Kalendarium
Konieczność podnoszenia świadomości społecznej zmian globalnych
Kooperatywy mieszkaniowe | rozmowa online
Czym jest zrównoważona produkcja filmowa? | rozmowa online
Wspólnota. Jak rozwijać miasta odporne? | debata online
Depresja klimatyczna | wykład online dr Marzeny Cypryańskiej-Nezlek
Film online „Rowery kontra samochody” ze wstępem dr Moniki Arczyńskiej
W obronie praw zwierząt | wykład online mec. Karoliny Kuszlewicz
Ogrody deszczowe | wykład Judyty Łuczyńskiej
Projekcja filmu „Ludzki Wymiar” ze wstępem dr Moniki Arczyńskiej
Zielone miasto | wykład mgr inż. arch. Marii Skotnickiej

Konieczność podnoszenia świadomości społecznej zmian globalnych

23.09.2020, godz. 17:30-18:30

Zarówno rozwój cywilizacyjny jaki i szeroko przyjęty systemy edukacji publicznej sprzyjają odsunięciu, a nawet zupełnemu oderwaniu społeczeństwa od środowiska naturalnego. Pociąga to za sobą brak zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk naturalnych oraz kształtowanie wizerunku środowiska naturalnego jako studni bez dna, z której możemy nieskończenie czerpać wszystko to co jest nam w danym momencie potrzebne.

Czy relacja cywilizacji ze środowiskiem naturalnym musi być tak toksyczna? Co powinniśmy wiedzieć aby przyszłe pokolenia mogły normalnie prosperować na naszej planecie? Dlaczego edukacja i świadomość społeczna jest jednym z kluczowych elementów przetrwania naszej cywilizacji?

Dominika Wojcieszek – kierownik Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz San Francisco State University. Przez lata zajmowała się paleoceanografią, a konkretnie rekonstrukcjami klimatu na podstawie mikroskamieniałości morskich. Jeszcze podczas pracy w na uniwersytecie angażowała się w działania edukacyjne organizując festiwale naukowe, dni otwarte laboratorium czy prowadząc wyprawy nurkowe dla dzieci i młodzieży.

Wykład odbywa się w ramach współpracy UrbanLab Gdynia z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym, Today we Have oraz Instytutem Oceanologi PAN.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania. UWAGA ZMIANA ADRESU LINKA:
https://us02web.zoom.us/j/84808446544

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Kooperatywy mieszkaniowe | rozmowa online

28.09.2020, godz. 17:30-18:30

Pandemia i antycypowany kryzys ekonomiczny rzuciły cień lęku i niepewności na szereg kwestii związanych z wyborami życiowymi i modelem codziennego funkcjonowania. Zmieniają się również nasze potrzeby mieszkaniowe. Pojawiają się marzenia o przestrzeniach do pracy, zabawy i nauki, które ciężko zrealizować w naszych mieszkaniach. Na tym tle, jeszcze bardziej jaskrawe stają się kwestie braku wystarczającej liczby mieszkań na rynku, patodeweloperskich inwestycji, wysokich cen za m2, czy trudności z otrzymaniem kredytów hipotecznych.

Kooperatywy mieszkaniowe mogą być jednym z modeli zamieszkiwania, który gwarantuje niższą cenę za nieruchomość i odpowiada na konkretne potrzeby mieszkaniowe w zmieniającym się świecie. Dlaczego zatem w Polsce są rzadkością? Czy w post-pandemicznym świecie ten model zyska na popularności?

Rozmowę poprowadzi:
Agnieszka Jurecka-Fryzowska – urbanistka, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Zaangażowana od początku w gdyńską rewitalizację „Gdynia OdNowa” z ramienia Laboratorium Innowacji Społecznych. Współautorka Gminnego Programu Rewitalizacji, obecnie zajmuje się głównie koordynacją tego procesu i współpracą z interesariuszami.

Goście:
inż. arch. Mateusz Piegza – absolwent Wydzialu Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytucie Zabytków i Konserwacji Zabytków, student studiów doktoranckich we Wspólnej Szkole Doktorskiej Politechniki Śląskiej, na Wydziale Architektury. Zawodowo jest projektantem: koordynatorem procesów projektowych i budowlanych, projektów artystycznych i edukacyjnych; badaczem architektury i nauczycielem. Od 2016 roku Prezes Zarządu i koordynator projektów w Henryk Fundacji, zajmującą się promocją najciekawszych młodych artystów w Polsce i za granicą. Projektuje przestrzenie publiczne i prywatne, budynki mieszkalne i komercyjne, meble, instalacje artystyczne i aranżacje wystaw. Od kwietnia 2019 pracuje jako kierownik ds. rozwoju w gliwickim oddziale Fundacji Habitat for Humanity Poland. Interesuje się problematyką mieszkalnictwa w Polsce, społecznym znaczeniem architektury oraz zjawiskami polskiej sztuki najnowsze. Mieszka i pracuje na Śląsku.

Marcin Ochociński – architekt wnętrz; uczestnik i mieszkaniec Pierwszej Kooperatywy mieszkaniowej Pomorze.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy online, a także zadawania pytań i komentowania. Link:
https://us02web.zoom.us/j/87498854707

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj: https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu ŻYCIE W TRAKCIE I PO PANDEMII – w jaki sposób miasto może wychodzić z inicjatywami na zmieniające się warunki życia w mieście w trakcie i po pandemii?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Czym jest zrównoważona produkcja filmowa? | rozmowa online

30.09.2020, godz. 17:30-18:30

Mniej latania samolotami, jeżdżenia samochodami na plan produkcji filmowych, przejście na prąd z ekologicznych źródeł i rezygnacja z plastikowych torebek jednorazowych to tylko niektóre zasady zrównoważonej produkcji filmowej. Czy jesteśmy w stanie wprowadzić je w Polsce?

Rozmowę poprowadzi:

Małgorzata Kiełt – założycielka Fundacji Planet for Generations, edukatorka i doradczyni z zakresu zero waste, zrównoważonego rozwoju oraz podstaw gospodarki o obiegu zamkniętym. Od 10 lat pracuje w branży filmowo-fotograficznej, opracowuje procesy równoważenia branży filmowej pomagając jej przekształcić się na ekologiczną, minimalizując negatywne działania na środowisko. 

Goście:
Leszek Kopeć – Dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Producent, przedsiębiorca, wydawca. Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz Prezes Zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni. W latach 1973-1979 redaktor literackiego pisma studenckiego “Litteraria” (również jego współzałożyciel). Autor powieści “Kredowe koło” wydanej w roku 1989 oraz opowiadań i recenzji publikowanych w polskich czasopismach. W latach 1995-2002 współpracownik kuriera czytelniczego “Megaron”. Od 1999 Dyrektor Neptun Filmu, a następnie Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Od 2005 do 2010 Dyrektor Centrum Kultury w Gdyni.

Marta Krymarys – absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Współtwórczyni kilkunastu filmów krótkometrażowych oraz takich inicjatyw jak Festiwal Szkół Teatralnych, czy Konferencja „Animacja Polska po 2000 roku”. W zespole Łódź Film Commission od 2019 roku, odpowiedzialna za obsługę Łódzkiego Funduszu Filmowego. Wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach z zakresu zrównoważonej produkcji filmowej, uzyskała certyfikat ambasadora międzynarodowego programu „Green Screen”.

Michał Korynek – location manager odpowiedzialny za lokacje w polskich i międzynarodowych projektach filmowych, m.in. „Fuga” w reż. Agnieszki Smoczyńskiej, „Obywatel Jones” w reż. Agnieszki Holland, „Most Szpiegów” w reż. Stevena Spielberga. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, studiował także podyplomowo w PWSFTViT w Łodzi. W pracy interesują go szczególnie projekty skomplikowane i nietypowe, które wymagają wielostronnej współpracy z właścicielami obiektów, instytucjami publicznymi, służbami, w których do rozwiązania są niestandardowe problemy logistyczne. Aktualnie aktywnie zainteresowany wprowadzaniem rozwiązań ekologicznych na planach filmowych.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy online, a także zadawania pytań i komentowania. Link:
https://us02web.zoom.us/j/87472328004

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Wspólnota. Jak rozwijać miasta odporne? | debata online

18.09.2020, godz. 17:30-18:30

Doświadczenie pandemii jest jednym z tych kryzysów, które uświadamiają nam, w jak złożonej rzeczywistości funkcjonujemy. Miasto, jako złożony system, staje się faktyczną przestrzenią, w ramach której mierzyć się będziemy z kolejnymi, często nieprzewidzianymi kryzysami. Stąd rosnąca popularność idei miasta odpornego (urban/city resilience), które nie tylko będzie w stanie przezwyciężyć kryzys, ale również wykorzystać go do rozwoju.

Jednym z kluczowych wymiarów kształtowania miasta odpornego jest budowanie silnego, otwartego społeczeństwa, zdolnego do samoorganizacji i elastycznie odpowiadającego na zmiany. Czy kryzys pandemiczny może być szansą na wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności i wspólnoty wśród mieszkańców miasta? Jak doświadczenie izolacji wpłynęło na sytuację osób doświadczających trudności życiowych? W jaki sposób instytucje mogą wesprzeć proces rozwijania sieci wsparcia, solidarności oraz umiejętności adaptacji do kolejnych zmian?

W debacie wezmą udział:

Sylwia Bruna – antropolożka kultury, animatorka społeczna, koordynatorka projektów społecznych oraz przestrzeni Solidarność Codziennie w Europejskim Centrum Solidarności. Współpracuje z aktywistami i aktywistkami społecznymi, by wprowadzać zmianę w terenie, tym fizycznym i wyobrażonym. Fanka codzienności i poszukiwaczka lokalnych historii.

Piotr Harhaj – pedagog, pracownik socjalny, animator przedsięwzięć społecznych, organizator działań na rzecz społeczności lokalnych. Dyrektor Centrum Samopomocy w Gdyni. Zaangażowany w działania na rzecz włączenia społecznego osób marginalizowanych. Animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego – www.otwartebramy.org, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji w Sopocie.

Agnieszka Muras – koordynatorka projektów dla liderów miast w Fundacji Szkoła Liderów, od ponad 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Początki zaangażowania społecznego testowała pracując w Cieszynie w obszarach edukacji kulturalnej i miejskiej, co pozwala jej lepiej rozumieć środowisko pracy działaczy spoza centrum. Zwolenniczka koncepcji długofalowego, elastycznego planowania i współpracy międzysektorowej na rzecz wspólnego dobra w miastach.

Zapraszamy do wysłuchania debaty online, a także zadawania pytań i komentowania. Link:
https://us02web.zoom.us/j/82276031766

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu ŻYCIE W TRAKCIE I PO PANDEMII – w jaki sposób miasto może wychodzić z inicjatywami na zmieniające się warunki życia w mieście w trakcie i po pandemii?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Depresja klimatyczna | wykład online dr Marzeny Cypryańskiej-Nezlek

9.09.2020, godz. 17:30-18:30

Na świecie coraz więcej ludzi zaczyna cierpieć na chroniczny lęk przed zagładą będącą skutkiem zmian klimatu.

Zaburzenia snu, pamięci, zachowania antyspołeczne, a nawet samobójstwa mogą mieć swoją przyczynę w chronicznym lęku, stanie beznadziei i braku poczucia kontroli w obliczu niepewnej przyszłości, przed którą stoi nasza planeta. Czy możemy już mówić o występowaniu depresji klimatycznej w Polsce? Nawet jeśli nie wszyscy jeszcze są świadomi konsekwencji zmian klimatu, to ostatecznie wszyscy będziemy doświadczać negatywnych skutków tych zmian. Jak kształtować odporność, siłę i wiarę w moc ludzkich działań w kontekście czekających nas kataklizmów związanych ze zmianą klimatu?

dr Marzena Cypryańska-Nezlek – psycholożka społeczna, pracuje na Uniwersytecie SWPS. Zajmuje się badaniami z zakresu psychologii pozytywnej, porównań społecznych oraz porównań temporalnych (spostrzeganie siebie w różnych perspektywach czasu). Prowadzi też badania dotyczące dehumanizacji oraz percepcji i społecznych skutków zmiany klimatu.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania. Link:
https://us02web.zoom.us/j/83428003076

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Film online „Rowery kontra samochody” ze wstępem dr Moniki Arczyńskiej

reż. Fredrik Gertten / Szwecja 2015 / 90 min.

Nie zawsze ulice przeznaczone były w pierwszej kolejności dla samochodów. Jeszcze na początku XX wieku w centrum ruchu ulicznego znajdowali się piesi.

Reżyser filmu Fredrik Gertten zabiera nas w podróż podczas której odwiedzamy Amsterdam, Kopenhagę, Toronto, czy São Paulo aby przyjrzeć się jak w obecnych czasach wygląda organizacja ruchu w tak wielkich miastach. Miastach, które są świadome zmian klimatu i postawiły na komunikację rowerową wraz z udogodnieniami dla rowerzystów. Samochody mają nadal znaczący wpływ na organizację naszego życia i planowanie przestrzenne, ich wynalezienie odcisnęło grube piętno na stanie środowiska Ziemi.

O WPROWADZENIU dr Moniki Arczyńskiej

Sytuacja pandemii zmusiła wiele miast do rozpoczęcia procesu demokratyzacji ulic: przywracania ich pieszym, rowerzystom, czy osobom poruszającym się na hulajnogach. Z kolei zmiany klimatu sprawiły, że miejski beton i asfalt ulic powoli ustępują przestrzeniom zielenionym i powierzchniom przepuszczalnym. Jak z pożytkiem dla mieszkańców ograniczyć ruch samochodowy w mieście? Szukając rozwiązań należy zwrócić się w stronę niskoemisyjnego transportu publicznego i zagęszczania dostępnej zabudowy mieszkalnej, ograniczającego zjawisko rozlewania się miast. 

dr MONIKA ARCZYŃSKA – współzałożycielka A2P2 architecture & planning, firmy konsultingowo-projektowej zajmującej się  m.in. masterplanami (Stare Świdry w Warszawie, Stocznia Cesarska w Gdańsku z Henning Larsen i BBGK), przestrzeniami publicznymi (woonerf w ul. Abrahama w Gdyni, z NANU) i działaniami partycypacyjnymi w całym kraju. Studiowała na Politechnice Gdańskiej i TU Delft. W pracy doktorskiej zajmowała się relacjami pomiędzy społeczeństwem konsumpcyjnym a zrównoważonym mieszkalnictwem. Adiunktka na Politechnice Gdańskiej, wykłada na studiach podyplomowych Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej na warszawskiej ASP. Posiada doświadczenie projektowe z pracowni w Polsce, Holandii i Irlandii. W latach 2006-2017 była związana z Heneghan Peng Architects, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej, m.in. nagrodzone Aga Khan Award Muzeum Palestyny, Wielkie Muzeum Egipskie, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie i centrum obsługi turystów Giant’s Causeway w Północnej Irlandii. Współpracuje z „A&B”, „Architekturą-Murator” i czeskim „INTRO”, prowadzi miejsko-architektoniczny blog Six Letter City oraz serie wykładów o tematyce architektonicznej.  Od 2020 r. jest członkinią Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdańsku.

Godz. 17:00-17:30 – wprowadzenie dr Moniki Arczyńskiej (w formie filmiku w wydarzeniu na Facebooku)

Godz. 17:30-19:00 – projekcja filmu „Rowery kontra samochody” 

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/290917032334094/

Wydarzenie realizowane jest w cyklu ŻYJ DOBRZE W MIEŚCIE, w którym poruszane są kwestie otaczającej nas przestrzeni. Co zrobić, aby była wspierająca dla mieszkańców i umożliwiała wygodne życie?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

W obronie praw zwierząt | wykład online mec. Karoliny Kuszlewicz

W obliczu zmian klimatu szczególną ochroną prawną należy otoczyć zwierzęta żyjące w miastach. Za sprawą intensywnych procesów urbanizacyjnych, tereny będące ich domem sukcesywnie ulegają niszczeniu. Ludzie często traktują dzikie i wolnożyjące zwierzęta jako problem, kiedy to ich obecność ma wpływ na zdrowie nasze i zachowanie równowagi na Ziemi. Człowiek musi nadać priorytet działaniom służącym stworzeniu odpowiednich warunków do wspólnego życia ze zwierzętami w kontekście planowania nowych inwestycji, rozwoju turystyki, ochrony zdrowia.

Podczas wykładu mec. Karolina Kuszlewicz odpowie m.in. na pytania związane z tym jak prawo chroni zwierzęta w miastach i jakie obowiązki względem zwierząt mają samorządy.

Karolina Kuszlewicz – adwokatka, edukatorka i publicystka. Prowadzi Kancelarię Adwokacką, specjalizującą się w prawnej ochronie zwierząt i przyrody. Od czerwca 2018 r. pełni funkcję Rzeczniczki ds. ochrony zwierząt w Polskie Towarzystwo Etyczne. Autorka bloga www.wimieniuzwierzat.com, pisze dla portalu prawo.pl i Krytyki Politycznej. Nagrodzona pierwszym miejscem w rankingu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2017”, w 2018 r. uznana w rankingu Wysokich Obcasów z jedną z „50 śmiałych” kobiet. W 2019 r. ukazała się jej książka „Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik”, wyd. Wolters Kluwer. Aktualnie pracuje nad specjalistycznym komentarzem do ustawy o ochronie zwierząt. Ukończyła Szkołę Trenerów Meritum. Pracuje szkoleniowo i warsztatowo. Należy do Komisji Legislacyjnej i Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania. Link, pod którym odbędzie się wydarzenie: https://us02web.zoom.us/j/81224812625
Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia online znajduje się tutaj.

Wykład realizowany jest w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Ogrody deszczowe | wykład Judyty Łuczyńskiej

Ogrody deszczowe to zielone oazy w mieście, przy których można odpocząć, zrelaksować się, czy zaznać ochłody w upalne dni lata. Ich główną zaletą jest to, że wspomagają małą retencję, czyli pochłaniają wodę z opadów. Woda wykorzystywana przez rośliny może wsiąkać w ziemię, co jest szczególnie ważne z powodu otaczającego nas w mieście asfaltu, betonu i płyt chodnikowych. Szczelne wykładanie nimi powierzchni ma konsekwencje w zjawisku suszy, podwyższonej w miastach temperatury i zmniejszonej wilgotności powietrza, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie mieszkańców i spadek bioróżnorodności. Nawet 90% wód opadowych może spływać po powierzchni nie trafiając do gleby, podnosząc katastrofalny efekt zmian klimatu powodowany działaniami człowieka. Dzięki ogrodom deszczowym woda parując może trafiać z powrotem do atmosfery lub z powodu właściwości samych roślin być oczyszczona ze szkodliwych substancji. Ich projektowanie zwiększa ilość powierzchni biologicznie czynnych oraz niesie korzyści ekonomiczne.

Zapraszamy na wykład Judyty Łuczyńskiej z Fundacja Sendzimira o ogrodach deszczowych oraz spotkanie z Agatą Lipińską z Referatu Ekorozwoju gdyńskiego Wydziału Środowiska, która zachęci Państwa do zakładania ogrodów deszczowych w Gdyni i przedstawi możliwość otrzymania miejskiego dofinansowania na tego rodzaju przedsięwzięcia.

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania. Link, pod którym odbędzie się wydarzenie:
https://us02web.zoom.us/j/88688501249

Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu ecoMIASTO, który skierowany jest do osób zainteresowanych bardziej ekologicznym życiem w mieście i praktycznymi sposobami na wdrażanie innowacji z punktu widzenia użytkownika miasta.Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Projekcja filmu „Ludzki Wymiar” ze wstępem dr Moniki Arczyńskiej

Reż. Andreas M. Dalsgaar /Dania 2012 / 83 min

Coraz więcej osób mieszka dziś w metropoliach, ludność miast systematycznie rośnie. Szacuje się, że za 30 lat będzie w nich żyło ok. 6 miliardów ludzi. Jak miasta powinny być projektowane, żeby spełniały standardy nowego stylu życia w zakresie relacji, transportu, czy dostępu do usług?

Duński architekt Jan Gehl i jego zespół zmagają się z epokowym wyzwaniem: chcą przywrócić miasta mieszkańcom i odebrać je samochodom. Planują taki kierunek zmian w miejskiej urbanistyce, aby ludzki wymiar miasta był zdecydowanie najważniejszy. Celem tych działań jest poprawa jakości życia, zrównoważony rozwój oraz udogodnienia, przede wszystkim dla przechodniów i rowerzystów.

O WPROWADZENIU dr Moniki Arczyńskiej

Na ile założenia Jana Ghela przedstawione w filmie są nadal aktualne? Jak mają się one do wyzwań współczesnych procesów urbanizacyjnych i zmian klimatu, w tym pandemii? Które pozostają aktualne, a które należy poddać krytycznej ocenie?

dr MONIKA ARCZYŃSKA – współzałożycielka A2P2 architecture & planning, firmy konsultingowo-projektowej zajmującej się  m.in. masterplanami (Stare Świdry w Warszawie, Stocznia Cesarska w Gdańsku z Henning Larsen i BBGK), przestrzeniami publicznymi (woonerf w ul. Abrahama w Gdyni, z NANU) i działaniami partycypacyjnymi w całym kraju. Studiowała na Politechnice Gdańskiej i TU Delft. W pracy doktorskiej zajmowała się relacjami pomiędzy społeczeństwem konsumpcyjnym a zrównoważonym mieszkalnictwem. Adiunktka na Politechnice Gdańskiej, wykłada na studiach podyplomowych Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej na warszawskiej ASP. Posiada doświadczenie projektowe z pracowni w Polsce, Holandii i Irlandii. W latach 2006-2017 była związana z Heneghan Peng Architects, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej, m.in. nagrodzone Aga Khan Award Muzeum Palestyny, Wielkie Muzeum Egipskie, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie i centrum obsługi turystów Giant’s Causeway w Północnej Irlandii. Współpracuje z „A&B”, „Architekturą-Murator” i czeskim „INTRO”, prowadzi miejsko-architektoniczny blog Six Letter City oraz serie wykładów o tematyce architektonicznej.  Od 2020 r. jest członkinią Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdańsku.

Godz. 17:00-17:30 – wprowadzenie dr Moniki Arczyńskiej (w formie filmiku w wydarzeniu na Facebooku)

Godz. 17:30-19:00 – projekcja filmu „Ludzki Wymiar” (link pod którym będzie wyświetlony film podany zostanie przed wydarzeniem)

Wydarzenie realizowane jest w cyklu ŻYJ DOBRZE W MIEŚCIE, w którym poruszane są kwestie otaczającej nas przestrzeni. Co zrobić, aby była wspierająca dla mieszkańców i umożliwiała wygodne życie?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Zielone miasto | wykład mgr inż. arch. Marii Skotnickiej

Intensywna urbanizacja to problem, z którym mierzy się współczesny świat, ponad połowa ludności świata żyje w miastach. Aby zapewnić wygodne warunki życia w mieście niezbędnym jest inwestowanie w zrównoważone tereny zielone. Mają one wpływ na miejską florę i faunę, ochłodzenie klimatu, oczyszczanie powietrza i ściąganie wody z opadów, sprzyjają zawiązywaniu relacji, czy obniżeniu poziomu stresu mieszkańców. Jak projektować tereny zielone z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i partycypacji? Jakie są korzyści z wdrażania procesów komunikacji władz z mieszkańcami w zakresie tworzenia zieleni w mieście?

Mgr inż. arch. Maria Skotnicka – ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Śląskiej oraz interdyscyplinarne studia podyplomowe „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalistka społecznego wspierania energetyki rozproszonej. Członkini zespołu Fundacji Sędzimira (Warszawa). Certyfikowana facilitatorka metody Planning for Real. Współorganizatorka procesów partycypacyjnych w przestrzeniach miejskich, propagatorka idei zrównoważonego rozwoju oraz estetyki architektonicznej. Laureatka konkursu Śląska Rzecz 2012, w kategorii Usługa za Projekt Modernizacji Parku Matejki w Jaworznie z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i partycypacji pt. „Mój jest ten kawałek parku…” Członkini zespołu projektowego Pawilonów Wystawienniczych w Warszawie (EXPO XXI) i Katowicach (MTK).

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania.

Link, pod którym odbędzie się wydarzenie: https://us02web.zoom.us/j/85445099185

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu ŻYJ DOBRZE W MIEŚCIE. To cykl nastawiony na otaczającą nas przestrzeń. Co zrobić, aby była wspierająca dla mieszkańców i ułatwiała wygodne życie?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.