Kalendarium
Pokaz filmu online „Planeta 2.0.” | rozmowa z prof. Aleksandrą Przegalińską i dr Marzeną Cypryańską-Nezlek
Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania | konferencja online
Dlaczego zmiany klimatyczne w Arktyce są dla nas ważne? | wykład online
Wzorem Grety Thunberg. Czy młodzi uratują świat? | wykład online dr Dominiki Blachnickiej-Ciacek
Film „Davos. Centrum świata” z prelekcją Jana Chudzyńskiego
Jak prawnicy wspierają klimat? | wykład online
Socjologiczne oblicza pandemii? Społeczeństwo w czasach pandemii | rozmowa online
Jaki jest faktycznie stan środowiska Bałtyku? | wykład online
Jakość przestrzeni publicznych a jakość życia | rozmowa online
Czym jest greenwashing? Jak go wykrywać i się przed nim bronić? | wykład online

Pokaz filmu online „Planeta 2.0.” | rozmowa z prof. Aleksandrą Przegalińską i dr Marzeną Cypryańską-Nezlek

01.12.2020, godz. 17:00-20:00

Film opowiada historię grupy ekologów i myślicieli, którzy ze wsparciem finansowym miliardera Eda Bassa, na początku lat 90. XX realizowali przedsięwzięcie badawcze o nazwie „Biosfera 2”. Dwuletni projekt miał na celu odtworzenie dominujących stref klimatycznych na Ziemi w mikroskali (dżungla, pustynia, niziny i ocean z rafą koralową) wraz z charakterystycznymi dla nich zwierzętami, ptakami czy insektami. „Biosfera 2” zlokalizowana została na pustyni w Arizonie. Miała pomóc ludziom zrozumieć prawa ekologii oraz egzystencję na Ziemi, a także być testem dla wielu dziedzin nauki przed próbą kolonizacji kosmosu. Moment zamknięcia ekipy w 1991 roku był transmitowany przez telewizję na całym świecie.


Harmonogram:

17:00-19:00 – projekcja online filmu „Planeta 2.0.” (Spaceship Earth), 2020, reż. Matt Wolf

Link i hasło do projekcji filmu podaliśmy 1.12.2020. Oglądanie można było rozpocząć w godz. 17:00-21:00.

19:00-20:00 – rozmowa z prof. Aleksandrą Przegalińską i dr Marzeną Cypryańską-Nezlek, moderacja: Joanna Krukowska

Goście:
prof. Aleksandra Przegalińska
– profesor nadzwyczajna w Katedrze Management in Digital and Networked Societies w Akademii Leona Koźmińskiego. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorem ds Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. W 2020 rozpoczęła współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.


dr Marzena Cypryańska-Nezlek – psycholożka społeczna, pracuje na Uniwersytecie SWPS. W okresie ostatnich kilku lat jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. zrównoważonego rozwoju i psychologicznych oraz społecznych konsekwencji zmiany klimatu. Analizuje między innymi związek między reakcjami emocjonalnymi związanymi ze zmianą klimatu i zachowaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie zmianie klimatu i/lub adaptację do zmieniającego się środowiska. Interesuje się też innowacjami w obszarze przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. W ramach pracy dydaktycznej na Uniwersytecie SWPS przez wiele prowadziła zajęcia „Psychologia i film”.

Rozmowę poprowadzi:
Joanna Krukowska – kierowniczka i koordynatorka merytoryczna UrbanLab Gdynia, aktywnie włączona w działania dotyczące kwestii kryzysu klimatycznego. Poza zaangażowaniem w UrbanLab doktorantka socjologicznych studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.


Wydarzenie towarzyszy konferencji „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania” (1-2 grudnia 2020) i odbywa się w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian.


Zapraszamy do wysłuchania rozmowy online, a także zadawania pytań i komentowania. Link:
https://us02web.zoom.us/j/86893656008

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:

Instrukcja ZOOM


Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.


Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.


Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania | konferencja online

01-02.12.2020

KONFERENCJA ONLINE “MIASTA ŚWIADOME – GLOBALNE WYZWANIA, LOKALNE ROZWIĄZANIA”

Podczas konferencji „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania” wybitni specjaliści przedstawiać będą globalne trendy w obszarach zmiany klimatu i życia w mieście, starzenia się społeczeństwa, czy szeroko pojętej rezyliencji (odporności) miast, o której mówi się od niedawna także w kontekście pandemii COVID-19. Na wiele z wymienionych trendów miasta nie mają bezpośredniego wpływu, ale będą zmuszone zaadaptować się do zmian. Konsekwencje globalnych trendów będą odczuwalne we wszystkich sferach życia, a miasta będą stawać w obowiązku budowania rozwiązań w obrębie praktycznie wszystkich realizowanych polityk.


W programie konferencji znajdą się m.in. panele dyskusyjne, wystąpienia oraz warsztaty poświęcone wyzwaniom w domenie indywidualnych rozwiązań projektowanych i możliwych do wdrożenia przez samorządy, takie jak: jakość przestrzeni, rozwiązania systemowe na rzecz osób wykluczonych społecznie, rozwój gospodarczy, budowanie lokalnych społeczności jako siły napędowej rozwoju miast.


PROGRAM KONFERENCJI dostępny jest TUTAJ.

PROGRAM WYSTĄPIEŃ POŁĄCZONYCH Z DYSKUSJĄ I WARSZTATÓW dostępny jest TUTAJ.

ZAPISY NA WYSTĄPIENIA POŁĄCZONE Z DYSKUSJĄ I WARSZTATY ONLINE – zapisy zostały zamknięte w dn. 24.11.2020 (brak miejsc)

Udział w konferencji jest bezpłatny, konferencja będzie udostępniana w internecie za pomocą wybranych platform. Konferencję poprowadzi Martyna Obarska. Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy.


PROGRAM KONFERENCJI
Pierwszy dzień konferencji – 1 grudnia

Godz. 10.00 – 10.10 Powitanie. UrbanLab, Rozwój miast. Gdynia – rozpoczęcie prowadzone przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka

Godz. 10.10 – 10.30 Keynote speech – Budowanie Przyszłości  – keynote speech poprowadzi Filip Springer

Godz. 10.30 – 11:15 Miasta świadome to miasta odporne – debata, w której udział wezmą: Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Filip Springer, Aleksandra Zemke, Wojciech Kłosowski. Debatę poprowadzi Martyna Obarska.

Godz. 11:15 – 11:25 Przerwa

Godz. 11:25 – 12:10 Jak wdrażać UrbanLaby w Polsce? – sesja tematyczna, w której udział wezmą Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć, Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Maciej Aulak – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. Sesję poprowadzi Martyna Obarska.

Godz. 12:10 – 12:15 Przerwa

Godz. 12:15 – 13:00 Miasto – ciągły dialog – wystąpienie Aleksandry Zemke.

Godz. 13:00 – 13:45 Smart Cities a UrbanLab (w kontekście rozważań smart to nie tylko technologie) – wystąpienie Wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia Bartosza Bartoszewicza.

Godz. 13:45 – 14:30 Otwarte dane. Prezentacja dobrych praktyk Gdyni i Rzeszowa – sesja tematyczna, w której udział wezmą:  Małgorzata Czaja – Samodzielny referat ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania Urzędu Miasta Gdyni, Sławomir Świder – Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Sesję poprowadzi Martyna Obarska.  

Godz. 14:30 – 15:30  KLIMATYCZNE CENTRUM GDYNI – projektowanie zmian odpowiadających na potrzeby mieszkańców i zmiany klimatyczne – wystąpienie Wiceprezydenta Gdyni ds. rozwoju Marka Łucyka.

Godz. 15:30 – 15:40 Podsumowanie dnia przedstawi Martyna Obarska.

Godz. 17:00 – 19:00 Wydarzenie towarzyszące: Projekcja filmu Planeta 2.0 (Spaceship Earth, reż. Matt Wolf USA/2020/ 115 min.)

Godz. 19:00 – 20:00 Wydarzenie towarzyszące: Rozmowa po filmie Planeta 2.0. W rozmowie weźmie udział wezmą Aleksandra Przegalińska i Marzena Cypryańska-Nezlek. Moderację poprowadzi Joanna Krukowska – kierowniczka UrbanLab Gdynia.Drugi dzień konferencji – 2 grudnia

Godz. 10:00 – 10:45 Nowe spojrzenie na politykę społeczną miast w obszarze starzenia się społeczeństw – wystąpienie Wojciecha Kłosowskiego.

Godz. 10:45 – 11:45 Innowacje społeczne w politykach miejskich – sesja tematyczna, w której udział wezmą Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji Michał Guć oraz goście: Martyna Winnicka – kierowniczka działu Przestrzeni Społecznych Laboratorium Innowacji Społecznych, Katarzyna Karczewska – prezeska Fundacji Dom Marzeń, Jarosław Józefczyk – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Sesję poprowadzi Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji Michał Guć.

Godz. 11:45 – 11:50 Przerwa

Godz. 11:50 – 12:35 Decydujemy. Platformy internetowe do partycypacji społecznej – jak tworzyć narzędzia do partycypacji obywatelskiej online – sesja tematyczna, w której wezmą udział: Marta Wieczorek – kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Wojciech Sańko. Sesję poprowadzi Martyna Obarska.

Godz. 12:35 – 13:35 Całkiem nowe pomysły na całkiem nowe wyzwania – jak mądrze wspierać gospodarkę w dobie pandemii – sesja tematyczna, w której wezmą udział: Wiceprezydent ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała oraz goście: Magdalena Reńska – członek Zarządu i Dyrektor Zarządzająca EUROSTYL S.A., Maciej Dobrzyniecki – wiceprezes Bussiness Centre Club, kanclerz Losy Gdańskiej BCC, konsul honorowy Królestwa Hiszpanii. Sesję poprowadzi Wiceprezydent ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała

Godz. 13:35 – 13:50 Zakończenie poprowadzi Martyna Obarska.

Godz. 14:00 – 15:00 *zapisy, brak wolnych miejsc Nudge Units w samorządach. Czy można wdrożyć narzędzia architektury wyboru w polskich miastach? – wystąpienie Mariusza Sokołowicza połączone z dyskusją.  

Godz. 14:00 – 15:00 *zapisy, brak wolnych miejsc Szukając czułych punktów miasta. Dlaczego działanie w myśl formuły „myśl globalnie, działaj lokalnie” powstrzymuje zmiany? – wystąpienie Kacpra Pobłockiego połączone z dyskusją.  

Godz. 15:00 – 17:00 *zapisy, brak wolnych miejsc Czy przestrzeń miejska przetrwa zmiany klimatu? – warsztaty online moderowane przez Wojciecha Kłosowskiego.

Godz. 15:00 – 17:00 *zapisy, brak wolnych miejsc  Gra SmileUrbo – mechanizmy porozumiewania się, wielowymiarowości decyzji, partycypacja – warsztaty online moderowane przez Aleksandrę Zemke.

Godz. 19:00 – 20:00 Wydarzenie towarzyszące: Jak opowiadać katastrofę klimatyczną na przykładzie miast – wykład Filipa Springera.


Informacje o organizatorze:
UrbanLab Gdynia działa w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych, samodzielnej jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni. To program ukierunkowany na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, włączając w niego środowisko naukowe i biznesowe. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu – Grupa Strategiczna, Zespoły Tematyczne, Inkubator Miejskich Innowacji, UrbanCafé oraz rozwiązania z zakresu technologii obywatelskich – składają się na diagnozowanie wyzwań i potrzeb oraz poszukiwanie innowacji społecznych.


Strona internetowa: https://urbanlab.gdynia.pl/
Kontakt: urbanlab@lis.gdynia.pl

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Dlaczego zmiany klimatyczne w Arktyce są dla nas ważne? | wykład online

25.11.2020, godz. 17:30 – 18:30

Wielu z nas Arktyka wydaje się bardzo odległa pod względem geograficznym oraz pod względem znaczenia dla naszego życia. Region ten odgrywa jednak decydującą rolę w regulacji klimatu na świecie. Skutki zmiany klimatu są już odczuwalne na całym świecie. Według Specjalnego Raportu IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmiany Klimatu) ,,Global Warming of 1,5°C”, najszybszy wzrost obserwowany jest w obszarach Arktyki.

Przede wszystkim działalność człowieka, poprzez spalanie paliw kopalnych, wycinanie lasów deszczowych czy hodowlę zwierząt gospodarskich – miało i ma coraz większy wpływ na klimat i temperaturę na Ziemi. W jej wyniku ilości gazów cieplarnianych naturalnie występujących w atmosferze ogromnie wrosły, a to wpłynęło na zwiększenie efektu cieplarnianego oraz globalnego ocieplenia. Podczas wykładu dr Pauliny Pakszys z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii w Sopocie poznamy odpowiedzi na kwestie związane z szybszym ogrzewaniem się bieguna północnego. Dlaczego przebiega to szybciej niż w wypadku reszty świata? Dlaczego zmiany klimatyczne w Arktyce są dla nas ważne?

W drugiej części spotkania Izabela Kotylińska-Zielińska z Today We Have opowie o tym, w jaki sposób społeczeństwo w Polsce, szczególnie młodzi ludzie, postrzegają Arktykę. 

Polska ma bardzo długą historię wypraw polarnych począwszy od ekspedycji statku Belgica w XIX wieku. Pomimo, że w systemie edukacji jest bardzo mało miejsca na te zagadnienia, to i tak wielką popularnością cieszą się wykłady i wydarzenia dotyczące wypraw polarnych, książki i spotkania autorskie z odkrywcami. Zatem, jak to z nami jest w kwestiach arktycznych? Izabela Kotylińska-Zielińska przedstawi wyniki ankiet związanych z edukacją na temat regionów Arktycznych przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej.  Zapraszamy!

Dr Paulina Pakszys – oceanograf w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, w Pracowni Badania i Edukacji o Klimacie i Oceanach. Koncentruje swoje zainteresowania naukowe na właściwościach aerozoli w Arktyce Europejskiej, a także ich roli w systemie ocean-atmosfera, kształtowaniu i modyfikacji procesów klimatycznych czy wpływu zmian klimatu na środowisko naturalne. Aktywnie uczestniczy w działaniach edukacyjnych, które upowszechniają wiedzę na temat zmian klimatu, tych w szczególności związanych z oceanem i atmosferą.

Izabela Kotylińska-Zielińska – założycielka Today We Have, edukatorka. Jest autorką i współautorką warsztatów, wystaw i wydarzeń popularnonaukowych, które były i są realizowane m.in. w Nowym Jorku, Brukseli, Rostocku, Southampton i Lizbonie. Od 2015 r. jest koordynatorką międzynarodowego Konkursu fotograficzno-filmowego I live by the Sea

Od 2017 r. razem z Instytutem Oceanologii PAN współorganizuje warsztaty „Ocean Zmian” dla dzieci i młodzieży. W ramach działań Sopockiego Towarzystwa Naukowego prowadziła wykłady popularnonaukowe i warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki i w sopockiej Bookarni.

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu KLIMAT oraz serii spotkań organizowanych we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytut Badawczym, Today we Have oraz Instytutem Oceanologi PAN.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania. Link: https://us02web.zoom.us/j/83839800643

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:

Instrukcja ZOOM

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/…/ochrona-danych-osobowych,538337

Wzorem Grety Thunberg. Czy młodzi uratują świat? | wykład online dr Dominiki Blachnickiej-Ciacek

16.11.2020, godz. 17:30 – 18:30

Młodzież protestuje w celu wymuszenia zmiany systemowej w Polsce i Unii Europejskiej, koniecznej do powstrzymania katastrofy klimatycznej.

Podczas wykładu dr Dominika Blachnicka-Ciacek przedstawi raport „Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Świadomość, emocje i praktyki”, który powstał na podstawie badań prowadzonych na Uniwersytecie SWPS. Jak młodzi ludzie w Polsce radzą sobie z kryzysem klimatycznym? Jak kształtują się relacje między świadomością, wiedzą, praktykami i wartościami? Gdzie leży poczucie odpowiedzialności za stan i dalsze losy naszej planety oraz czy i jaki mamy na to wpływ? Czy młodzi ludzie podejmują jakieś środki prewencyjne i przygotowawcze? Co oznacza dla nich wizja katastrofy? Raport można przeczytać pod linkiem: https://bit.ly/2Hc7MGJ
Zachęcamy do zapoznania się z krótkim cyklem filmów towarzyszących projektowi: https://vimeo.com/417315229.

Dr Dominika Blachnicka-Ciacek – socjolożka wizualna, adiunktka na Uniwersytecie SWPS, absolwentka Goldsmiths na Uniwersytecie Londyńskim. Zajmuje się badaniem wyzwań globalnych związanych z mobilnością, w tym społecznych konsekwencji kryzysu klimatycznego. Za-ca Kierownika projektu „H2020: Upodmiotowienie migrantów w trudnych sytuacjach życiowych poprzez płynną integrację (MIMY)”. Kierowniczka projektu „Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Świadomość, emocje i praktyki”. Współkierowniczka projektu „Czas kryzysu: strategie radzenia sobie ze świadomością kryzysu klimatycznego i kosztami emocjonalnymi aktywizmu klimatycznego” (razem z Marzeną Cypryańską-Nezlek).

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania. Link: https://us02web.zoom.us/j/87419454688

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:

Instrukcja ZOOM

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/…/ochrona-danych-osobowych,538337

Film „Davos. Centrum świata” z prelekcją Jana Chudzyńskiego

14.11.2020, godz. 17:00 – 19:45

Co roku w styczniu Davos gości Światowe Forum Ekonomiczne, na którym spotykają się elity polityczne, gospodarcze i ekonomiczne oraz przedstawiciele środowisk akademickich z całego świata. W spotkaniach za zamkniętymi drzwiami biorą udział wyłącznie osoby z establishmentu. Gdy na Forum pojawia się 16-letnia wówczas aktywistka Greta Thunberg, wydaję się, że 81-letni Klaus Schwab, założyciel Forum, naprawdę chce przenieść je w nową erę. Czy takie podejście przyniesie korzyści całemu światu, czy nadal głównie jego elitom? Marcus Vetter wraz z kamerą po raz pierwszy w historii 49-letniego Forum wszedł za kulisy obrad. Przez 3 lata udało mu się filmować przygotowania i przebieg wydarzenia.

Harmonogram:

17:00-19:00 – projekcja online filmu „Davos. Centrum Świata (The Forum).

Link i hasło do filmu były aktywne do godz. 21:00 w dn. 14.11.2020.

19:00-19:45 – prelekcja Jana Chudzyńskiego oraz czas na pytania od publiczności.

Jan Chudzyński –  absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów Rozwój i wzrost gospodarczy na Uniwersytecie Karola III w Madrycie. W ramach międzynarodowego ruchu Rethinking Economics działa na rzecz zmian w nauczaniu ekonomii, w szczególności w temacie wzrostu gospodarczego, klimatu środowiska. Pisze o ekonomii, pyta ekonomistów, prowadzi fanpage “Ekonomia a klimat”: https://www.facebook.com/Ekonomia-a-klimat-111597630373476

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Zapraszamy do wysłuchania prelekcji online, a także zadawania pytań i komentowania.

Link: https://us02web.zoom.us/j/85261900884

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:

Instrukcja ZOOM

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/…/ochrona-danych-osobowych,538337

Jak prawnicy wspierają klimat? | wykład online

28.10.2020, godz. 17:30 – 18:30

Na świecie i w Polsce działają prawnicy zajmujący się ochroną środowiska. Łącząc prawo, naukę i politykę publiczną, mierzą się z problemami środowiska naturalnego. Fundacja ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi to jedna z najbardziej znanych światowych organizacji, która zrzesza grono ekspertów działających na rzecz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

W trakcie webinaru gościć będziemy Panią Monikę Sadkowską, rzeczniczkę ds. kampanii w ClientEarth, która opowie o działaniach pracowników Fundacji na przykładzie pozwu jaki ClientEarth złożyła przeciwko spółce PGE GiEK, właścicielowi Elektrowni Bełchatów, w której spala się węgiel brunatny.

„W swoim pozwie fundacja domaga się odejścia od spalania węgla brunatnego w 11 najstarszych blokach elektrowni do 2030 r. i w ostatnim bloku do 2035 r. Uzasadnieniem żądania jest wielowymiarowe niszczenie środowiska: elektrownia pogłębia kryzys klimatyczny poprzez ogromne emisje dwutlenku węgla, odwadnia region, który według Ministerstwa Środowiska jest najbardziej w Polsce zagrożony pustynnieniem, a także zanieczyszcza glebę i powietrze. Fundacja oparła swoje żądania na danych i dokumentach publicznych, raportach Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu IPCC, ekspertyzach w zakresie wpływu kompleksu bełchatowskiego na środowisko oraz na analizach ekonomicznych dowodzących efektywności zastąpienia węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów czystymi źródłami energii.” Źródło: https://bit.ly/2T2v7Nf

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania. Link:
https://us02web.zoom.us/j/88269147884

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/…/ochrona-danych-osobowych,538337

Socjologiczne oblicza pandemii? Społeczeństwo w czasach pandemii | rozmowa online

26.10.2020, godz. 17:30 – 18:30

Pandemia zmieniła i wciąż zmienia nas jako społeczeństwo. Wiele obszarów naszego życia uległo rozregulowaniu oraz przemodelowaniu. Mamy wręcz do czynienia z pewnego rodzaju rozpadem rzeczywistości, którą teraz na różne sposoby próbujemy na nowo dla siebie posklejać, nazwać, w której próbujemy się odnaleźć.

W czasie naszej rozmowy spróbujemy przyjrzeć się tym zmianom i ich możliwym konsekwencjom, prześledzić trajektorie zmian, których doświadczyliśmy w naszym życiu codziennym. Czym jest kryzys wywołany pandemią i jak reagujemy na niego, jako wspólnota? Czego dowiedzieliśmy się o sobie oraz przed jakimi wyzwaniami stajemy? Jak wpłynął na nas i nasze więzi społeczne przymus izolacji? Co się stało z naszym poczuciem czasu? Jak zmieniły się relacje w rodzinie w domu, który „się zmęczył”? Czy jako społeczeństwo możemy wyjść z kryzysu silniejsi?

Rozmowę poprowadzi:
dr Dobrosława Korczyńska-Partyka – specjalistka ds. studiów miejskich, koordynatorka licznych projektów społecznych i kulturowych, animatorka społeczna. W Laboratorium Innowacji Społecznych prowadzi Dom Sąsiedzki w Przystani Lipowa 15 oraz współpracuje z UrbanLabem.

Goście:
dr Magdalena Żadkowska – socjolożka, badaczka, wykładowczyni akademicka. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje jako adiunktka na Uniwersytecie Gdańskim. Jest autorką badań na temat relacji rodzinnych w czasie pandemii, zwłaszcza w kontekście rodziców, których dzieci przed pandemią już wyprowadziły się z domu. O wynikach jej badań można było przeczytać w prasie, m. in. w Gazecie Wyborczej. Działa w zespole badawczym z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując projekt badawczy Sonata Bis 8 NCN, „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci … Praktyki życia codziennego par w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem”. Zajmuje się badaniami na nad relacjami kobiet i mężczyzn w domu, na rynku pracy i na migracji. Bada postrzeganie męskości i kobiecości w różnych kulturach jako wynik socjalizacji do realizowania stereotypowych ról płciowych. Zajmuje się wdrażaniem rozwiązań równościowych w instytucjach akademickich i w środowisku biznesowym.

dr Ariel Modrzyk – socjolog i badacz, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, fizjoterapeuta. Jest współautorem raportu „Życie codzienne w czasach pandemii” opracowanego przez Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM, Raport jest prekursorskim badaniem tego typu w Polsce, wieloetapowym przedsięwzięciem badawczym, którego celem jest znalezienie odpowiedzi na pytania o to, jak zmienia się życie codzienne Polaków na skutek pandemii SARS-CoV-2 i w jaki sposób adaptują się oni do tego rodzaju zmian. O raporcie pisano m.in. w magazynie Dwutygodnik. Autor publikacji w opracowaniach zbiorowych oraz czasopismach, takich jak „Studia Socjologiczne”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Kultura Współczesna”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Kultura Popularna”, „Czas Kultury”, „Praktyka Teoretyczna”, „Przegląd Socjologii Jakościowej”. Autor książek „Pomiędzy normatywizmem a realizmem. Od teorii uznania Axela Honnetha do radykalnie refleksyjnej krytyki społecznej” (Ha!art 2013), Społeczeństwo marnotrawców? Funkcje i status normy niemarnowania żywności (NOMOS 2019).

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy online, a także zadawania pytań i komentowania.
Link: https://us02web.zoom.us/j/81569282092

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu ŻYCIE W TRAKCIE I PO PANDEMII – w jaki sposób miasto może wychodzić z inicjatywami na zmieniające się warunki życia w mieście w trakcie i po pandemii?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Jaki jest faktycznie stan środowiska Bałtyku? | wykład online

21.10.2020, godz. 17:30 – 18:30

Morze Bałtyckie jest pod wieloma względami wyjątkowym akwenem. Jego historia jako jeziora polodowcowego, które zyskało połączenie z Oceanem sprawiła że jest to morze o niewielkim zasoleniu. Niska temperatura, słabe nasłonecznienie i duża objętość słodkiej wody spływającej rzekami także stanowią czynniki świadczące o jego wyjątkowości. Te warunki sprawiają, że wiele organizmów morskich unika Bałtyku, za to spotkać tu można gatunki słodkowodne. Jak każdy ekosystem, Bałtyk podlega ciągłym zmianom, które maja silny wpływ na charakter przyrodniczy tego morza. Część tych zmian wynika z procesów o charakterze globalnym, zarówno w atmosferze jak i Oceanie, za inne odpowiedzialna jest działalność ludzi zamieszkujących zlewisko Bałtyku.

Kraje nadbałtyckie zobowiązane są umowami międzynarodowymi ujętymi w Konwencji “O ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego” do stałego monitorowania i podejmowania działań mających na celu ochronę bałtyckiej przyrody oraz zasobów eksploatowanych komercyjnie. Podczas webinarium poznają Państwo aktualny stan środowiska, największe zagrożenia oraz zarys podejmowanych działań mających na celu ich redukcję.

Dr Tomasz Kijewski – członek zespołu badania i edukacji w zakresie klimatu i oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (Instytut Oceanologii PAN) w Sopocie, biolog specjalizujący się w genetyce fauny morskiej. Jest zaangażowany w działania edukacyjne, biorąc udział bądź współorganizując liczne festiwale i pikniki naukowe oraz warsztaty i wykłady dla młodzieży i dorosłych. Autor bloga rybanapiatek.wordpress.com

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu KLIMAT oraz serii spotkań organizowanych we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytut Badawczym, Today we Have oraz Instytutem Oceanologi PAN.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania. Link: https://us02web.zoom.us/j/86788923734

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Jakość przestrzeni publicznych a jakość życia | rozmowa online

14.10.2020, godz. 17:30 – 18:30

Dlaczego wiele inwestycji sprawia, że podskórnie czujemy drastyczne obniżenie jakości przestrzeni po wprowadzonych interwencjach? „Betonoza”, jako jedna z chorób przestrzeni publicznych polskich miast, wywołana bezrefleksyjnymi, niekonsultowanymi projektami, które nie uwzględniają potrzeb i zachowań użytkowników, ignorują zmiany klimatyczne i potrzebę zieleni w mieście.

Projekty takie bardzo często wykonywane są w ramach modernizacji, rewaloryzacji, rewitalizacji i w teorii mają za zadanie podnieść jakość życia w mieście, wyciągać pewne obszary miast z sytuacji kryzysowych, sprawiać, że „będzie lepiej”. Czy jakość przestrzeni rzeczywiście przekłada się na jakość życia w mieście? Jak możemy to zmierzyć? Czy przeprojektowanie przestrzeni publicznych wpływa na zażegnywanie sytuacji kryzysowych? Kiedy możemy mówić o sukcesie działań inwestycyjnych w przestrzeni publicznej? Jak i po co włączać mieszkańców w procesy zmian przestrzennych?

Lista gości zaproszonych do rozmowy zostanie opublikowana wkrótce.

Rozmowę poprowadzi Agnieszka Jurecka-Fryzowska (Laboratorium Innowacji Społecznych)

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy online, a także zadawania pytań i komentowania. Link: https://us02web.zoom.us/j/87817019744

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.

Wydarzenie realizowane jest w cyklu ŻYJ DOBRZE W MIEŚCIE, w którym poruszane są kwestie otaczającej nas przestrzeni. Co zrobić, aby była wspierająca dla mieszkańców i umożliwiała wygodne życie?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Czym jest greenwashing? Jak go wykrywać i się przed nim bronić? | wykład online

7.10.2020, godz. 17:30 – 18:30

Termin „greenwashing” wprowadził w 1986 r. badacz środowiska Jay Westerveld, po odkryciu nieuczciwej praktyki w jednym z hoteli, gdzie pod przykrywką dbania o środowisko, oszczędzano na praniu ręczników, namawiając gości do ich rzadszej wymiany. Jak odróżnić greenwashing od zrównoważonych praktyk biznesowych?

Maciej Skinderowicz – edukator oraz specjalista ds odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. Prowadzący szkolenia i warsztaty również w tematyce zanieczyszczeń powietrza, zrównoważonego transportu oraz OZE. Na co dzień związany z Fundacją Kupuj odpowiedzialnie, Fundacja Otwarty Plan oraz Sprawiedliwy Handel – Fairtrade Polska. Aktywista miejski, miłośnik zwierząt i przyrody.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania.
Link: https://us02web.zoom.us/j/84898154443

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.