Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania | konferencja online

01-02.12.2020

KONFERENCJA ONLINE „MIASTA ŚWIADOME – GLOBALNE WYZWANIA, LOKALNE ROZWIĄZANIA”

Podczas konferencji „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania” wybitni specjaliści przedstawiać będą globalne trendy w obszarach zmiany klimatu i życia w mieście, starzenia się społeczeństwa, czy szeroko pojętej rezyliencji (odporności) miast, o której mówi się od niedawna także w kontekście pandemii COVID-19. Na wiele z wymienionych trendów miasta nie mają bezpośredniego wpływu, ale będą zmuszone zaadaptować się do zmian. Konsekwencje globalnych trendów będą odczuwalne we wszystkich sferach życia, a miasta będą stawać w obowiązku budowania rozwiązań w obrębie praktycznie wszystkich realizowanych polityk.


W programie konferencji znajdą się m.in. panele dyskusyjne, wystąpienia oraz warsztaty poświęcone wyzwaniom w domenie indywidualnych rozwiązań projektowanych i możliwych do wdrożenia przez samorządy, takie jak: jakość przestrzeni, rozwiązania systemowe na rzecz osób wykluczonych społecznie, rozwój gospodarczy, budowanie lokalnych społeczności jako siły napędowej rozwoju miast.


PROGRAM KONFERENCJI dostępny jest TUTAJ.

PROGRAM WYSTĄPIEŃ POŁĄCZONYCH Z DYSKUSJĄ I WARSZTATÓW dostępny jest TUTAJ.

ZAPISY NA WYSTĄPIENIA POŁĄCZONE Z DYSKUSJĄ I WARSZTATY ONLINE – zapisy zostały zamknięte w dn. 24.11.2020 (brak miejsc)

Udział w konferencji jest bezpłatny, konferencja będzie udostępniana w internecie za pomocą wybranych platform. Konferencję poprowadzi Martyna Obarska. Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy.


PROGRAM KONFERENCJI
Pierwszy dzień konferencji – 1 grudnia

Godz. 10.00 – 10.10 Powitanie. UrbanLab, Rozwój miast. Gdynia – rozpoczęcie prowadzone przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka

Godz. 10.10 – 10.30 Keynote speech – Budowanie Przyszłości  – keynote speech poprowadzi Filip Springer

Godz. 10.30 – 11:15 Miasta świadome to miasta odporne – debata, w której udział wezmą: Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Filip Springer, Aleksandra Zemke, Wojciech Kłosowski. Debatę poprowadzi Martyna Obarska.

Godz. 11:15 – 11:25 Przerwa

Godz. 11:25 – 12:10 Jak wdrażać UrbanLaby w Polsce? – sesja tematyczna, w której udział wezmą Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć, Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Maciej Aulak – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. Sesję poprowadzi Martyna Obarska.

Godz. 12:10 – 12:15 Przerwa

Godz. 12:15 – 13:00 Miasto – ciągły dialog – wystąpienie Aleksandry Zemke.

Godz. 13:00 – 13:45 Smart Cities a UrbanLab (w kontekście rozważań smart to nie tylko technologie) – wystąpienie Wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia Bartosza Bartoszewicza.

Godz. 13:45 – 14:30 Otwarte dane. Prezentacja dobrych praktyk Gdyni i Rzeszowa – sesja tematyczna, w której udział wezmą:  Małgorzata Czaja – Samodzielny referat ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania Urzędu Miasta Gdyni, Sławomir Świder – Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Sesję poprowadzi Martyna Obarska.  

Godz. 14:30 – 15:30  KLIMATYCZNE CENTRUM GDYNI – projektowanie zmian odpowiadających na potrzeby mieszkańców i zmiany klimatyczne – wystąpienie Wiceprezydenta Gdyni ds. rozwoju Marka Łucyka.

Godz. 15:30 – 15:40 Podsumowanie dnia przedstawi Martyna Obarska.

Godz. 17:00 – 19:00 Wydarzenie towarzyszące: Projekcja filmu Planeta 2.0 (Spaceship Earth, reż. Matt Wolf USA/2020/ 115 min.)

Godz. 19:00 – 20:00 Wydarzenie towarzyszące: Rozmowa po filmie Planeta 2.0. W rozmowie weźmie udział wezmą Aleksandra Przegalińska i Marzena Cypryańska-Nezlek. Moderację poprowadzi Joanna Krukowska – kierowniczka UrbanLab Gdynia.Drugi dzień konferencji – 2 grudnia

Godz. 10:00 – 10:45 Nowe spojrzenie na politykę społeczną miast w obszarze starzenia się społeczeństw – wystąpienie Wojciecha Kłosowskiego.

Godz. 10:45 – 11:45 Innowacje społeczne w politykach miejskich – sesja tematyczna, w której udział wezmą Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji Michał Guć oraz goście: Martyna Winnicka – kierowniczka działu Przestrzeni Społecznych Laboratorium Innowacji Społecznych, Katarzyna Karczewska – prezeska Fundacji Dom Marzeń, Jarosław Józefczyk – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Sesję poprowadzi Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji Michał Guć.

Godz. 11:45 – 11:50 Przerwa

Godz. 11:50 – 12:35 Decydujemy. Platformy internetowe do partycypacji społecznej – jak tworzyć narzędzia do partycypacji obywatelskiej online – sesja tematyczna, w której wezmą udział: Marta Wieczorek – kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Wojciech Sańko. Sesję poprowadzi Martyna Obarska.

Godz. 12:35 – 13:35 Całkiem nowe pomysły na całkiem nowe wyzwania – jak mądrze wspierać gospodarkę w dobie pandemii – sesja tematyczna, w której wezmą udział: Wiceprezydent ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała oraz goście: Magdalena Reńska – członek Zarządu i Dyrektor Zarządzająca EUROSTYL S.A., Maciej Dobrzyniecki – wiceprezes Bussiness Centre Club, kanclerz Losy Gdańskiej BCC, konsul honorowy Królestwa Hiszpanii. Sesję poprowadzi Wiceprezydent ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała

Godz. 13:35 – 13:50 Zakończenie poprowadzi Martyna Obarska.

Godz. 14:00 – 15:00 *zapisy, brak wolnych miejsc Nudge Units w samorządach. Czy można wdrożyć narzędzia architektury wyboru w polskich miastach? – wystąpienie Mariusza Sokołowicza połączone z dyskusją.  

Godz. 14:00 – 15:00 *zapisy, brak wolnych miejsc Szukając czułych punktów miasta. Dlaczego działanie w myśl formuły „myśl globalnie, działaj lokalnie” powstrzymuje zmiany? – wystąpienie Kacpra Pobłockiego połączone z dyskusją.  

Godz. 15:00 – 17:00 *zapisy, brak wolnych miejsc Czy przestrzeń miejska przetrwa zmiany klimatu? – warsztaty online moderowane przez Wojciecha Kłosowskiego.

Godz. 15:00 – 17:00 *zapisy, brak wolnych miejsc  Gra SmileUrbo – mechanizmy porozumiewania się, wielowymiarowości decyzji, partycypacja – warsztaty online moderowane przez Aleksandrę Zemke.

Godz. 19:00 – 20:00 Wydarzenie towarzyszące: Jak opowiadać katastrofę klimatyczną na przykładzie miast – wykład Filipa Springera.


Informacje o organizatorze:
UrbanLab Gdynia działa w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych, samodzielnej jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni. To program ukierunkowany na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, włączając w niego środowisko naukowe i biznesowe. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu – Grupa Strategiczna, Zespoły Tematyczne, Inkubator Miejskich Innowacji, UrbanCafé oraz rozwiązania z zakresu technologii obywatelskich – składają się na diagnozowanie wyzwań i potrzeb oraz poszukiwanie innowacji społecznych.


Strona internetowa: https://urbanlab.gdynia.pl/
Kontakt: urbanlab@lis.gdynia.pl

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.