Kalendarium
Jak prawnicy wspierają klimat? | wykład online
Socjologiczne oblicza pandemii? Społeczeństwo w czasach pandemii | rozmowa online
Jaki jest faktycznie stan środowiska Bałtyku? | wykład online
Jakość przestrzeni publicznych a jakość życia | rozmowa online
Czym jest greenwashing? Jak go wykrywać i się przed nim bronić? | wykład online

Jak prawnicy wspierają klimat? | wykład online

28.10.2020, godz. 17:30 – 18:30

Na świecie i w Polsce działają prawnicy zajmujący się ochroną środowiska. Łącząc prawo, naukę i politykę publiczną, mierzą się z problemami środowiska naturalnego. Fundacja ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi to jedna z najbardziej znanych światowych organizacji, która zrzesza grono ekspertów działających na rzecz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

W trakcie webinaru gościć będziemy Panią Monikę Sadkowską, rzeczniczkę ds. kampanii w ClientEarth, która opowie o działaniach pracowników Fundacji na przykładzie pozwu jaki ClientEarth złożyła przeciwko spółce PGE GiEK, właścicielowi Elektrowni Bełchatów, w której spala się węgiel brunatny.

„W swoim pozwie fundacja domaga się odejścia od spalania węgla brunatnego w 11 najstarszych blokach elektrowni do 2030 r. i w ostatnim bloku do 2035 r. Uzasadnieniem żądania jest wielowymiarowe niszczenie środowiska: elektrownia pogłębia kryzys klimatyczny poprzez ogromne emisje dwutlenku węgla, odwadnia region, który według Ministerstwa Środowiska jest najbardziej w Polsce zagrożony pustynnieniem, a także zanieczyszcza glebę i powietrze. Fundacja oparła swoje żądania na danych i dokumentach publicznych, raportach Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu IPCC, ekspertyzach w zakresie wpływu kompleksu bełchatowskiego na środowisko oraz na analizach ekonomicznych dowodzących efektywności zastąpienia węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów czystymi źródłami energii.” Źródło: https://bit.ly/2T2v7Nf

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania. Link:
https://us02web.zoom.us/j/88269147884

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/…/ochrona-danych-osobowych,538337

Socjologiczne oblicza pandemii? Społeczeństwo w czasach pandemii | rozmowa online

26.10.2020, godz. 17:30 – 18:30

Pandemia zmieniła i wciąż zmienia nas jako społeczeństwo. Wiele obszarów naszego życia uległo rozregulowaniu oraz przemodelowaniu. Mamy wręcz do czynienia z pewnego rodzaju rozpadem rzeczywistości, którą teraz na różne sposoby próbujemy na nowo dla siebie posklejać, nazwać, w której próbujemy się odnaleźć.

W czasie naszej rozmowy spróbujemy przyjrzeć się tym zmianom i ich możliwym konsekwencjom, prześledzić trajektorie zmian, których doświadczyliśmy w naszym życiu codziennym. Czym jest kryzys wywołany pandemią i jak reagujemy na niego, jako wspólnota? Czego dowiedzieliśmy się o sobie oraz przed jakimi wyzwaniami stajemy? Jak wpłynął na nas i nasze więzi społeczne przymus izolacji? Co się stało z naszym poczuciem czasu? Jak zmieniły się relacje w rodzinie w domu, który „się zmęczył”? Czy jako społeczeństwo możemy wyjść z kryzysu silniejsi?

Rozmowę poprowadzi:
dr Dobrosława Korczyńska-Partyka – specjalistka ds. studiów miejskich, koordynatorka licznych projektów społecznych i kulturowych, animatorka społeczna. W Laboratorium Innowacji Społecznych prowadzi Dom Sąsiedzki w Przystani Lipowa 15 oraz współpracuje z UrbanLabem.

Goście:
dr Magdalena Żadkowska – socjolożka, badaczka, wykładowczyni akademicka. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje jako adiunktka na Uniwersytecie Gdańskim. Jest autorką badań na temat relacji rodzinnych w czasie pandemii, zwłaszcza w kontekście rodziców, których dzieci przed pandemią już wyprowadziły się z domu. O wynikach jej badań można było przeczytać w prasie, m. in. w Gazecie Wyborczej. Działa w zespole badawczym z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując projekt badawczy Sonata Bis 8 NCN, „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci … Praktyki życia codziennego par w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem”. Zajmuje się badaniami na nad relacjami kobiet i mężczyzn w domu, na rynku pracy i na migracji. Bada postrzeganie męskości i kobiecości w różnych kulturach jako wynik socjalizacji do realizowania stereotypowych ról płciowych. Zajmuje się wdrażaniem rozwiązań równościowych w instytucjach akademickich i w środowisku biznesowym.

dr Ariel Modrzyk – socjolog i badacz, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, fizjoterapeuta. Jest współautorem raportu „Życie codzienne w czasach pandemii” opracowanego przez Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM, Raport jest prekursorskim badaniem tego typu w Polsce, wieloetapowym przedsięwzięciem badawczym, którego celem jest znalezienie odpowiedzi na pytania o to, jak zmienia się życie codzienne Polaków na skutek pandemii SARS-CoV-2 i w jaki sposób adaptują się oni do tego rodzaju zmian. O raporcie pisano m.in. w magazynie Dwutygodnik. Autor publikacji w opracowaniach zbiorowych oraz czasopismach, takich jak „Studia Socjologiczne”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Kultura Współczesna”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Kultura Popularna”, „Czas Kultury”, „Praktyka Teoretyczna”, „Przegląd Socjologii Jakościowej”. Autor książek „Pomiędzy normatywizmem a realizmem. Od teorii uznania Axela Honnetha do radykalnie refleksyjnej krytyki społecznej” (Ha!art 2013), Społeczeństwo marnotrawców? Funkcje i status normy niemarnowania żywności (NOMOS 2019).

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy online, a także zadawania pytań i komentowania.
Link: https://us02web.zoom.us/j/81569282092

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu ŻYCIE W TRAKCIE I PO PANDEMII – w jaki sposób miasto może wychodzić z inicjatywami na zmieniające się warunki życia w mieście w trakcie i po pandemii?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Jaki jest faktycznie stan środowiska Bałtyku? | wykład online

21.10.2020, godz. 17:30 – 18:30

Morze Bałtyckie jest pod wieloma względami wyjątkowym akwenem. Jego historia jako jeziora polodowcowego, które zyskało połączenie z Oceanem sprawiła że jest to morze o niewielkim zasoleniu. Niska temperatura, słabe nasłonecznienie i duża objętość słodkiej wody spływającej rzekami także stanowią czynniki świadczące o jego wyjątkowości. Te warunki sprawiają, że wiele organizmów morskich unika Bałtyku, za to spotkać tu można gatunki słodkowodne. Jak każdy ekosystem, Bałtyk podlega ciągłym zmianom, które maja silny wpływ na charakter przyrodniczy tego morza. Część tych zmian wynika z procesów o charakterze globalnym, zarówno w atmosferze jak i Oceanie, za inne odpowiedzialna jest działalność ludzi zamieszkujących zlewisko Bałtyku.

Kraje nadbałtyckie zobowiązane są umowami międzynarodowymi ujętymi w Konwencji “O ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego” do stałego monitorowania i podejmowania działań mających na celu ochronę bałtyckiej przyrody oraz zasobów eksploatowanych komercyjnie. Podczas webinarium poznają Państwo aktualny stan środowiska, największe zagrożenia oraz zarys podejmowanych działań mających na celu ich redukcję.

Dr Tomasz Kijewski – członek zespołu badania i edukacji w zakresie klimatu i oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (Instytut Oceanologii PAN) w Sopocie, biolog specjalizujący się w genetyce fauny morskiej. Jest zaangażowany w działania edukacyjne, biorąc udział bądź współorganizując liczne festiwale i pikniki naukowe oraz warsztaty i wykłady dla młodzieży i dorosłych. Autor bloga rybanapiatek.wordpress.com

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu KLIMAT oraz serii spotkań organizowanych we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytut Badawczym, Today we Have oraz Instytutem Oceanologi PAN.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania. Link: https://us02web.zoom.us/j/86788923734

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Jakość przestrzeni publicznych a jakość życia | rozmowa online

14.10.2020, godz. 17:30 – 18:30

Dlaczego wiele inwestycji sprawia, że podskórnie czujemy drastyczne obniżenie jakości przestrzeni po wprowadzonych interwencjach? „Betonoza”, jako jedna z chorób przestrzeni publicznych polskich miast, wywołana bezrefleksyjnymi, niekonsultowanymi projektami, które nie uwzględniają potrzeb i zachowań użytkowników, ignorują zmiany klimatyczne i potrzebę zieleni w mieście.

Projekty takie bardzo często wykonywane są w ramach modernizacji, rewaloryzacji, rewitalizacji i w teorii mają za zadanie podnieść jakość życia w mieście, wyciągać pewne obszary miast z sytuacji kryzysowych, sprawiać, że „będzie lepiej”. Czy jakość przestrzeni rzeczywiście przekłada się na jakość życia w mieście? Jak możemy to zmierzyć? Czy przeprojektowanie przestrzeni publicznych wpływa na zażegnywanie sytuacji kryzysowych? Kiedy możemy mówić o sukcesie działań inwestycyjnych w przestrzeni publicznej? Jak i po co włączać mieszkańców w procesy zmian przestrzennych?

Lista gości zaproszonych do rozmowy zostanie opublikowana wkrótce.

Rozmowę poprowadzi Agnieszka Jurecka-Fryzowska (Laboratorium Innowacji Społecznych)

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy online, a także zadawania pytań i komentowania. Link: https://us02web.zoom.us/j/87817019744

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.

Wydarzenie realizowane jest w cyklu ŻYJ DOBRZE W MIEŚCIE, w którym poruszane są kwestie otaczającej nas przestrzeni. Co zrobić, aby była wspierająca dla mieszkańców i umożliwiała wygodne życie?

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Czym jest greenwashing? Jak go wykrywać i się przed nim bronić? | wykład online

7.10.2020, godz. 17:30 – 18:30

Termin „greenwashing” wprowadził w 1986 r. badacz środowiska Jay Westerveld, po odkryciu nieuczciwej praktyki w jednym z hoteli, gdzie pod przykrywką dbania o środowisko, oszczędzano na praniu ręczników, namawiając gości do ich rzadszej wymiany. Jak odróżnić greenwashing od zrównoważonych praktyk biznesowych?

Maciej Skinderowicz – edukator oraz specjalista ds odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. Prowadzący szkolenia i warsztaty również w tematyce zanieczyszczeń powietrza, zrównoważonego transportu oraz OZE. Na co dzień związany z Fundacją Kupuj odpowiedzialnie, Fundacja Otwarty Plan oraz Sprawiedliwy Handel – Fairtrade Polska. Aktywista miejski, miłośnik zwierząt i przyrody.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania.
Link: https://us02web.zoom.us/j/84898154443

Instrukcja jak dołączyć do wydarzenia poprzez program ZOOM Video Communications znajduje się tutaj:
https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja_zoom_webinar-1.pdf

Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku.

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/status-i-organizacja,1500/ochrona-danych-osobowych,538337

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.