Socjologiczne oblicza pandemii? Społeczeństwo w czasach pandemii | rozmowa online

26.10.2020, godz. 17:30 – 18:30

Pandemia zmieniła i wciąż zmienia nas jako społeczeństwo. Wiele obszarów naszego życia uległo rozregulowaniu oraz przemodelowaniu. Mamy wręcz do czynienia z pewnego rodzaju rozpadem rzeczywistości, którą teraz na różne sposoby próbujemy na nowo dla siebie posklejać, nazwać, w której próbujemy się odnaleźć.

W czasie naszej rozmowy spróbujemy przyjrzeć się tym zmianom i ich możliwym konsekwencjom, prześledzić trajektorie zmian, których doświadczyliśmy w naszym życiu codziennym. Czym jest kryzys wywołany pandemią i jak reagujemy na niego, jako wspólnota? Czego dowiedzieliśmy się o sobie oraz przed jakimi wyzwaniami stajemy? Jak wpłynął na nas i nasze więzi społeczne przymus izolacji? Co się stało z naszym poczuciem czasu? Jak zmieniły się relacje w rodzinie w domu, który „się zmęczył”? Czy jako społeczeństwo możemy wyjść z kryzysu silniejsi?

Rozmowę poprowadzi:
dr Dobrosława Korczyńska-Partyka – specjalistka ds. studiów miejskich, koordynatorka licznych projektów społecznych i kulturowych, animatorka społeczna. W Laboratorium Innowacji Społecznych prowadzi Dom Sąsiedzki w Przystani Lipowa 15 oraz współpracuje z UrbanLabem.

Goście:
dr Magdalena Żadkowska – socjolożka, badaczka, wykładowczyni akademicka. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje jako adiunktka na Uniwersytecie Gdańskim. Jest autorką badań na temat relacji rodzinnych w czasie pandemii, zwłaszcza w kontekście rodziców, których dzieci przed pandemią już wyprowadziły się z domu. O wynikach jej badań można było przeczytać w prasie, m. in. w Gazecie Wyborczej. Działa w zespole badawczym z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując projekt badawczy Sonata Bis 8 NCN, „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci … Praktyki życia codziennego par w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem”. Zajmuje się badaniami na nad relacjami kobiet i mężczyzn w domu, na rynku pracy i na migracji. Bada postrzeganie męskości i kobiecości w różnych kulturach jako wynik socjalizacji do realizowania stereotypowych ról płciowych. Zajmuje się wdrażaniem rozwiązań równościowych w instytucjach akademickich i w środowisku biznesowym.

dr Ariel Modrzyk – socjolog i badacz, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, fizjoterapeuta. Jest współautorem raportu „Życie codzienne w czasach pandemii” opracowanego przez Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM, Raport jest prekursorskim badaniem tego typu w Polsce, wieloetapowym przedsięwzięciem badawczym, którego celem jest znalezienie odpowiedzi na pytania o to, jak zmienia się życie codzienne Polaków na skutek pandemii SARS-CoV-2 i w jaki sposób adaptują się oni do tego rodzaju zmian. O raporcie pisano m.in. w magazynie Dwutygodnik. Autor publikacji w opracowaniach zbiorowych oraz czasopismach, takich jak „Studia Socjologiczne”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Kultura Współczesna”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Kultura Popularna”, „Czas Kultury”, „Praktyka Teoretyczna”, „Przegląd Socjologii Jakościowej”. Autor książek „Pomiędzy normatywizmem a realizmem. Od teorii uznania Axela Honnetha do radykalnie refleksyjnej krytyki społecznej” (Ha!art 2013), Społeczeństwo marnotrawców? Funkcje i status normy niemarnowania żywności (NOMOS 2019).

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy online, a także zadawania pytań i komentowania.
Link: https://us02web.zoom.us/j/81569282092

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu ŻYCIE W TRAKCIE I PO PANDEMII – w jaki sposób miasto może wychodzić z inicjatywami na zmieniające się warunki życia w mieście w trakcie i po pandemii?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.