Inkubator Miejski
URBANLAB GDYNIA CZEKA NA TWÓJ POMYSŁ NA MIASTO
WYNIKI NABORU DO PROGRAMU KOMPETENCJI MIEJSKICH
PROGRAM KOMPETENCJI MIEJSKICH
URBANLAB GDYNIA O EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

URBANLAB GDYNIA CZEKA NA TWÓJ POMYSŁ NA MIASTO

UrbanLab Gdynia rozpoczyna nabór do kolejnego projektu angażującego mieszkańców. Po Programie Kompetencji Miejskich przyszedł czas na Pomysł na Miasto. W jego ramach szukane będą innowacyjne pomysły na realną, społeczną zmianę.

Pomysł na Miasto to swego rodzaju uzupełnienie Budżetu Obywatelskiego. Zbierze przedsięwzięcia warte sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności – takie, których realizacja nie ogranicza się do jednego roku budżetowego i które w Budżecie Obywatelskim mogą nie zebrać odpowiedniej do realizacji odpowiedniej liczby głosów. Tu jednak, inaczej niż w BO, pomysły mieszkańców oceni komisja ekspercka i to ona zdecyduje o przekazaniu projektu innowacji do dalszego testowania. Pod uwagę brane będą m.in. partycypacyjny charakter i zasięg, innowacyjność oraz dostępność.

Wybrane najlepsze pomysły, które podczas prac komisji eksperckiej nie uzyskają wystarczającej liczby punktów potrzebnych do skierowania do wdrożenia, zostaną przekształcone w projekty udostępnione wszystkim zainteresowanym.

Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów w ramach działań UrbanLabu to 90 tys. zł. Liczba innowacji, które zostaną przetestowane, zależy od ich kosztów. Minimum to trzy, możliwa jest jednak większa liczba, o ile zmieszczą się we wspomnianej kwocie. Pomysły nietestowane w ramach UrbanLabu trafią do specjalnego katalogu, który powstanie na bazie Pomysłu na Miasto i będzie dostępny ogólnopolsko. Miasta, które będą chciały skorzystać z projektów innowacji, będą mogły zrobić to nieodpłatnie, o ile zadeklarują przygotowanie raportu i ewaluacji z procesu wdrażania.

Każdy, kto ma Pomysł na Miasto i chce zmieniać Gdynię, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie lis.gdynia.pl lub w siedzibie UrbanLabu, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IVA PPNT, wejście od ul. Stryjskiej). Można przynieść go do Laboratorium Innowacji Społecznych, wysłać pocztą (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub wysłać podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 marca 2020.

Pomysł na Miasto organizowany jest w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Regulamin Pomysł na Miasto. pdf

Formularz Pomysł na Miasto. pdf

Formularz Pomysł na Miasto. doc

WYNIKI NABORU DO PROGRAMU KOMPETENCJI MIEJSKICH

W otwartym naborze do pierwszej edycji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia wpłynęło 14 ważnych zgłoszeń. Komisja – zgodnie regulaminem naboru – oceniając motywację, dotychczasowe zaangażowanie społeczne oraz pomysły na miasto opisane przez kandydatów i kandydatki w formularzach, zakwalifikowała do pierwszej edycji Programu 12 osób:

Katarzyna Banaś

Monika Chojnacka

Elżbieta Juśkiewicz

Zuzanna Korzeniewska

Paweł Musiał

Marta Otrębska

Kamil Sarapuk

Natalia Skaczkowska

Marta Skorek

Justyna Sudakowska

Michał Sulewski

Barbara Wyka

Dwa zgłoszenia nie otrzymały minimalnej liczby punktów wymaganej do kwalifikacji.

Pierwsze zajęcia w ramach Programu odbędą się jeszcze w styczniu, a podczas spotkań Uczestnicy i Uczestniczki będą m.in. poznawać zasady współdziałania i współdecydowania w mieście, metody pracy projektowej design thinking i service design oraz pracować nad projektami innowacji na podstawie zgłoszonych pomysłów na miasto.

Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia to program wiedzy o mieście w formie warsztatów i spotkań poświęconych nowoczesnym sposobom zarządzania miastem, partycypacji i tworzenia miejskich innowacji społecznych. Celem pierwszej, pilotażowej edycji Programu jest poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów, liderek społecznych zmian, jak również lepsze poznanie potrzeb gdynian i gdynianek oraz tworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współpracy. Więcej informacji o Programie.

Program Kompetencji Miejskich jest częścią projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

PROGRAM KOMPETENCJI MIEJSKICH

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o mieście – w UrbanLabie startuje pierwsza edycja Programu Kompetencji Miejskich

Program Kompetencji Miejskich to program wiedzy o mieście dla mieszkańców i mieszkanek. To przestrzeń warsztatów i spotkań, na których dowiesz się jakie są współczesne metody zarządzania miastem i nośne w ostatnich czasach zagadnienia: wdrażanie i kreowania innowacji, partycypacja.

Jeśli interesuje Cię miasto, Twoje pasje i zainteresowania wiążą się z miejskimi politykami bądź lokalnymi rozwiązaniami z Twojej okolicy, chcesz mieć wpływ na to, jak rozwija się miasto – czekamy właśnie na Ciebie! Wypełnij formularz zgłoszeniowy, opowiedz nam o sobie i swoich pomysłach na miasto – wspólnie stworzymy z nich konkretne projekty! Wypełniony formularz możesz przynieść do Laboratorium Innowacji Społecznych, wysłać pocztą (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie Program Kompetencji Miejskich UrbanLab – formularz zgłoszeniowy) lub wysłać podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Na zgłoszenia czekamy do 7 stycznia 2020 (termin wydłużony!).

Na Program Kompetencji Miejskich składają się trzy moduły tematyczne. W ramach modułu edukacyjnego, eksperci i ekspertki spotkają się z Tobą, by wyjaśnić jak działa miasto – czym jest i jakimi prawami rządzi się budżet miasta, jakie uwarunkowania prawne i ekonomiczne wpływają na podejmowane decyzje, jak wygląda struktura zarządzania. W ramach tegorocznego modułu tematycznego, opowiemy czym jest partycypacja społeczna – dlaczego warto uczestniczyć w życiu miasta, w jaki sposób możemy to robić, czym jest współdecydowanie i współodpowiedzialność za miasto. Moduł trzeci ma charakter praktyczny – podczas spotkań poznamy konkretne metody pracy projektowej, wspólnie będziemy rozwijać pomysły na miejskie innowacje, nauczymy się rozpoznawać strony społecznego dialogu, tworzyć sieci i zdobywać kontakty. Całość zakończy się przygotowaniem przez Ciebie Twojego pomysłu na miasto! Czym różni się pomysł, jak przekształcić go w projekt, co dalej można z nim zrobić, jak zachęcić miasto do jego wdrożenia? Na te oraz wiele innych pytań przygotowujemy odpowiedź w ramach Programu Kompetencji Miejskich. Zapraszamy!

Zajęcia w ramach Programu będą realizowane w styczniu i lutym 2020, w dni powszednie, w godzinach 17:00-21:00 oraz w jedną sobotę między 9:00 a 16:00. Wszystkie spotkania są ze sobą powiązane – warunkiem ukończenia kursu jest udział w nie mniej niż  w 80% organizowanych spotkań oraz przygotowanie i złożenie pracy projektowej – stworzenie projektu innowacji na podstawie własnego pomysłu.

To pierwsza, pilotażowa edycja Programu – naszym celem jest nie tylko poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów, liderek społecznych zmian – to także sposób, by dowiedzieć się więcej o potrzebach gdynian i gdynianek i tworzyć jeszcze bardziej efektywne narzędzia współpracy.

Program Kompetencji Miejskich realizowany jest w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/06/UrbanLab-Gdynia_Program-KM__Regulamin-naboru_txtjedn-1.pdf

Regulamin naboru. pdf

Formularz zgłoszeniowy. pdf

Formularz zgłoszeniowy. doc

Zobowiązanie do uczestnictwa. pdf

Zobowiązanie do uczestnictwa. doc

Regulamin organizacyjny. pdf

Program Kompetencji Miejskich 2019.pdf

URBANLAB GDYNIA O EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Nowe miejsce na mapie Gdyni – UrbanLab – to przestrzeń do rozmowy o szeroko rozumianej tematyce miejskiej. Mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy spotykają się tu, by wspólnie wypracowywać rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców. Obszarów tematycznych do dyskusji jest wiele, a w tym roku postanowiono skupić się na partycypacji obywatelskiej. Zespół Tematyczny UrbanLabu ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji wypracowuje właśnie pomysły na działania wzmacniające taką aktywność w Gdyni.

Powołany wiosną tego roku UrbanLab to miejski program służący wprowadzaniu trwałych rozwiązań podnoszących jakość życia w mieście. Pionierski w skali kraju model współpracy mieszkańców, ekspertów, aktywistów, urzędników i władz miasta koncentruje się na poszukiwaniu nowych sposobów pracy nad wyzwaniami stojącymi przed Gdynią. Oprócz dyskusji grup eksperckich, jest to także przestrzeń do spotkań i rozmów o codziennym życiu we współczesnym mieście. Rozmawiano już m.in. o polityce rowerowej, miejskiej hodowli pszczół, wymianie jedzenia czy współdzieleniu przestrzeni ze zwierzętami towarzyszącymi. Spotkania literackie i projekcje filmowe również poruszają tematykę miejską – od architektury osiedli po niszczący wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne.

Integralną częścią UrbanLabu jest Zespół Tematyczny – kilkunastoosobowa grupa powoływana w każdym roku działania UrbanLabu składająca się z reprezentantów i reprezentantek różnych grup interesariuszy – przedstawicieli władz miasta, radnych dzielnic, organizacji pozarządowych i jednostek budżetowych miasta. W tym roku Zespół Tematyczny pełni funkcję opiniującą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Poszukuje konkretnych rozwiązań w oparciu o dane eksperckie oraz własną wiedzę i doświadczenie. Prace zespołu rozpoczęły się w czerwcu i potrwają w tej kadencji do grudnia 2019. Obecnie omawiane są pomysły na utworzenie programów z zakresu edukacji obywatelskiej, np. wprowadzenia do szkół zajęć podnoszących wiedzę o funkcjonowaniu miasta czy utworzenia programu minigrantów na inicjatywy lokalne. Możliwym tematem, który zostanie skierowany do prac grupy roboczej jest też edukacja samorządowa i budżety szkolne.

– Efektem prac Zespołu Tematycznego ma być lista projektów, społecznych innowacji, które, wdrożone w kolejnych latach pozwoliłyby zwiększyć zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek Gdyni w życie ich miasta. Skład zespołu jest niejednorodny – w jego pracach biorą udział zarówno przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu jak i trzeciego sektora. To więcej perspektyw, mamy nadzieję, że wspólna praca przełoży się na lepsze, lepiej dostosowane do potrzeb projekty i wskazówki, jak wspólnie zarządzać miastem – mówi Przemysław Górski, koordynator projektu UrbanLab.

SKŁAD ZESPOŁU TEMATYCZNEGO URBANLAB 2019:

 • Pełnomocnik ds. dzielnic – Jakub Ubych – Przewodniczący Zespołu

Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni:

 • Anna Myszka
 • Marika Domozych

Przedstawiciele rad dzielnic:

 • Paweł Musiał
 • Piotr Szpajer

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Małgorzata Bujak
 • Klaudia Jarecka-Świeca
 • Marek Radyko
 • Martyna Regent
 • Magdalena Warmowska

Przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni i jednostek budżetowych Miasta Gdyni:

 • Tomasz Kamiński – przedstawiciel Biura ds. Dzielnic
 • Salwiusz Marchel – przedstawiciel Samodzielnego Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
 • Ewa Stokłuska – przedstawicielka Laboratorium Innowacji Społecznych

Wszystkich zainteresowanych działaniem UrbanLabu zapraszamy na parter budynku nr IV w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Aktualny program wydarzeń można znaleźć m.in. na stronie na Facebooku: fb.com/UrbanLabGdynia.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.