URBAN LAB

Miejsce spotkań mieszkańców, aktywistów i urzędników, którzy wspólnie wypracowują i wdrażają rozwiązania odpowiadające na wyzwania stojące przed Gdynią.

Hackathon UrbanLab Gdynia – zapisz swój zespół do 10 grudnia!
Konferencja online „Miasta Świadome” zaczyna się dziś!
CZAS NA WAŻNE PYTANIA W SPRAWIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU
Weź udział w badaniu postaw mieszkańców Gdyni do zmian klimatu
Gdyński UrbanLab walczy o tytuł „Innowacji w Polityce”
URBANLAB I WYMIENNIKOWNIA NA KONFERENCJI UNESCO
Konferencja „Miasta Świadome”. Informacja prasowa
STANDARDY PARTYCYPACJI W GDYNI
NAPRZECIW WYZWANIOM
Jesteśmy w „Ratuszu”!

Hackathon UrbanLab Gdynia – zapisz swój zespół do 10 grudnia!

Już w sobotę 12 grudnia, odbędzie się Hackathon w ramach działań UrbanLab Gdynia. Podczas wydarzenia, zgłoszone zespoły będą pracować nad open source’ową platformą do partycypacji społecznej DECIDIM, która jest obecnie implementowana w Gdyni. Gdyński hackathon organizuje firma United Global sp. z o.o. United Pro Academy sp. k. Z uwagi na stan pandemii, odbędzie się on online za pośrednictwem platformy Zoom. Hackathon nie będzie transmitowany, ale jego efekty poznamy już wkrótce!

Hackathon stanowi rodzaj konkursu przeznaczonego dla specjalistów w dziedzinie IT, który prowadzi do tworzenia nowych lub modyfikowania istniejących rozwiązań technologicznych.W przypadku działań UrbanLabu Gdynia tematem hackathonu jest rozwój/ poprawa systemu DECIDIM na gdyńskie potrzeby.

Dla zwycięskich zespołów przewidziano nagrody:

I miejsce – 8.000 zł brutto

II miejsce – 4.000 zł brutto

III miejsce – 3.000 zł brutto

Jak zgłosić się do udziału w Hackathonie?

  1. utwórz zespół złożony od 2 do 3 osób, wyznacz Kapitana zespołu
  2. zapoznaj się z Regulaminem, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy.
  3. wyślij wypełniony formularz na adres e-mail: hackathon@uacademy.pl do 10 grudnia 2020 r.

Hackathon jest realizowany w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie zadania nr DPT/BDG-II/POPT/19/19 przez United Global sp. z o.o. United Pro Academy sp. k. zgodnie z umową nr GK.251.0824.2020 z dnia 03 listopada 2020 r.

Konferencja online „Miasta Świadome” zaczyna się dziś!

O miastach świadomych, a także o czekających je wyzwaniach i działaniach dyskutować będą prelegenci oraz goście konferencji online „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania”. Wydarzenie rozpocznie się już jutro, a transmisję będzie można zobaczyć m.in. za pośrednictwem portalu gdynia.pl.

Spotkania online, które odbędą się 1 i 2 grudnia, poświęcone będą tematom związanym ze zmianami klimatycznymi oraz wyzwaniami, jakie nakładają one na miasta. Nie zabraknie też paneli dyskusyjnych, wykładów oraz warsztatów o globalnych problemach starzenia się społeczeństw, architekturze wyboru czy aktywizmie. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają tłumaczenie na polski język migowy.

Transmisję będzie można zobaczyć m.in. za pośrednictwem strony internetowej urbanlab.gdynia.pl, profilu Facebook UrbanLab Gdynia, kanału YouTube Laboratorium Innowacji Społecznych oraz strony głównej portalu gdynia.pl.

– Pandemia pokazała, jak bardzo potrzebne jest nam interdyscyplinarne podejście do budowania miast, rozwiązywania problemów i kreowania innowacji. W UrbanLab Gdynia inicjujemy unikalną w skali kraju współpracę specjalistów. Wszystko po to, żeby żyło nam się w miastach lepiej, szczególnie w obliczu czekających nas wyzwań związanych z adaptacją do zmian klimatu – mówi Magdalena Dębna, koordynatorka konferencji z UrbanLab Gdynia.

Na konferencji wystąpią samorządowcy, ale także aktywiści, działacze miejscy i reprezentanci środowisk akademickich. W tym gronie będą m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć,  wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk, publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską Filip Springer, oraz goście prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Mariusz Sokołowicz, a także założycielka barcelońskiej organizacji Smilemundo Aleksandra Zemke.

PROGRAM: https://bit.ly/3lghLsw
WYDARZENIE NA FACEBOOKU: https://bit.ly/39yfSW5

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

CZAS NA WAŻNE PYTANIA W SPRAWIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

Jak ważna jest ciebie kwestia zmiany klimatu?

Pierwszy etap badania postaw mieszkańców Gdyni wobec adaptacji do zmian klimatu to ankieta online. Składa się z kilkunastu pytań, a dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej urbanlab.gdynia.pl jeszcze do 7 grudnia. Wyniki w formie raportu zostaną opublikowane na stronie internetowej urbanlab.gdynia.pl w drugiej połowie grudnia 2020.

– Jedyną drogą na poznanie czyjejś opinii jest rozmowa. Aby dowiedzieć się, jaki stosunek do kwestii środowiskowych mają mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta, postanowiliśmy zaprojektować i zrealizować badanie społeczne. Już teraz dostępna jest ankieta online, którą wypełnić można do 7 grudnia. Zachęcamy gdynianki i gdynian do podzielenia się swoją opinią w tej ważnej sprawieZdajemy sobie sprawę, że badania ankietowe to nie wszystko. W kolejnych etapach badanie uwzględni również wywiad z grupą mieszkańców oraz tzw. panel ekspercki, czyli wywiad grupowy z członkiniami i członkami Zespołu Tematycznego UrbanLab Gdynia – wyjaśnia Joanna Krukowska, kierowniczka UrbanLab Gdynia. 

Wyniki badania mają stanowić punkt odniesienia do planowania kolejnych działań samorządu, zarówno inwestycyjnych jak i konsultacyjnych.

Poza badaniem ankietowym na początku grudnia odbędzie się panel ekspercki z Zespołem ds. adaptacji do zmian klimatu. Będzie on służył ocenie wstępnych wyników badania postaw mieszkańców Gdyni wobec środowiska i zmian klimatu. Założeniem panelu eksperckiego jest  omówienie wstępnych wyników badania postaw mieszkańców oraz dyskusja o skuteczności podejmowanych dotąd działań, w tym działań informacyjnych oraz dyskusji nad możliwymi kierunkami zmian w tych działaniach i kształcie rekomendacji z badania.

Badanie realizowane jest przez UrbanLab Gdynia – Laboratorium Innowacji Społecznych w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

LINK DO ANKIETY ONLINE: lab.somatorun.pl

Weź udział w badaniu postaw mieszkańców Gdyni do zmian klimatu

Zagadnieniem problemowym na rok 2020 wskazana została adaptacja do zmian klimatu w mieście – z nastawieniem na poszukiwanie lokalnych rozwiązań, budujących w społecznościach lokalnych poczucie sprawstwa, promujących współudział mieszkańców w realizacji wdrażanych rozwiązań. Chcąc podjąć dialog dotyczący włączenia mieszkańców w działania adaptacyjne miasta do nadchodzących zmian, we współpracy z mieszkańcami i kluczowymi interesariuszami, zaplanowano przeprowadzenie badania postaw społecznych.


Badanie społeczne składa się z 3 części: badania ankietowego online, wywiadu grupowego oraz panel ekspercki z członkami Zespołu Tematycznego ds. adaptacji do zmian klimatu.

Na podstawie wszystkich zebranych informacji, zostanie opracowany raport, zawierający wyniki badań oraz rekomendacje dotyczących działań mających zmierzać do kształtowania postaw pro-ekologicznych.

Chcemy dowiedzieć się, czy kwestie dot. środowiska, zmian klimatu są dla Państwa ważne, skąd czerpiecie na ich temat wiedzę, czy udaje się Państwu już dziś podejmować takie działania, które są przyjazne dla klimatu i środowiska.


Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety online!
TUTAJ WYPEŁNISZ ANKIETĘ

Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 minut. Badanie jest anonimowe. Ankieta będzie dostępna do 7 grudnia.

Gdyński UrbanLab walczy o tytuł „Innowacji w Polityce”

Wyjątkowa w skali całego kraju idea dialogu z mieszkańcami o tym, co dzieje się w mieście została doceniona przez międzynarodowe grono. UrbanLab to czwarta z gdyńskich nominacji w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „Innowacje w Polityce”. Projekt z Gdyni znalazł się w gronie 10 finalistów w kategorii „Demokracja”.

Na stronie internetowej międzynarodowego konkursu „Innowacje w Polityce” („Innovation in Politics Awards”) pojawiły się już ostatnie prezentacje projektów, które zostały tegorocznymi finalistami. Wśród 10 propozycji z kategorii „Demokracja” znalazł się gdyński UrbanLab – innowacyjny program publicznego dialogu i partycypacji mieszkańców w życiu miasta.

„Program UrbanLab tworzy przestrzeń do rozwijania nowych umiejętności u wschodzących lokalnych liderów i działaczy społecznych, pomagając w rozwijaniu nowych pomysłów (…) – czytamy w uzasadnieniu nominacji do ścisłego finału rywalizacji. Jednym z kluczowych elementów, który zapewnił gdyńskiemu projektowi miejsce wśród najlepszych było zupełnie innowacyjne podejście miasta do dialogu z lokalną społecznością, które otworzyło wiele nowych możliwości i zaktywizowało mieszkańców.

URBANLAB GDYNIA

KATEGORIA: DEMOKRACJA

To pionierski w skali całego kraju model współpracy mieszkańców, ekspertów, aktywistów, urzędników i władz miasta. Działalność UrbanLabu koncentruje się na poszukiwaniu nowych sposobów pracy nad wyzwaniami stojącymi przed Gdynią. To swoiste forum zorganizowanego dialogu, które inspiruje, usprawnia wymianę wiedzy i promuje globalne trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju i Smart City.

Aktywności prowadzone w UrbanLab pozwalają m.in. na opracowywanie innowacyjnych koncepcji, takich jak kurs ogrodnictwa miejskiego, szycie toreb z ubrań pochodzących z recyklingu, pakiet powitalny dla nowych mieszkańców miasta czy kurs dla organizatorów wydarzeń sportowych. Zespół tematyczny w ostatnim czasie zajmował się problematyką zmian klimatycznych, retencji wody, miejskiej zieleni i emisji dwutlenku węgla. UrbanLab umożliwił też rzeczową dyskusję o konsekwencjach gospodarczych i społecznych COVID-19 dzięki Zespołowi Tematycznemu UrbanLab Gdynia ds. adaptacji do życia po pandemii.

– Założeniem projektu UrbanLab jest stworzenie przestrzeni współpracy pomiędzy różnymi grupami: mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, władzami miasta. To innowacja, która przynosi konkretne, pozytywne efekty. Mobilizuje do działania, do aktywności społecznej, pomaga rozwijać cenne umiejętności i wspólnie wypracowywać rozwiązania. Wierzymy, że rozwinięta partycypacja społeczna i otwartość na dialog to przyszłość miast. Sam UrbanLab to także świetne uzupełnienie i kontynuacja działań, które już od lat podejmujemy dzięki Laboratorium Innowacji Społecznych – podsumowuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

W ciągu roku istnienia z aktywności prowadzonych w ramach projektu UrbanLab skorzystało 874 mieszkańców Gdyni. Zorganizowano około 200 spotkań dotyczących wyzwań stojących przed miastem i jego mieszkańcami.

Gdyńskie rozwiązanie znalazło się w zaszczytnym gronie 10 finalistów z kategorii „Demokracja” obok projektów pochodzących m.in. z Włoch (szkoła na przedmieściach, czyli lekcje obywatelskie organizowane w otwartej przestrzeni), Ukrainy (mapa remontów prezentująca wydatkowanie publicznych środków) czy Szwajcarii (kampania Helvetia zachęcająca kobiety do aktywności politycznej).

3 grudnia finał konkursu

Laureatów w łącznie 9 kategoriach konkursowych wyłonią głosy Europejczyków – to około tysiąca osób z różnych państw. Kategorie to: jakość życia, gospodarka, ekologia, edukacja, demokracja, cyfryzacja, prawa człowieka, wspólnota i kryzys koronowy. Wyniki tegorocznej edycji „Innowacji w Polityce” poznamy 3 grudnia, podczas gali online.

Przypomnijmy, że Gdynia doczekała się w tym roku aż czterech nominacji do ścisłego finału. Wcześniej organizatorzy konkursu przedstawili już trzy projekty z Gdyni: wsparcie przedsiębiorców podczas COVID-19 (nominacja w kategorii „Gospodarka”), Konto Mieszkańca (nominacja w kategorii „Cyfryzacja”) oraz Gdyński Falochron (nominacja w kategorii „Kryzys koronowy”).

Więcej informacji o wszystkich projektach zakwalifikowanych do finału na stronie internetowej innovationinpolitics.eu.

„Innowacje w Polityce” to międzynarodowy konkurs organizowany przez wiedeński Instytut Innowacji w Polityce (The Innovation in Politics Institute). Nagrody podsumowują coroczny przegląd pracy odważnych i kreatywnych polityków ze wszystkich szczebli demokratycznej władzy w Europie, który może służyć jako źródło inspiracji dla innych.

URBANLAB I WYMIENNIKOWNIA NA KONFERENCJI UNESCO

Zorganizowana przez Światową Sieć Miast Uczących Się UNESCO konferencja on line i towarzyszący jej raport to okazja do podzielenia się w międzynarodowym gronie gdyńskimi dobrymi praktykami w zakresie edukacji obywatelskiej.

Pod koniec czerwca 2019 Gdynia została członkiem Global Network of Learning Cities UNESCO – Światowej Sieci Miast Uczących Się. Należy do niej ponad 200 miast z pięciu regionów UNESCO – takich, które m.in. prowadzą szeroką edukację formalną i nieformalną, włączają mieszkańców w procesy decyzyjne, dają narzędzia do inicjowania i wprowadzania zmian, wspierają organizacje pozarządowe.

Gdynia jest w tym gronie jedynym miastem z Polski, uczestniczy w pracach klastra edukacji obywatelskiej. W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja on line, podczas której rozmawiano o tym, jak wzmacniać edukację obywatelską, ale także dzielono się rozwiązaniami w  tym zakresie. Pierwszego dnia działania gdyńskiego UrbanLabu prezentowała Joanna Krukowska z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, jego kierowniczka i koordynatorka merytoryczna. Drugiego dnia, w panelu dyskusyjnym w ramach Forum Młodzieżowego, uczestniczyła Martyna Olzacka z LIS, koordynatorka Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu Wymiennikownia.

– Edukacja obywatelska może być realizowana na wielu polach – i tak właśnie w Gdyni działamy. Zależy nam, by każdy mieszkaniec miasta znalazł organizację, instytucję, zajęcia w które będzie mógł się włączyć, rozwinąć swoje zainteresowania, zdobyć nową wiedzę i podjąć konkretne działania. W czasach społecznego dystansu jest to zadanie trudne, ale nie niemożliwe. UrbanLab i Wymiennikownia, których aktywność zaprezentowaliśmy podczas konferencji UNESCO, są tego dobrym przykładem – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Konferencji towarzyszy raport, do którego przygotowania posłużyły dane przesłane z 11 miast świata – w tym Gdyni, z działań Laboratorium Innowacji Społecznych, z Centrum Nauki Experyment i Gdyńskiego Centrum Sportu. Można z niego dowiedzieć się, jak w innych krajach podchodzi się do edukacji obywatelskiej, jacy są jej główni odbiorcy i jakie dobre praktyki wypracowano.

– Gdyńskie Centrum Sportu powołano, aby realizować jedną z najważniejszych misji każdego nowoczesnego miasta – stwarzać warunki do rozwoju sportowej aktywności mieszkańców. Wspieramy kluby, które dzięki dotacjom szkolą dzieci i młodzież, rozbudowujemy miejską infrastrukturę sportową, pomagamy w realizacji oddolnych inicjatyw obywatelskich, zajmujemy się zwycięskimi projektami Budżetu Obywatelskiego. Przez lata robiliśmy wszystko, aby w każdej z dzielnic była możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Pracę u podstaw łączymy z organizacją największych imprez na świecie. W ten sposób pokazujemy młodym ludziom, że pielęgnacja pasji może zaprowadzić ich na sportowe szczyty – podkreśla Paweł Brutel, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu. – By skutecznie pobudzać mieszkańców do aktywności, stworzyliśmy im szansę samodoskonalenia i rozwoju poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach sportowych, ale też edukujemy w zakresie zdrowego stylu życia.

Wanda Jaworska, zastępca dyrektora CN Expryment: – Gdybyśmy jednym słowem musieli określić, w jaki sposób rozumiemy i wdrażamy wartości oraz cele edukacji obywatelskiej, byłoby to słowo „zaangażowanie”. Angażujemy się jako instytucja i motywujemy do zaangażowania się naszych odbiorców.  Tworzymy obszary działania, gdzie spotyka się energia obu stron po to, by wspólnie zamienić ją w praktyczny program działania. Wszystkie nasze działania, bez wyjątku, mają na celu pobudzanie naszej społeczności do aktywności. Po latach doświadczeń wydaje nam się, że kluczowe są dwa elementy: wsłuchanie się w potrzeby społeczności i odpowiadanie na nie w miarę posiadanych kompetencji i narzędzi.   Dziś zarówno GCS, jak i CN Experyment swoje działania prowadzą w internecie, w ten sposób dając mieszkańcom okazję do uczestniczenia w aktywnościach, które są dla nich ważne. Jak skutecznie uczyć się z domu, organizować czas sobie w gronie rodziny i utrzymywać kontakty z sąsiadami w sieci, Gdynia miała okazję zaprezentować podczas konferencji UNESCO zorganizowanej on line wiosną, w czasie pierwszej fali pandemii.

– Udział w takich spotkaniach i wymiana wiedzy między miastami praktycznie z całego świata – od Korei, przez Grecję po Iran – z jednej strony bardzo poszerza perspektywę, z drugiej pokazuje, że w dzisiejszych czasach wszyscy zmagamy się z podobnymi wyzwaniami – zauważa Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Wartością takiej wymiany i współpracy jest idea, która łączy – robienie dobrych rzeczy dla mieszkańców oraz mieszkanek i z nimi, tworzenie warunków do zwiększania świadomości mieszkańców na temat funkcjonowania miast i możliwych działań partnerskich.

Nagranie z wystąpienia podczas konferencji online (prezentacja w języku angielskim):

Konferencja „Miasta Świadome”. Informacja prasowa

Konferencja online o wyzwaniach miast

Adaptacja miast do zmian klimatu, zrównoważony rozwój, architektura wyboru i szeroko rozumiany aktywizm miejski. To kilka z tematów, którym poświęcona będzie konferencja online „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania” organizowana przez UrbanLab Gdynia. Udział jest bezpłatny, na część wydarzeń będą obowiązywać zapisy.

Konferencja online „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania” odbędzie się w dniach 1-2 grudnia. Uczestniczyć w wydarzeniu będzie można za pośrednictwem strony internetowej www.urbanlab.gdynia.pl, profilu UrbanLab Gdynia na Facebooku oraz kanału YouTube Laboratorium Innowacji Społecznych. Warto te miejsca w sieci zacząć obserwować już teraz, ponieważ będą się tam pojawiały aktualne informacje dotyczące konferencji.

Zmiany na świecie sprawiają, że miasta mierzą się z nowymi wyzwaniami. Nawet ta konferencja jest tego świetnym przykładem. Mieliśmy spotkać się w marcu, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, ale ze względu na sytuację epidemiczną przełożyliśmy termin konferencji i spotkamy się w grudniu, online. Przeniesienie wydarzeń do sieci jest właśnie jedną z odpowiedzi na wyzwanie związane z adaptacją do życia w trakcie pandemii. Odpowiedzi na inne miejskie wyzwania, w tym m.in. łagodzenie skutków zmian klimatu i starzenia się społeczeństwa, poszukamy wspólnie. Sprawdzimy też, jak działania urban labów mogą być wykorzystywane przez samorządy i jak angażować mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w lokalnej zbiorowości, jak rozwijać i wzmacniać wspólnotowość. Serdecznie zachęcam do udziału w wydarzeniu, do podzielenia się własnymi przemyśleniami i pomysłami – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane tematami związanymi ze zrównoważonym rozwojem miast, adaptacji do zmian klimatu czy rozwojem partycypacji społecznej. Samorządowców, ekspertów, aktywistów i wszystkich tych, któremu bliska jest tematyka innowacji i poszukiwania lokalnych rozwiązań na globalne wyzwania – zaprasza Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

W programie konferencji online jest m.in. debata poświęcona odporności miast, sesje tematyczne z zakresu wdrażania idei urban labów w Polsce i tworzenia narzędzi do partycypacji społecznej, prezentacja dobrych praktyk otwierania danych, wystąpienia dotyczące tematyki zrównoważonego rozwoju i szeroko pojętego aktywizmu miejskiego, a także wystąpienia i dyskusje poświęcone architekturze wyboru, adaptacji miast do zmiany klimatu.

Na konferencji wystąpią samorządowcy, ale także aktywiści, działacze miejscy i reprezentanci środowisk akademickich. W tym gronie będą m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała, publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską Filip Springer, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Mariusz Sokołowicz, a także założycielka barcelońskiej organizacji Smilemundo Aleksandra Zemke.

Program konferencji dostępny jest TUTAJ.

Zapisy na warsztaty i wystąpienia połączone z dyskusją rozpoczną się 9 listopada. Co ważne, potwierdzenia uczestnictwa dokonane w marcu wygasły. To znaczy, że także te osoby, które zapisywały się na warsztaty w marcu, powinny zarejestrować się jeszcze raz. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na polski język migowy.

Program wystąpień połączonych z dyskusją i warsztatów dostępny jest TUTAJ.

Zapisy na wystąpienia połączone z dyskusją i warsztaty online dostępne są TUTAJ.

Informacje o organizatorze:

UrbanLab Gdynia to rozwiązanie testowane w gdyńskim samorządzie w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych, samodzielnej jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni. To program ukierunkowany na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, włączając w niego środowisko naukowe i biznesowe. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu – Grupa Strategiczna, Zespoły Tematyczne, Inkubator Miejskich Innowacji, UrbanCafé oraz rozwiązania z zakresu technologii obywatelskich – składają się na diagnozowanie wyzwań i potrzeb oraz poszukiwanie innowacji społecznych.

Wydarzenie na Facebooku: Miasta Świadome – Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania | konferencja online

Kontakt dla uczestników: urbanlab@lis.gdynia.pl, tel. +48 58 727 39 16.

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

STANDARDY PARTYCYPACJI W GDYNI

„Standardy partycypacji w Gdyni na przykładzie wybranych procesów konsultacyjnych” powstały w oparciu o doświadczania zdobyte podczas projektowania i przeprowadzania wybranych procesów partycypacyjnych w Gdyni. Materiał jest bezpośrednio powiązany z działaniem UrbanLabu Gdynia, którego obszarem tematycznym w 2019 roku był rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększanie potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów. Opracowanie dobrych praktyk gdyńskich procesów partycypacyjnych jest również powiązane z implementacją platformy (narzędzia teleinformatycznego) do partycypacji społecznej DECIDIM, której uruchomienie ma w najbliższym czasie wzmocnić i ułatwić prowadzenie kolejnych działań włączających mieszkańców Gdyni w proces decydowania o własnym mieście i kierunkach jego rozwoju.


Dodatkową inspiracją do powstania tego materiału były opracowania z zakresu standardów różnych narzędzi partycypacji, jakie powstały na poziomie lokalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym na przestrzeni ostatnich lat . Ich treść ułatwiła zebranie i usystematyzowanie gdyńskich doświadczeń, ale też utwierdziła nas w przekonaniu, że niniejsza praca może posłużyć innym podmiotom (szczególnie samorządom i jednostkom miejskim) do podjęcia lub udoskonalenia wysiłków partycypacyjnych w miejscach, w których działają.

Zapraszamy do lektury!

NAPRZECIW WYZWANIOM

Adaptacja do zmian klimatu oraz do życia po pandemii to wyzwania, nad którymi pracują Zespoły Tematyczne UrbanLab Gdynia.

Zmiany na świecie sprawiają, że miasta mierzą się z nowymi wyzwaniami. Trzeba im sprostać, by zapewnić wysoką jakość życia mieszkańcom. Poszukiwanie skutecznych, długofalowych rozwiązań, wymaga eksperckiej współpracy międzysektorowej. Z tego wynika powołanie specjalnych zespołów, które opracowują nowatorskie działania możliwe do wdrożenia w Gdyni – mówi wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała.

GLOBALNE WYZWANIA…

Wyzwanie, któremu w danym roku poświęcone zostaną działania UrbanLab Gdynia, określa Grupa Strategiczna – kluczowi przedstawiciele administracji lokalnej i władz miasta oraz interdyscyplinarne grono ekspertów. To tematy ważne globalnie, dla których rozwiązań należy poszukiwać lokalnie. Na zaproszenie Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka grupę tworzą: doradca dla samorządów miast i gmin Wojciech Kłosowski; dr hab. Kacper Pobłocki, antropolog i społecznik; publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską Filip Springer; architekt i urbanista prof. Michał Stangel, dr hab. Mariusz Sokołowicz – prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego a także założycielka barcelońskiej organizacji Smilemundo Aleksandra Zemke oraz członkowie Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni.

… LOKALNE ROZWIĄZANIA

Tym samym, decyzją Grupy Strategicznej wyzwaniem roku 2020 jest adaptacja do zmiany klimatu. Wypracowywane rozwiązania mają łagodzić i ograniczać skutki występowania w Gdyni klęsk żywiołowych, stanowiących efekt zmian klimatu. Działania adaptacyjne w tym obszarze koncentrują się m.in. wokół ograniczania emisji do atmosfery tzw. gazów cieplarnianych, czy działań związanych z gospodarką wód opadowych oraz  zielenią w mieście.

W lutym powołany został 13-osobowy Zespół Tematyczny, złożony z przedstawicieli i przedstawicielek różnych wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Zespół ten pełni funkcję doradczą i opiniodawczą w sprawach związanych z adaptacją do zmian klimatu w Gdyni. Do udziału w pracy UrbanLabu w tym obszarze zaproszeni są także mieszkańcy. Od początku roku trwa cykl wydarzeń edukacyjnych i dyskusyjnych w UrbanCafé poświęcony zmianie klimatu oraz ochronie środowiska. Adaptacji do zmian klimatu poświęcone są także tegoroczne działania dwóch komponentów Inkubatora Miejskiego UrbanLab: Programu Kompetencji Miejskich oraz Pomysłu na Miasto. Z kolei na przełomie kwietnia i maja, podczas spotkania Grupy Strategicznej, zapadła decyzja o rozpoczęciu analizy kolejnego wyzwania: adaptacji do życia po pandemii, nad którym prace będą trwać do końca 2021 roku.

Nowy Zespół Tematyczny złożony jest z dwóch rad: Ekonomicznej i Społecznej. W skład wchodzą przedstawiciele samorządu, biznesu, NGO i nauki. Celem prac jest m.in. minimalizacja negatywnych skutków pandemii oraz wypracowanie konkretnych narzędzi opowiadających na potrzeby zarówno społeczności lokalnej, jak i przedsiębiorców.

Jesteśmy w „Ratuszu”!

W Gdyni od wielu lat wydawany jest papierowy i elektroniczny tygodnik RATUSZ – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. W numerze wydanym jakiś czas temu ukazała się „dodatkowa wkładka”, w której można zapoznać się z realizowanymi od początku projektu działaniami UrbanLabu oraz planami na przyszłość. Materiał jest dostępny w formie elektronicznej. Zachęcamy do lektury.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.