAP Polska, dyrektor biura Polskiego Stowarzyszenia Producentów I Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET”, promotor piesuarów i parków dla psów.

Prowadzenie: Dorota Marszałek-Jalowska z Referatu Ekorozwoju Wydziału Środowiska UM w Gdyni realizującego m.in. program edukacyjno-informacyjny „Pies w wielkim mieście”.

Spotkanie „Człowiek i pies w mieście – o współdzieleniu przestrzeni” w UrbanLabie jest organizowane z inicjatywy mieszkańców Gdyni, a do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby razem z urzędnikami pracować nad wyzwaniami i rozwiązywaniem dotyczącymi wspólnego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej ludzi i zwierząt.

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia, nie obowiązują zapisy. Wyjątek stanowi pokaz filmu „Diagnosis”, na który należy kupić bilet: https://bit.ly/2PJGszC 

REKRUTACJA DO ZESPOŁU TEMATYCZNEGO URBAN LABU

Jesteś radny/ą dzielnicy lub działasz w organizacjach pozarządowych? Posiadasz doświadczenie w działaniach partycypacyjnych i pracy ze społecznością lokalną lub masz doświadczenia ze współpracy z Miastem jako NGO? Masz spostrzeżenia na temat rzeczy wymagających zmiany w tych obszarach i chcesz włączyć się w poszukiwanie rozwiązań mających poprawić stan partycypacji i warunki działania organizacji pozarządowych w Gdyni? Zgłoś się do prac w Zespole Tematycznym UrbanLabu jako przedstawiciel/ka rad dzielnic lub gdyńskich NGOsów!

Czym jest Zespół Tematyczny UrbanLabu?

Zespół Tematyczny to kilkunastoosobowa grupa, powoływana w każdym roku działania UrbanLabu (czym jest UL dowiesz się tutaj), składająca się z osób posiadających doświadczenie w obszarze tematycznym, któremu poświęcone są w danym roku działania UrbanLabu. W roku 2019 obszarem tym jest partycypacja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele administracji miejskiej i Rady Miasta oraz przedstawiciele rad dzielnic i organizacji pozarządowych, wyłonieni w otwartym naborze prowadzonym przez Laboratorium Innowacji Społecznych, które prowadzi UrbanLab.

Jakie są zadania Zespołu Tematycznego?

Do zadań Zespołu Tematycznego UL należeć będzie przede wszystkim:

  • określenie szczegółowych wyzwań dla Gdyni w obszarze partycypacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dla których poszukiwane będą konkretne rozwiązania w ramach Inkubatora Innowacji oraz prac grupy roboczej tegorocznego UrbanLabu – w oparciu o dane dostarczone przez zespół UL oraz własne doświadczenie i wiedzę ekspercką;
  • ocena skuteczności wypracowanych w UrbanLabie rozwiązań i wypracowanie rekomendacji co do ich dalszego wdrażania w mieście.

Członkowie Zespołu będą też zaproszeni do wsparcia swoją wiedzą m.in. działań w ramach Inkubatora Innowacji.

Jak będzie pracować Zespół Tematyczny?

Zespół będzie pracował na moderowanych spotkaniach odbywających się nie rzadziej niż raz na miesiąc przez około 10 miesięcy. W okresie pomiędzy kolejnymi spotkaniami członkowie Zespołu będą wykonywać drobne zadania (np. zapoznanie się z treścią dostarczonych dokumentów, przesłanie swojej opinii).

Spotkania będą obywać się w godzinach ustalonych przez członków zespołu i trwać około 2-3 godzin. Za udział w pracach Zespołu będzie przysługiwała dieta finansowana z projektu, w ramach którego uruchomiono UL.

Jak zgłosić się do Zespołu?

W ramach otwartego naboru zapraszamy do zgłoszenia się do prac w Zespole Tematycznym:

  • przedstawicieli/lki rad dzielnic Miasta Gdyni (2 miejsca w Zespole),
  • przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych działających na terenie Gdyni (5 miejsc w Zespole).

Swoją kandydaturę można zgłosić w okresie od 30 kwietnia do 15 maja wypełniając Formularz zgłoszeniowy i składając go drogą mejlową (skan) na adres urbanlab@lis.gdynia.pl  lub osobiście w:

  • siedzibie UrbanLabu (Al. Zwycięstwa 96/98, III budynek Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wejście od ul. Stryjskiej),
  • siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, wejście od ul. Derdowskiego).

Ostatecznego doboru członków Zespołu dokona komisja powołana w ramach UrbanLabu, kierując się doświadczeniem i kompetencjami kandydatów w obszarze partycypacji/działalności w ramach i na rzecz III sektora, oraz starając się zadbać o różnorodność reprezentowanych organizacji pozarządowych.

Kontakt

W razie pytań dotyczących pracy w ramach grupy Zespołu Tematycznego, prosimy o kontakt mailowy pod adresem urbanlab@lis.gdynia.pl lub telefoniczny pod numerem 58 727 39 08.

URBAN LAB W GDYNI OTWARTY!

Pierwszy w Polsce Urban Lab – otwarte dla każdego miejsce dyskusji o mieście – zainaugurowała debata między społecznikami i przedstawicielami władz Gdyni. Nad wyzwaniami stojącymi przed Urban Labem, 28 marca rozmawiali Michał Guć – wiceprezydent Gdyni, Jakub Ubych – radny Gdyni i pełnomocnik prezydenta ds. dzielnic, Martyna Regent ze stowarzyszenia Miasto Wspólne oraz Katarzyna Korzeniewska i Cyprian Ożóg-Orzegowski ze stowarzyszenia Halo Kultura. 

Nowo aranżowana przestrzeń dawnej Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych na parterze budynku nr IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, będzie teraz pełnić inną funkcję. O tym, czym ma być Urban Lab debatowano w czwartkowe popołudnie, 28 marca.

Formalnie powołany 7 marca, dzięki pozyskaniu prawie 3,5 mln złotych z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urban Lab w założeniu jest program miejskim i przestrzenią do wypracowania, ale też wdrażania efektywnych i trwałych zmian podnoszących jakość życia mieszkańców Gdyni. Co przez to rozumiemy? I jaki temat bierzemy na warsztat jako pierwszy?

– Chcielibyśmy, aby z Urban Labu mógł czerpać każdy i żeby każdy mógł, dzięki ciekawym pomysłom, przyczyniać się do zmian w naszym mieście. Byście mieli państwo poczucie, że bycie w tym miejscu i uczestnictwo w procesie – bo to nie tylko miejsce, ale i pewien sposób myślenia o mieście – faktycznie przyczynia się do zmian na lepsze, do tego, co nazywamy podnoszeniem jakości życia. – przywitał gości Michał Guć– Poza tym mamy nadzieję, że to, co się uda osiągnąć w Gdyni dzięki Urban Labowi, będzie rozpowszechniane jako dobra praktyka w innych samorządach.

Dyskusję prowadził kierownik Urban Labu, Przemysław Górski z Laboratorium Innowacji Społecznych. Zanim zapytał gości, czym jest i czym powinien być dla nich ten nowy projekt miejski, sam podjął się tego zadania. Opowiedział, jak będzie wyglądała paca w najbliższym czasie, a także nakreślił pierwszy obszar tematyczny, którym będziemy się zajmować – partycypację społeczną. – Naszym założeniem jest, aby to, co tu wypracujemy, nie było jedynie teorią, do której będziemy próbować przekonać mieszkańców i urzędników. Chcemy oddać taki produkt, który będzie odpowiedzią na potrzeby zarówno decydujących o mieście, jak i tych, których te decyzje bezpośrednio dotyczą. Dlatego właśnie będziemy tworzyć go wspólnie, współdecydując o rozwiązaniach najbardziej potrzebnych wszystkim – zapowiedział.  Dyskusja, którą wywołał dotyczyła odmiennych stanowisk, jakie prelegenci mieli na temat stanu partycypacji w Gdyni.

– Partycypacja zawiodła mieszkańców polskich miast wielokrotnie, ponieważ często była fasadowa. Narzędzia partycypacyjne były stosowane tylko po to, by miasto mogło się pochwalić, że ich użyło. W Gdyni musimy jeszcze raz zastanowić się nad definicją partycypacji i sprawdzić, czy mieszkańcy w ogóle wiedzą, jakich narzędzi w ramach tej partycypacji mogą użyć. Moim zdaniem nie znają ich.
– 
stwierdziła Martyna Regent ze stowarzyszenia Miasto Wspólne– Dla dobra partycypacji urzędnicy powinni uznać, że słuchanie mieszkańców jest ich obowiązkiem. Znikome zainteresowanie mieszkańców naszego miasta partycypacją leży w dużej części po stronie naszych reprezentantów, których plany i działania nie są wystarczająco transparentne, a same konsultacje podejmowane są zbyt późno i obejmują tylko wycinki interesujących gdynian zagadnień. Dodatkowo nie mają oni żadnej gwarancji, że wyniki konsultacji zostaną uwzględnione, dlatego uważamy, że podstawą dalszych działań będzie wspólne opracowanie w Urban Labie Standardów Partycypacji dla Gdyni. – dodała.

– Polska partycypacja, także gdyńska ma trzy problemy. Po pierwsze jest najczęściej partycypacją przeciw czemuś. Mieszkańcy angażują się wtedy, kiedy trzeba zaprotestować, zamiast zaproponować konstruktywne rozwiązania. Po drugie partycypacja jest dosyć „płytka” – mieszkańcy są aktywni jeśli nie wymaga to od nich wiele pracy, np. mogą kliknąć w krótką ankietę w internecie, czy oddać głos w budżecie obywatelskim, ale już bardziej skomplikowane procesy wymagające poświęcenia prywatnego czasu angażują zdecydowaną mniejszość obywateli. Trzeci problem to tzw. patriarchalność, która polega na tym, że aktywiści bardzo dużo mówią o partycypacji, ale rozumieją je jako przedkładanie władzom miasta swoich rozwiązań do wdrożenia, uznając je za najlepsze i nie podlegające dyskusji. To jest dla mnie zadanie dla Urban Labu – aby przełamywać te problematyczne cechy. Zachęcić mieszkańców do twórczego działania i współdziałania z urzędnikami na rzecz zmian. Zbudujmy w Urban Labie pole dialogu, pole do głębszej dyskusji. – przedstawił swój punkt widzenia Michał Guć.

Według działaczy stowarzyszenia Halo Kultura, to właśnie twórczy ferment, mnóstwo włożonej pracy
i kompetencje osób chcących coś zmienić, doprowadziły do rozwinięcia nowego, popularnego miejsca kultury i sztuki w Gdyni. – Szczęśliwie złożyło się, że otrzymaliśmy wsparcie pełnomocniczki prezydenta ds. kultury – Mai Wagner, która uczestniczyła w pracach koncepcyjnych. Myślę, że ustrukturyzowanie takich zasad współpracy z Miastem może być zadaniem dla Urban Labu. Tu, osoby z mniejszą siłą przebicia czy mniejszymi kompetencjami komunikacyjnymi, mogłyby uzyskać wsparcie w realizacji swoich pomysłów, które zakładają współpracę z instytucjami publicznymi. – zaproponowała Katarzyna Korzeniewska.

Różne stanowiska ścierające się podczas debaty to zapowiedź ciekawego procesu, wynikającego z oczekiwań i nadziei, że na wyzwania stojące przed Gdynią, będzie można odpowiedzieć pracując wspólnie przy jednym stole.

OTWARCIE URBAN LABU

28 marca o 17.00 w PPNT Gdynia odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Urban Labu, pionierskiego w skali kraju programu miejskiego, który ma służyć podnoszeniu jakości życia w mieście. Podczas dyskusji mieszkańcy, społecznicy i przedstawiciele władz miasta zastanowią się nad wyzwaniami stojącymi przed Urban Labem i samą Gdynią.

– Zaczynamy pracę z nowym narzędziem służącym poprawianiu jakości życia w naszym mieście – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji – To wielka szansa na stworzenie miejsca, które nie tylko umożliwi pogłębioną dyskusję na temat potrzeb mieszkańców Gdyni, ale przede wszystkim zaproponuje konkretne rozwiązania, a potem doprowadzi do ich wdrożenia.

Na otwarcie przygotowano panel dyskusyjny, w którym wezmą udział Michał Guć, Jakub Ubych – radny Gdyni i Pełnomocnik prezydenta miasta ds. dzielnic, Martyna Regent ze Stowarzyszenia Miasto Wspólne oraz Katarzyna Staniszewska i Cyprian Ożóg-Orzegowski ze Stowarzyszenia Halo Kultura.

– Urban Lab to miejsce, w którym dialog jest najważniejszy – mówi Przemysław Górski, kierownik Urban Labu i prowadzący zaplanowaną dyskusję – Idea Urban Labu jest oparta na aktywnej współpracy mieszkańców, społeczników, ekspertów i przedstawicieli struktur miejskich. Liczymy na obecność mieszkańców, ponieważ chcielibyśmy opowiedzieć o założeniach programu, ale i razem zastanowić się czego i dlaczego potrzebuje miasto.

Siedziba Urban Labu znajduje się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, w miejscu dawnej Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych, które jednocześnie koordynuje nowy program.

Wstęp na wydarzenie jest otwarty dla każdego.

Koncepcja Urban Labu została wypracowana przez zespół Laboratorium Innowacji Społecznych, pod okiem Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (od 1 marca, po zmianie nazwy – Instytutu Rozwoju Miast i Regionów) oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce – gdyński Urban Lab został powołany do życia 7 marca 2019 roku.

Otwarcie Urban Labu:
28 marca (czwartek) 2019, godzina 17:00
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, budynek IV,
Al. Zwycięstwa 96/98 (wejście od ul. Stryjskiej)

PIERWSZY W POLSCE URBAN LAB STARTUJE W GDYNI

Pierwszy w Polsce Urban Lab, miejski program służący wprowadzaniu trwałych rozwiązań podnoszących jakość życia w mieście, startuje w Gdyni. Stosowną umowę podpisał w czwartek, 7 marca, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Dzięki pozyskaniu prawie 3,5 mln złotych z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w naszym mieście uruchomiony zostaje pionierski w skali kraju model współpracy mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli struktur miejskich.

Urban Lab to program miejski, dzięki któremu powstaje przestrzeń do wypracowania, ale też wdrażania efektywnych i trwałych zmian podnoszących jakość życia mieszkańców Gdyni.

– Zakłada funkcjonowanie miejsca współpracy mieszkańców, ekspertów z całego kraju, aktywistów miejskich oraz urzędników i władz miasta. Koncentrować się będzie na wypracowywaniu nowych sposobów pracy nad wyzwaniami stojącymi przed Gdynią. Działanie Urban Lab zostało zaplanowane na trzy lata z możliwością wydłużenia ewentualnie na dwa kolejne lata – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – To ogromne wyróżnienie, że Gdynia została zaproszona do tego programu.

– To też docenienie wagi wszystkich przedsięwzięć, które od trzech lat podejmujemy w  Laboratorium Innowacji Społecznych z myślą o angażowaniu mieszkańców w życie Gdyni, włączaniu ich we współdecydowanie i inicjowanie zmian – dodaje Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. – Naszą misją jest poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań podnoszących jakość życia. Działalność Urban Labu doskonale się w nią wpisuje. Dlatego przez kilka miesięcy zespół Laboratorium Innowacji Społecznych, pod okiem Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (od 1 marca, po zmianie nazwy – Instytutu Rozwoju Miast i Regionów) oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pracował nad wypracowaniem koncepcji realizowania w Gdyni tego unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia.

Pracownicy Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, którzy są autorami założeń teoretycznych funkcjonowania Urban Labu, będą pełnić także rolę doradczą i wspierać merytorycznie jego działalność.

Laboratorium Innowacji Społecznych, które prowadzić będzie gdyński Urban Lab, to jednostka miejska powstała niemal dokładnie trzy lata temu, na przełomie lutego i marca 2016, po wyodrębnieniu ze struktur Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego modułu innowacji społecznych. Już wtedy do jej zadań należało koordynowanie m.in. całej procedury Budżetu Obywatelskiego, prowadzenie Młodzieżowego Centrum Innowacji i Designu „Wymiennikownia”, wypracowanie zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni wraz z zintegrowanymi z nim wnioskami projektowymi. Obecnie LIS w warstwie inwestycyjnej i społecznej realizuje również GPR przyjęty przez Radę Miasta Gdyni w marcu 2017 – dokument obejmuje sześć obszarów, a wartość zapisanych w nim działań sięga 100 mln zł (z czego ok. połowa pochodzi ze środków Unii Europejskiej).

Laboratorium działa też w partnerstwach lokalnych, będąc liderem takich projektów jak Gdyński System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej „Pracownia” czy Rozwój Usług Społecznych w Gdyni, z zaangażowaniem sieci placówek wsparcia dziennego (pod wspólną nazwą SPOT).

Ostatnie trzy lata to także prowadzenie ogólnopolskiego projektu Inkubatora Innowacji Społecznych – w ramach którego wypracowywano nowatorskie rozwiązania poprawiające jakość życia osób zależnych, a 9 z 14 rozwijanych w Gdyni innowacji upowszechniono.

LIS stale poszerza zakres swojej działalności. Ubiegły rok przyniósł m.in. wypracowanie modelu funkcjonowania Przystani – sieci domów sąsiedzkich – zwieńczone otwarciem w trzech gdyńskich dzielnicach centrów sąsiedzkich  – miejsc współtworzonych przez mieszkańców, z bogatą ofertą społeczną, kulturalną, sportową. Wkrótce otwarcie czwartego domu sąsiedzkiego, w kolejnej dzielnicy.

Kluczowe z punktu widzenia Urban Labu są również doświadczenia Laboratorium Innowacji Społecznych w zakresie prowadzenia procesów konsultacyjnych i rozmów o mieście. Pracownicy LIS w ostatnim czasie przeprowadzili trzy ogólnomiejskie i dwa lokalne procesy konsultacji społecznych, które  zaangażowały kilka tysięcy mieszkańców i wprowadziły do naszego miasta takie formy dialogu, jak np. wysłuchanie publiczne.

Pierwszym z tematów wziętych na warsztat Urban Labu jest partycypacja społeczna. Grupy eksperckie będą pracowały nad rozwiązaniami w tym zakresie, a także m.in. nad praktycznymi narzędziami teleinformatycznymi wdrażanymi w Gdyni na podstawie doświadczeń samorządów z Hiszpanii. Na potrzeby naszego miasta zaadaptowane zostaną platforma Consul z Madrytu lub Decidim z Barcelony – umożliwiające budowanie szerokiego dialogu społecznego na rozległym polu tematycznym. Wybrane narzędzie będzie rozwijane podczas hackathonu – konkursu dla specjalistów IT.

Urban Lab znajdzie swoje konkretne miejsce na mapie Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny przy al. Zwycięstwa 96/98. Będzie się mieścił w dawnej Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych, które koordynuje prace Urban Labu.

– Planujemy stworzenie miejsce autentycznej i pogłębionej dyskusji na temat potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed nowoczesnym miastem – mówi Przemysław Górski z LIS, kierujący Urban Labem. – Urban Lab ma też charakter funkcjonalny – rozwiązania, które powstaną w ramach różnych ścieżek roboczych i tematycznych będą stanowiły efektywne metody radzenia sobie ze wcześniej przeanalizowanymi i stwierdzonymi wyzwaniami. Do współpracy i współtworzenia miejsca zaprosimy przedstawicieli różnych gdyńskich środowisk.

Pierwszą okazją do rozmowy mieszkańców, miejskich liderów z sektora pozarządowego oraz przedstawicieli władz miejskich będzie otwarcie Urban Labu. W czwartek, 28 marca o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie partycypacja społeczna w Gdyni – związane z nią wyzwania, ale i szanse, które daje. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Szczegółowe informacje na temat działania Urban Labu znajdą się na stronie www.lis.gdynia.pl oraz facebooku Laboratorium Innowacji Społecznych.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.