Kalendarium
Skazani na współdziałanie | wykład prof. Piotra Skubały
Planowanie przestrzenne a relacje | rozmowa online
Study Circle – koła samokształceniowe – jak działają?
Debata o gdyńskich działaniach online – współpraca z mieszkańcami
Susza – czy zabraknie nam wody? – debata online
Rowerem przez miasto – debata online
Opowieść o plastiku – projekcja filmu i debata online
Jak mówić o zmianach klimatu? – debata online
Gospodarka po pandemii – debata online
Bądźmy w kontakcie – relacja w czasie pandemii – debata online

Skazani na współdziałanie | wykład prof. Piotra Skubały

Jakie jest najważniejsze przesłanie w historii ludzkości? Z pewnością niewiele osób zwróciłoby uwagę, że żyjemy w czasach wielkiego plejstoceńsko-holoceńskiego wymierania. Badania dowodzą, że zostały już przekroczone tzw. granice planetarne. W odniesieniu do bezpieczeństwa klimatycznego znaleźliśmy się w stanie bezwładu i otępienia. Naukowcy z całego świata ostrzegają, że wkrótce będzie za późno, aby uniknąć tragedii, a czas się kończy. Czy zdajemy sobie sprawę z tego co naprawdę oznacza nieodwracalna i postępująca utrata bioróżnorodności i destabilizacja klimatu? Czego potrzebujemy, aby dokonała się fundamentalna zmiana relacji człowieka do Ziemi?

Prof. dr hab. Piotr Skubała – profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny, lider Climate Reality (fundacja wiceprezydenta Al Gore’a), „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska (2014-2019), stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

Piotr Skubała, fot. Tomasz Borejza

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania.

Link, pod którym odbędzie się wydarzenie: https://us02web.zoom.us/j/85444492354

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Planowanie przestrzenne a relacje | rozmowa online

Zgodnie z wartościami równości i dostępności, architekci i urbaniści są w stanie projektować przestrzeń tak, aby zachęcała do przebywania w obrębie konkretnego miejsca i aktywizowała do nawiązywania relacji  na linii człowiek-człowiek, człowiek-miejsce i człowiek-natura. W jaki sposób na relacje wpływają zasady planowania przestrzennego? Warto je poznać w kontekście zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miasta. W jaki sposób zasady dotychczas wykorzystywane mogą ulec zmianom w dobie pandemii, która wymusza na nas społeczny dystans?

Rozmawiać będą:

Barbara Marchwicka – z wykształcenia architektka. Z doświadczenia urbanistka. Pracuje jako kierownik w dziale inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostce miejskiej koordynującej proces gdyńskiej rewitalizacji. Pełni także funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. przestrzeni publicznych. Wierzy, że projektowanie przestrzeni publicznych, podobnie jak usług publicznych, to praca zespołowa.

Iwona Markešić –  dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, architekt i urbanista. Odpowiada za organizowanie pracy biura oraz nadzór nad całością jego zadań, w tym m.in. nad wykonywaniem prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego miasta Gdyni;

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy ekspertek, a także zadawania pytań i komentowania.

Link, pod którym odbędzie się wydarzenie: https://us02web.zoom.us/j/89606753161

Wydarzenie realizowane jest w cyklu ŻYJ DOBRZE W MIEŚCIE, w którym poruszane są kwestie otaczającej nas przestrzeni. Co zrobić, aby była wspierająca dla mieszkańców i umożliwiała wygodne życie?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Study Circle – koła samokształceniowe – jak działają?

Czy wiecie, że w Szwecji kilka milionów osób przekazuje sobie za darmo umiejętności i wiedzę? Koła samokształceniowe to sposób na nieformalną edukację demokratyczną, czyli opartą na równym traktowaniu nauczyciela i ucznia. Tą metodą możemy pokazywać innym jak szydełkować, rzeźbić, księgować faktury albo uczyć dzieci angielskiego w domu. Warsztaty prowadzą osoby, które chcą podzielić się z innymi wiedzą, a dzięki temu, że są one darmowe, uczestnicy mogą odwdzięczyć się przeprowadzeniem własnego warsztatu na wybrany temat (np. swojego hobby). Kształcimy się przecież całe życie.

Study Circle to świetna metoda na rozwój wolontariatu w organizacji, wyłonienie lokalnych liderów, oraz koło zamachowe oddolnej, spontanicznej wymiany usług, wiedzy i umiejętności. To także często sposób na zawiązywanie trwałych przyjaźni. Na szkoleniu dowiecie się, jak zainicjować koła samokształceniowe i je rozwijać, odpowiadając na realne potrzeby mieszkańców waszych dzielnic. Każdy uczestnik otrzyma również poradnik dobrych praktyk.

Prowadzenie: Gosia Zamorska – prezeska gdańskiej Fundacji Generacja, animatorka, aktywistka. Prowadzi we Wrzeszczu centrum aktywności lokalnej – Klub Młodego Wrzeszczaka. Popularyzatorka idei oddolnych działań obywatelskich, w tym mikrodziałań. Metodę Study Circle upowszechnia, organizując cykle darmowych, demokratycznych warsztatów pod nazwą SPLOT.

Debata o gdyńskich działaniach online – współpraca z mieszkańcami

Spotkanie będzie okazją do dyskusji w gronie gdyńskich instytucji o przeniesieniu działań skierowanych do mieszkańców i mieszkanek do sfery cyfrowej – od strony oferty, wyzwań i dylematów. W jaki sposób instytucje i mieszkańcy pozostają ze sobą w kontakcie, by czerpać z sąsiedzkich działań w okresie pandemii? Czy część działań powinna na stałe zagościć w grafikach wydarzeń?

Zapraszamy na dyskusję z możliwością zadawania pytań i zgłaszania komentarzy.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/84137132021

Goście: Beata Szadziul (Centrum Aktywności Rodziny – Gdynia Rodzinna/Wydział Polityki Rodzinnej), Bożena Zglińska (Centrum Aktywności Seniora), Dobrosława Korczyńska-Partyka (domy sąsiedzkie Przystań Gdynia. Sieć centrów sąsiedzkich), Martyna Winnicka (Wymiennikownia Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu), Maja Wagner (Wydział Kultury).

Moderacja: Magda Dębna (UrbanLab Gdynia)

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu ŻYCIE W TRAKCIE I PO PANDEMII – w jaki sposób miasto może wychodzić z inicjatywami na zmieniające się warunki życia w mieście w trakcie i po pandemii?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Susza – czy zabraknie nam wody? – debata online

Polska stepowieje – nasz kraj ma najmniejsze zasoby wód w Unii Europejskiej, a trwająca obecnie susza jest najgorsza od koło 50 lat. Ponieważ problemy z dostępem do wody są jednym z pierwszych sygnałów kryzysu klimatycznego, zapraszamy na kolejną rozmowę cyklu KLIMAT na temat roli miasta i jego mieszkańców w obliczu czekających nas zmian. W moderowanej rozmowie z udziałem publiczności wezmą udział specjaliści i specjalistki z dziedziny hydrologii oraz zarządzania miastem.

Zapraszamy na dyskusję z możliwością zadawania pytań i zgłaszania komentarzy. Link:
https://us02web.zoom.us/j/87921655746

Goście:
dr Sebastian Szklarek (ekohydrolog PAN, autor strony bloga Świat wody, ekspert fundacji Ambitna Polska)
Andrzej Ryński (z-ca dyrektora ds. infrastruktury Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni),
Tadeusz Schenk (naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta UM Gdynia)
Moderacja: Joanna Krukowska (UrbanLab Gdynia)

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Rowerem przez miasto – debata online

Podróżując obecnie środkami komunikacji miejskiej stosujemy nowe obostrzenia dot. sposobu jej użytkowania. Nie wszyscy mamy własne samochody i chcemy nimi podróżować. Coraz więcej osób zaczęło przemieszczać się pieszo, rowerem lub na hulajnogach i deskorolkach. Porozmawiamy o gdyńskiej perspektywie, odwołując się do różnych przykładów rozwiązań zmieniającej się przestrzeni publicznej w czasach pandemii.

Zapraszamy na dyskusję z możliwością zadawania pytań i zgłaszania komentarzy.

Link do spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/85211348433

Goście: Jakub Furkal (Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. komunikacji rowerowej), Basia Marchwicka (Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. przestrzeni publicznych) oraz Paweł Kimel (Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością).
Moderacja: Magda Dębna (UrbanLab Gdynia)

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu ecoMIASTO, który skierowany jest do osób zainteresowanych bardziej ekologicznym życiem w mieście i praktycznymi sposobami na wdrażanie innowacji z punktu widzenia użytkownika miasta.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Opowieść o plastiku – projekcja filmu i debata online

Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego „Opowieść o plastiku” oraz rozmowę, podczas której skonfrontujemy się z kilkoma kluczowymi pytaniami dotyczacymi globalnego kryzysu zanieczyszczenia plastikiem.

Wydarzenie poprowadzi Anna Desogus – edukator i doradca z zakresu zero waste i zrównoważonego rozwoju, pracująca pod szyldem Ambasada Czystej Planety.

godz. 17.00-17.10: zbieramy się na platformie ZOOM. To 10 minut by wszyscy sprawnie dołączyli, tak byśmy mogli rozpocząć na czas! Link: https://us02web.zoom.us/j/86050598734

godz. 17.10-17.25: wstęp oraz przedstawienie się gości (w tej części otrzymacie Państwo link do obejrzenia filmu na stronie Indee.tv)

godz. 17.25-19.00: oglądanie filmu na platformie Indee.tv

godz. 19.00-19:45: rozmowa z gośćmi (pod tym samym linkiem na ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/86050598734)

O FILMIE „OPOWIEŚĆ O PLASTIKU”/„STORY OF PLASTIC”
Plastik zalewa ekosystemy i zatruwa społeczności w różnych miejscach świata, jednak rośnie globalny ruch by powstrzymać ten kryzys. „Opowieść o plastiku” (reż. Deia Schlosberg, prod. USA) analizuje nie tylko kwestie zanieczyszczenia rzek, mórz, oceanów, ale dotyka też problemów zanieczyszczenia środowiska oraz negatywnego wpływu na zdrowie już na samym początku procesu powstawania plastiku – na etapie wydobycia i rafinacji ropy.

Zwiastun filmu dostępny jest tutaj: https://www.storyofplastic.org/

„Opowieść o plastiku” miała międzynarodową premierę 22 kwietnia 2020 roku – w Dzień Ziemi. Film pokażemy w wersji oryginalnej, angielskiej, z napisami w języku polskim.
Czas trwania filmu: 1 godz. 35 min.

O ROZMOWIE
Podejmiemy m.in. kwestie związane z rolą ustawodawcy, producenta i konsumenta w kontekście globalnego kryzysu zanieczyszczenia plastikiem. Zastanowimy się też nad celowością akcji sprzątania odpadów.

W rozmowie udział wezmą:
– Dorota Marszałek-Jalowska (z-ca naczelnika Referat Ekorozwoju/ Wydział Środowiska w Gdyni)
– Małgorzata Kiełt (prezes Fundacja Planet For Generations)
– Tomasz Wojciechowski (koordynator Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym)

Uczestnicy będą mieli możliwość przesyłania komentarzy oraz pytań.

O CYKLU
Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Spotkanie odbędzie się w ramach zadania„Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Jak mówić o zmianach klimatu? – debata online

Kto i dlaczego podważa zmianę klimatu? Jakie mogą być czynniki prowadzące do zaprzeczania istnienia globalnego ocieplenia? Dlaczego ludzie nie angażują się w tematykę dotyczącą nas wszystkich? Jak rozmawiać o klimacie promując zachowania pro-środowiskowe?

Zapraszamy na dyskusję z możliwością zadawania pytań i zgłaszania komentarzy.

Link do spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/86050547148

Goście: Bartosz Frankowski (Naczelnik gdyńskiego Wydziału Środowiska, Pełnomocnik prezydenta miasta ds. adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu), dr Michał Jaśkiewicz (Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański), Dominik Krzymiński (Stowarzyszenie Na Styku, koordynator projektu „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”)
Moderacja: Magda Dębna (UrbanLab Gdynia)

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Gospodarka po pandemii – debata online

Trzy miesiące temu nie spodziewaliśmy się, że pędzący zglobalizowany świat może się nagle zatrzymać. Pandemia zamknęła nas w domach, a wychodzących do pracy codziennie konfrontuje z lękiem o zdrowie i życie. Widzimy bezprecedensowe interwencje w życie gospodarcze, których celem, po raz pierwszy w historii jest zatrzymanie ludzi w domach, a nie zachęcenie ich do działania.

Czy sytuacje skrajne mogą być przyczynkiem do długofalowych zmian? Czy kryzys będzie katalizatorem odważniejszych zmian w strukturze międzynarodowych stosunków gospodarczych i sposobie pracy oraz czy pomoże osiągnąć cele neutralności klimatycznej?

Zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji. Link:
https://us02web.zoom.us/j/83709755867

Bądźmy w kontakcie – relacja w czasie pandemii – debata online

W jaki sposób w czasie pandemii możemy zadbać o relacje z najbliższymi nam ludźmi? Być może po zakończeniu izolacji będziemy w stanie wyjść z niej mocniejsi? Z większym zaufaniem, otwartością i empatią?

Zapraszamy na dyskusję z możliwością zadawania pytań i zgłaszania komentarzy. Link do spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/88272921600

Goście: Bartosz Karcz (Uniwersytet SWPS), Edyta Sinacka-Kubik (Kierownik Zespołu Pomocy Psychologicznej MOPS Gdynia),
Aleksandra Bladoszewska (koordynatorka wolontariatu MOPS Gdynia), Anna Matłosz (domy sąsiedzkie Przystań Gdynia. Sieć centrów sąsiedzkich).
Moderacja: Magda Dębna (UrbanLab Gdynia)

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu ŻYCIE W TRAKCIE I PO PANDEMII – w jaki sposób miasto może wychodzić z inicjatywami na zmieniające się warunki życia w mieście w trakcie i po pandemii?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.