Inkubator Miejski
Trwa pilotaż pierwszych partycypacyjnych Pomysłów na Miasto
Zielone pomysły na miasto poszukiwane
Pomysły na Miasto gotowe do wdrożenia
Wyniki naboru do 2. Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia
Nabór przedłużony! Zgłoś się do Programu Kompetencji Miejskich!
Nabór do drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich online
UCZESTNICZKI I UCZESTNICY PKM
Program kompetencji miejskich
NABÓR POMYSŁÓW NA MIASTO PRZEDŁUŻONY!
PROGRAM KOMPETENCJI MIEJSKICH: PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA PRAC

Trwa pilotaż pierwszych partycypacyjnych Pomysłów na Miasto

W listopadzie UrbanLab Gdynia przy współpracy z gdyńskimi Przystaniami zaprasza mieszkańców i mieszkanki do udziału w działaniach związanych z testowaniem miejskich mikro innowacji społecznych o charakterze włączającym i partycypacyjnym, które zostały wyłonione w pierwszym naborze „Pomysłów na Miasto”.

Wśród proponowanych działań pilotażowych realizowanych przy współpracy z Wydziałem Ogrodnika Miasta i Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Gdyńskim Centrum Sportu znajdują się:  

  • zajęcia fitness i prozdrowotne z instruktorem na żywo online, czyli w 5 aktywnych spotkań z elementami pilates i ćwiczeń typu „zdrowy kręgosłup” i 1 spotkanie prozdrowotne nt. bezpieczeństwa aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia – poniedziałki i środy od 23.11 do 9.12 w godz. 18:00-19:00
  • warsztaty eko-krawieckie online z tworzenia woreczków na warzywa i owoce z firanek oraz torby zakupowych z koszulek – czwartki od 19.11 do 10.12 w godz. 17:00-19:00
  • narady online w zakresie budowania oferty i animacji działań sportowo-rekreacyjnych w dzielnicach – wstępnie czwartki do 10.12 w godz. 17:30-20:30  
  • warsztaty dot. zakładania i prowadzenia ogrodów społecznościowych – wstępnie wtorki do 8.12 w godz. 17:30-20:30
  • konsultacje w ramach tworzenia informatora dla nowych mieszkańców Gdyni z niezbędnymi  informacjami i inspiracjami do podjęcia aktywności w mieście.  

Wszystkie zajęcia i spotkania odbywają się na platformie do wideokonferencji ZOOM w małych, kameralnych grupach umożliwiających swobodną wymianę doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk i potrzeb uczestników i uczestniczek.

Zostały ostatnie wolne miejsca w poszczególnych blokach spotkań. Zainteresowanych zaangażowaniem się w trwające w działania pilotażowe pierwszych „Pomysłów na Miasto” zapraszamy do kontaktu z UrbanLab Gdynia: urbanlab@lis.gdynia.pl z dopiskiem dot. wybranych warsztatów.

Udział w działaniach pilotażowych wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i dobrowolną zgodą na wykorzystanie wizerunku w związku z udziałem w pilotażu online (wypełnienie i przesłanie skanów przedmiotowych dokumentów).     

Zielone pomysły na miasto poszukiwane

UrbanLab Gdynia zaczyna nabór do drugiej edycji Pomysłu na Miasto. Poszukiwane są pomysły na mikro innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu w mieście. Te o największym potencjale będą mogły zostać wdrożone i upowszechnione.

Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia realnych procesów społecznej zmiany w Gdyni. Zbiera on inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. W drugiej edycji szukane są zwinne rozwiązania ukierunkowane na łagodzenie zmian klimatu i adaptację do tych zmian. Takie, które promują współudział mieszkańców w działaniach, przyczyniając się do budowania poczucia sprawczości w lokalnych społecznościach.

Szukamy Pomysłów na Miasto, które odpowiedzą na wyzwania związane z adaptacją do zmiany klimatu. Propozycje mogą dotyczyć np. zieleni miejskiej, budowania świadomości wśród mieszkańców, czy działań na rzecz czystego powietrza. Zachęcamy do szerokiego spojrzenia na temat i zastanowienia się, jak można w ten projekt włączyć gdynian i gdynianki. Pomysły z największym potencjałem, wybrane przez komisję ekspercką, zostaną przetestowane i udostępnione do upowszechnienia – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to 90 tys. zł. Do testowania zostaną skierowane co najmniej trzy pomysły o najwyższym potencjale. Pomysły o wysokim potencjale, które nie będą testowane w ramach działań UrbanLabu, po opracowaniu zostaną udostępnione w otwartym katalogu dla innych miast zainteresowanych potencjalnym wdrożeniem. Z pomysłów będzie można skorzystać nie odpłatnie pod warunkiem przygotowania raportu z testowania i ewaluacji procesu.

Każdego, kto ma pomysł na adaptację do zmian klimatu w Gdyni, zapraszamy do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.urbanlab.gdynia.pl. Zgłoszenia należy wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub jako podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Na Pomysły na Miasto czekamy do 19 października 2020.

Pomysł na Miasto to jedna z dwóch ścieżek inkubatora innowacji w ramach UrbanLab Gdynia, włączająca mieszkańców przez zaproszenie do wspólnej dyskusji o rozwoju miasta i inicjowania w nim zmian. Celem tych działań jest poszerzanie kompetencje mieszkańców i mieszkanek, lepsze poznawanie potrzeb gdynian i gdynianek oraz tworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współpracy w mieście. Już we wrześniu kolejna grupa przyszłych liderów i liderek zmian społecznych rozpocznie zajęcia w drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich. Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy poznają m.in. nowoczesne metody zarządzania miastem, tworzenia miejskich mikro innowacji, a także zasady i uwarunkowania adaptacji miasta do zmian klimatu oraz sposoby i formy społecznego zaangażowania prowadzące do zwiększania świadomości społecznej, działania małej retencji, ograniczania szkodliwych emisji do powietrza i organizacji zieleni w przestrzeni miejskiej.

Pomysł na Miasto jest częścią projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Pomysły na Miasto gotowe do wdrożenia

Sześć mikro innowacji, zgłoszonych w ramach programu Pomysł Na Miasto UrbanLab Gdynia, wybrano do upowszechniania. Cztery z nich zostaną dodatkowo przetestowane w Gdyni. Pomysły na proste rozwiązania dla lokalnych i miejskich wyzwań będą mogły być wdrażane także w innych miastach.

Pomysł na Miasto to forma rozwijania nowatorskich pomysłów mieszkańców i mieszkanek. Koncentruje przedsięwzięcia warte sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności, by w efekcie nieść realną, społeczną zmianę oraz angażować mieszkańców do działania. Projekt realizowany jest przez zespół UrbanLab Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych), czyli instrumentu współpracy władz miejskich z mieszkańcami, przedsiębiorstwami oraz podmiotami, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązania.

 – Na różne sposoby angażujemy mieszkańców do działania. Takimi procesami są m.in. Budżet Obywatelski, Fundusz Sąsiedzki oraz Inkubator Pomysłów. Każdy z nich realizowany jest na innych zasadach i przez inne grupy, ale mają wspólny mianownik – nowatorskie pomysły i zaangażowanie mieszkańców, które zmieniają nasze miasto na różnych poziomach. Zresztą, nie tylko nasze. Dziś z projektów, które rozwinięto w Gdyni, z powodzeniem korzystają osoby w całej Polsce – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Podstawowym założeniem innowacji, których poszukiwaliśmy w ramach pierwszej edycji Pomysłu Na Miasto, był ich włączający i partycypacyjny charakter. Szukaliśmy rozwiązań, które mogą w prosty sposób poprawić życie w mieście i jednocześnie będą angażować inne osoby do działania – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.

Do puli Pomysłów na Miasto mieszkanki i mieszkańcy Gdyni zgłosili 11 mikro innowacji. Do upowszechniania zostało wybranych łącznie sześć:

zorientowany na potrzeby społeczne program kompetencji dla początkujących ogrodników miejskich

Cykl spotkań pozwalający zdobyć wiedzę ogrodniczą i rozwijać umiejętności miękkie jak współdecydowanie i samoorganizacja. Uczestnicy wspólnie z ekspertami stworzą podręcznik – narzędzie do implementowania rozwiązań łączących pracę ogrodniczą z zaangażowaniem społecznym w lokalnych społecznościach.

informator dla nowych mieszkańców Gdyni

Partycypacyjnie stworzony informator dla nowych mieszkańców Gdyni, wyposażającego ich wiedze o mieście, jego funkcjonowaniu, instytucjach i zasadach działania. Ma zapewnić niezbędne informacji oraz zachęcać do podjęcia aktywności.   

dzielnicowy Menager Sportu i Rekreacji

Funkcja społeczna wsparta zespołem 2-3 osób, których zadaniem będzie samodzielne organizowanie oddolnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w dzielnicach. Pozwoli to na wykorzystanie potencjału aktywnych mieszkańców, którym na przeszkodzie do działania stoi głównie brak znajomości mechanizmów pozyskiwania pozwoleń, funduszy itd.

• podwyższanie świadomości ekologicznej

Ogólnomiejska zbiórka ubrań oraz warsztaty ich przetwarzania na torebki zakupowe. Ma to rozwinąć w mieszkańcach poczucie jedności i zachęcić ich do wspólnej zmiany przyszłości.

międzypokoleniowy tygiel rozrywkowy ChoNoTu

Stworzenie przestrzeni do spotkań budujących więzi sąsiedzkie wśród starszych mieszkańców Grabówka, Leszczynek i Działek Leśnych, a także dzielenia się własnymi umiejętnościami, i pasją. Projekt ma ośmielać i zachęcać społeczność do większego zaangażowania w życie miasta.

galeria sztuki w przejściu podziemnym SKM Wzgórze św. Maksymiliana

Artystyczna instalacja oraz wystawy prac artystów, których wybierają mieszkańcy za pośrednictwem internetowego głosowania. Projekt ma angażować mieszkańców, promować lokalną twórczość oraz odzyskać miejsca źle kojarzone.

Cztery pierwsze innowacje zostaną dopracowane po okiem zespołu ekspertów UrbanLab Gdynia, a następnie testowo wdrożone w gdyńskim środowisku i następnie zewaluowane. Wszystkie pomysły docelowo zostaną udostępnione w otwartym katalogu na stronie internetowej www.ubranlab.gdynia.pl, by można było z nich korzystać także w innych miastach.

To będą gotowe modele rozwiązań, które można wprowadzić ogólnopolsko. Miasta , które będą chciały skorzystać z projektów innowacji, mogą to zrobić to nieodpłatnie, o ile zadeklarują przygotowanie raportu i ewaluacji z procesu wdrażania mówi Magdalena Żółkiewicz, koordynatorka Pomysłu na Miasto z UrbanLab Gdynia.


Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów w ramach działań UrbanLabu to 90 tys. zł.

Pomysł na Miasto jest częścią projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Wyniki naboru do 2. Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia

W otwartym naborze do drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia online wpłynęło 17 ważnych zgłoszeń. Komisja – zgodnie z regulaminem naboru – oceniając motywację, dotychczasowe zaangażowanie społeczne oraz pomysły na miasto w obszarze adaptacji do zmian klimatu w Gdyni opisane przez kandydatów i kandydatki w formularzach, zakwalifikowała do kolejnej edycji Programu KM 16 osób.

Alicja Brzoskowska
Katarzyna Czaja
Paulina Filipowicz
Agnieszka Fiszka Borzyszkowska
Wiktoria Holewka
Damian Jasiński
Malwina Kozłowska
Joanna Krowicka
Agnieszka Kurzawa
Agata Leszczyńska
Monika Listwoń
Monika Rak
Katarzyna Więcek
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Wróblewska
Dorota Żywko

Jedno zgłoszenie nie otrzymało minimalnej liczby punktów wymaganej do kwalifikacji.

Zajęcia w ramach Programu odbędą się online latem, a podczas spotkań Uczestnicy i Uczestniczki będą m.in. poznawać zasady współdziałania i współdecydowania w mieście, metody pracy projektowej design thinking i service design oraz pracować nad projektami innowacji na podstawie zgłoszonych pomysłów na miasto.

Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia to program wiedzy o mieście w formie warsztatów i spotkań poświęconych nowoczesnym sposobom zarządzania miastem, partycypacji i tworzenia miejskich innowacji społecznych. Celem drugiej edycji Programu jest poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów i liderek społecznych zmian na rzecz adaptacji do zmian klimatu w mieście, jak również lepsze poznanie potrzeb gdynian i gdynianek oraz tworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współpracy.


Więcej informacji o Programie przeczytasz: TUTAJ


Program Kompetencji Miejskich jest częścią projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Nabór przedłużony! Zgłoś się do Programu Kompetencji Miejskich!

Interesujesz się miejskimi politykami i szeroko pojętymi działaniami ekologicznymi w Twojej okolicy lub na rzecz lokalnej społeczności? Chcesz mieć wpływ na to, jak rozwija się miasto i wdraża rozwiązania w obszarze adaptacji do zmian klimatu? Druga edycja Programu Kompetencji Miejskich jest dla Ciebie! Nabór został przedłużony do 29 czerwca 2020!

Program Kompetencji Miejskich Urban Labu Gdynia to kurs praktycznej wiedzy o mieście dla mieszkańców i mieszkanek. Jego pierwszą edycję – poświęconą partycypacji społecznej, ukończyło jedenaścioro początkujących miejskich liderów i liderek. Przed nami edycja druga. Cel – poszerzenie kompetencji przyszłych animatorów i animatorek zmian społecznych, stworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współdziałania z mieszkańcami i mieszkankami w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście.    

Pierwsza edycja Programu Kompetencji Miejskich pokazała, że gdynianki i gdynianie są ciekawi swojego miasta, rządzących nim mechanizmów i możliwości wpływania na zachodzące zmiany – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.Warsztaty, które odbyły się w trakcie pilotażowego Programu Kompetencji Miejskich, wyłoniły nowe liderki i nowych liderów zmian społecznych w Gdyni. Teraz znów dajemy szansę zdobycia nowej wiedzy. Drugą edycję programu poświęcamy adaptacji do zmian klimatu i będziemy realizować ją online. Dostosowujemy sposób przygotowania programu do aktualnej sytuacji dbając o to, by z jednej strony zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo, z drugiej dostarczyć wiedzę zgodną z tematem przewodnim cyklu.

Każda osoba chętna do uczestnictwa proszona jest w formularzu, by opowiedziała krótko o sobie i swoich pomysłach na miasto – mikro innowacjach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca. Można je wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia”) lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie.

Program Kompetencji Miejskich składa się z trzech modułów. W ramach modułu edukacyjnego uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda struktura zarządzania miastem, jakie uwarunkowania prawne i ekonomiczne wpływają na podejmowane decyzje, jakimi prawami rządzi się budżet miejski. W module tematycznym drugiej edycji eksperci i ekspertki opowiedzą, jak zmiany klimatu wpływają na funkcjonowanie miasta, na czym polega łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu w działaniach indywidulanych, lokalnych i ogólnomiejskich. Trzeci moduł praktyczny będzie okazją do poznania zasad skutecznej komunikacji społecznej, narzędzi pracy z grupą i sposobów motywacji do wspólnego działania, a także konkretnych metody pracy projektowej niezbędnych do wspólnego rozwijania pomysłów na miejskie innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Kurs zakończy się przygotowaniem pomysłu miejskiej mikro innowacji! Czym jest pomysł na dobry klimat w mieście, jak przekształcić go w projekt, co zrobić, by zachęcić miasto do jego wdrożenia? To wyzwania miejskiej przygody w ramach drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich. Zapraszamy!

Spośród wszystkich zgłoszeń kandydatów i kandydatek Komisja Kwalifikacyjna wybierze nie więcej niż 16 uczestników i uczestniczek

Zajęcia w ramach Programu obejmują siedem powiązanych ze sobą spotkań online realizowanych na przełomie czerwca i lipca w dni powszednie w godzinach 17:00 – 21:00. Warunkiem ukończenia kursu jest udział w nie mniej niż w 80 proc. organizowanych spotkań i przygotowanie i złożenie pracy końcowej – opisu mikro innowacji związanej z adaptacją do zmian klimatu w mieście.

Program Kompetencji Miejskich jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Regulamin naboru

Formularz zgłoszeniowy DOC

Formularz zgłoszeniowy PDF

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych DOC

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PDF

Zobowiązanie do uczestnictwa w Programie Kompetencji Miejskich DOC

Zobowiązanie do uczestnictwa w Programie Kompetencji Miejskich PDF

Regulamin organizacyjny

Nabór do drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich online

Interesujesz się miejskimi politykami i szeroko pojętymi działaniami ekologicznymi w Twojej okolicy lub na rzecz lokalnej społeczności? Chcesz mieć wpływ na to, jak rozwija się miasto i wdraża rozwiązania w obszarze adaptacji do zmian klimatu? Druga edycja Programu Kompetencji Miejskich jest dla Ciebie!

Program Kompetencji Miejskich Urban Labu Gdynia to kurs praktycznej wiedzy o mieście dla mieszkańców i mieszkanek. Jego pierwszą edycję – poświęconą partycypacji społecznej, ukończyło jedenaścioro początkujących miejskich liderów i liderek. Przed nami edycja druga. Cel – poszerzenie kompetencji przyszłych animatorów i animatorek zmian społecznych, stworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współdziałania z mieszkańcami i mieszkankami w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście.    

Pierwsza edycja Programu Kompetencji Miejskich pokazała, że gdynianki i gdynianie są ciekawi swojego miasta, rządzących nim mechanizmów i możliwości wpływania na zachodzące zmiany – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.Warsztaty, które odbyły się w trakcie pilotażowego Programu Kompetencji Miejskich, wyłoniły nowe liderki i nowych liderów zmian społecznych w Gdyni. Teraz znów dajemy szansę zdobycia nowej wiedzy. Drugą edycję programu poświęcamy adaptacji do zmian klimatu i będziemy realizować ją online. Dostosowujemy sposób przygotowania programu do aktualnej sytuacji dbając o to, by z jednej strony zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo, z drugiej dostarczyć wiedzę zgodną z tematem przewodnim cyklu.

Każda osoba chętna do uczestnictwa proszona jest w formularzu, by opowiedziała krótko o sobie i swoich pomysłach na miasto – mikro innowacjach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Na zgłoszenia czekamy do piątku, 12 czerwca. Można je wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia”) lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie.

Program Kompetencji Miejskich składa się z trzech modułów. W ramach modułu edukacyjnego uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda struktura zarządzania miastem, jakie uwarunkowania prawne i ekonomiczne wpływają na podejmowane decyzje, jakimi prawami rządzi się budżet miejski. W module tematycznym drugiej edycji eksperci i ekspertki opowiedzą, jak zmiany klimatu wpływają na funkcjonowanie miasta, na czym polega łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu w działaniach indywidulanych, lokalnych i ogólnomiejskich. Trzeci moduł praktyczny będzie okazją do poznania zasad skutecznej komunikacji społecznej, narzędzi pracy z grupą i sposobów motywacji do wspólnego działania, a także konkretnych metody pracy projektowej niezbędnych do wspólnego rozwijania pomysłów na miejskie innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Kurs zakończy się przygotowaniem pomysłu miejskiej mikro innowacji! Czym jest pomysł na dobry klimat w mieście, jak przekształcić go w projekt, co zrobić, by zachęcić miasto do jego wdrożenia? To wyzwania miejskiej przygody w ramach drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich. Zapraszamy!

Spośród wszystkich zgłoszeń kandydatów i kandydatek Komisja Kwalifikacyjna wybierze nie więcej niż 16 uczestników i uczestniczek

Zajęcia w ramach Programu obejmują siedem powiązanych ze sobą spotkań online realizowanych na przełomie czerwca i lipca w dni powszednie w godzinach 17:00 – 21:00. Warunkiem ukończenia kursu jest udział w nie mniej niż w 80 proc. organizowanych spotkań i przygotowanie i złożenie pracy końcowej – opisu mikro innowacji związanej z adaptacją do zmian klimatu w mieście.

Program Kompetencji Miejskich jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Regulamin naboru

Formularz zgłoszeniowy DOC

Formularz zgłoszeniowy PDF

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych DOC

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PDF

Zobowiązanie do uczestnictwa w Programie Kompetencji Miejskich DOC

Zobowiązanie do uczestnictwa w Programie Kompetencji Miejskich PDF

Regulamin organizacyjny

Ramowy plan zajęć

przygotowanie i złożenie pracy końcowej – opisu mikro innowacji związanej z adaptacją do zmian klimatu w mieście. Program Kompetencji Miejskich jest częścią zadania „ Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

UCZESTNICZKI I UCZESTNICY PKM

Program Kompetencji Miejskich to program wiedzy o mieście dla mieszkańców i mieszkanek. To przestrzeń warsztatów i spotkań, na których dowiedzą się jakie są współczesne metody zarządzania miastem i nośne w ostatnich czasach zagadnienia: wdrażanie i kreowania innowacji, partycypacja. Cały cykl zakończy się przygotowaniem przez uczestników ich pomysłu na Gdynię!

To pierwsza, pilotażowa edycja – celem programu jest nie tylko poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów, liderek społecznych zmian – to także sposób, by dowiedzieć się więcej o potrzebach gdynian i gdynianek i tworzyć jeszcze bardziej efektywne narzędzia współpracy.

Poznaj uczestniczki i uczestników programu oraz powody, dla których zgłosili się do tej inicjatywy!

Obraz może zawierać: 1 osoba, zbliżenie
KAMIL SARAPUK

Kamil Sarapuk ma 20 lat, studiuje architekturę oraz jest przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Jego pasją jest historia regionalna, architektura militarna oraz oczywiście ukochana Gdynia.

„Do wzięcia udziału w programie skłoniło mnie moje podejście do życia, w którym wszechstronność, produktywność i aktywność, stanowią bardzo ważne czynniki – mówi Kamil. – Jestem również osobą kreatywną, która za wszelką cenę dąży do urzeczywistniania i wdrażania swoich wizji, dążę do bycia kreatorem najbliżej otaczającej mnie przestrzeni”.

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, siedzi, tabela, zbliżenie i w budynku
NATALIA SKACZKOWSKA

Natalia Skaczkowska jest inżynierem danym. Na co dzień zajmuje się przeprowadzaniem komputerowych analiz informacji oraz automatyzuje procesy z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji.

Jak sama przyznaje: „jeszcze bardziej chciałabym zaangażować się w życie Gdyni i wykorzystać moje umiejętności w służbie nie tylko jej mieszkańcom, ale także faunie i florze. Od jakiegoś czasu interesuje mnie tematyka miast inteligentnych i choć wiem, że Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce otrzymała certyfikat Smart City, myślę, że jest w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia. Program Kompetencji Miejskich wyposaży mnie w niezbędną wiedzę, abym mogła poszukiwać optymalnych dla Gdyni rozwiązań”.

Obraz może zawierać: 1 osoba
MARTA SKOREK

Marta Skorek jest amerykanistką (anglistką), tłumaczką języka angielskiego oraz doktorantką w Instytucie Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

O sobie mówi, że jest Gdynianką z miłości. Miłości do miasta i morza.
„Jestem przekonana, że dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Kompetencji Miejskich Urban Lab Gdynia zdobędę umiejętności pozwalające mi poznać specyfikę funkcjonowania miasta oraz przekuwania pomysłów w projekty, a także będę mieć możliwość zaprezentowania swojego zintegrowanego, społeczno-ekologicznego podejścia do radzenia sobie z wyzwaniami, przed którymi stoi moje miasto i jego mieszkańcy – i dodaje. – Chciałabym przełożyć na praktykę część wiedzy naukowej uzyskanej w trakcie pracy nad doktoratem poświęconym zarządzaniu środowiskiem morskim Bałtyku na poziomie makroregionalnym. Wiedzę tę zdobyłam podczas konferencji i pobytów badawczych w Polsce, Holandii, Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii oraz USA. Marzy mi się Gdynia, która przez społeczeństwo postrzegana jest jako jeden społeczno-ekologiczny organizm (system), którego mieszkańcy dysponują szeregiem kompetencji na miarę wyzwań XXI wieku”.

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i okulary
JUSTYNA SUDAKOWSKA

Justyna Sudakowska jest miłośniczką szwendania się bez celu po mieście, zapaloną rowerzystką i fanką komunikacji miejskiej.

„Głęboko wierzę w to, że przestrzeń, w której żyjemy, widok, który mamy za oknem, droga którą pokonujemy codziennie do pracy czy szkoły, mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Mamy na nie wpływ większy, niż się nam wydaje. Chciałabym, dzięki Programowi Rozwoju Kompetencji Miejskich, poznać narzędzia, które pomogą mi przekuć pomysły w realne działanie – mówi Justyna. – Bo umówmy się – można się spotkać ze znajomymi przy kawie i ponarzekać, ale w końcu trzeba się wziąć do roboty:-)”

Obraz może zawierać: 1 osoba, zbliżenie i w budynku
MICHAŁ SULEWSKI

Michał Sulewski od 20 lat jest trenerem personalny. Dzięki temu sprawia, że ludzie lepiej czują się w swoim ciele.

Michał: „od pewnego czasu gro moich działań poza zawodowych wiążę właśnie z pracą społeczną i działaniami na rzecz miasta. Jestem radnym Leszczynek obecnej kadencji. Jako osoba kreatywna i „człowiek czynu” zamierzam rozwijać swoje działania na rzecz miasta. Mam sporo pomysłów do zrealizowania. Wszystkie one są inspirowane między innymi przez „Strategię rozwoju miasta Gdyni 2030 Moja Gdynia” i wpisują się w jej założenia”.

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, okulary, tabela i w budynku
BARBARA WYKA

Barbara Wyka ma 67 lat i jak o sobie mówi jest „najzwyklejszą emerytką”. Ma męża, trzy dorosłe, zamężne córki, z których jest dumna i czworo wspaniałych wnucząt. Urodziła się w Bydgoszczy, gdzie wyczynowo uprawiała wioślarstwo i studiowała telekomunikację.

Na pytanie: Dlaczego chciałam uczestniczyć w Programie Kompetencji Miejskich? Odpowiada tak: „Dlatego, że lubię wyzwania, chcę się rozwijać i interesuje mnie szczególnie to, czego jeszcze nie znam. Kocham Ludzi, myślę, że mam naturę społecznika a na pewno… apetyt na życie. Uważam, że emerytura to początek nowej przygody a najsilniejszą stroną emerytów jest to, że im się chce, pomimo że już nie muszą”.

Obraz może zawierać: 1 osoba, zbliżenie i w budynku
KATARZYNA BANAŚ

Kasia Banaś nieustannie próbuje nowych rzeczy. Cały czas smakuje obce kuchnie i podpatruje inne kultury. Ciągle w podróży, gotowa na nowe przygody i niespodzianki.

„Ostatnie pare lat spędziłam w podróży, do Gdyni zawitałam raptem kilka miesięcy temu – opowiada Kasia. – Miasto to przyciągnęło mnie swoją świeżością, młodością i bliskim kontaktem z naturą. Uwielbiam obserwować i czerpać wiedzę z otaczającej mnie przyrody. Wolny czas spędzam na gotowaniu, spacerowaniu po lesie i szydełkowaniu. Wierzę, że kluczem do naszego szczęścia jest odnowienie kontaktu z Naturą i uproszczenie życia – to staram się przekazywać na moim blogu www.perpetua.pl oraz podczas warsztatów i spotkań”.

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i zbliżenie
MONIKA CHOJNACKA

Monika Chojnacka z zawodu jest architektem. Interesuje się wydarzeniami organizowanymi przez miasto Gdynia oraz stara się w nich regularnie uczestniczyć.

„W tym roku szczególnie podobał mi się: Festiwal Gdynia Design Days, plenerowe kino latem oraz Jarmark Bożonarodzeniowy – zdaje relację Monika. – W czasach studenckich uczestniczyłam aktywnie w życiu uczelni, poprzez pełnienie funkcji w Wydziałowej Radzie Wydziału Architektury oraz Samorządzie Studentów Politechniki Gdańskiej. Jednym z powodów, dla których jestem zainteresowana programem jest chęć powrotu do bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Z racji mojego zawodu szczególnie interesują mnie tematy kierunku rozwoju miasta oraz sposoby na rewitalizacje jego „mniej prestiżowych dzielnic”.

Obraz może zawierać: 1 osoba, okulary i zbliżenie
ELA JUŚKIEWICZ

Ela Juśkiewicz jest artystką. Od dziecka uwielbia tworzyć – i to w każdym medium! Ela skończyła szkołę plastyczną w Olsztynie oraz ukończyła wzornictwo na UTP.

„Wielu ludziom 'design’ kojarzy się z fikuśnymi meblami czy drogimi samochodami. Uważam, że projektowanie powinno być dla ludzi i ich realnych potrzeb. – mówi Ela. – W Programie uczestniczę, gdyż potrzebuję wsparcia w realizacji swoich pomysłów. Liczę również na świeże inspiracje i dobrą energię!”

Obraz może zawierać: 1 osoba
PAWEŁ MUSIAŁ

Paweł Musiał jest wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Leszczynki, członkiem Komitetu Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Gdynia, członkiem zespołu tematycznego UrbanLab do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji przy Prezydencie Miasta Gdynia, redaktorem naczelnym portalu młodzieżowego esencjagdyni.pl, prezesem zarządu ESENCJA sp. z o.o., komendantem Turystycznej Włóczęgi i 24h Rajdu Rowerowego ARKUN, a także dumnym ojcem fantastycznego dziecka – siedmioletniego chłopca o imieniu Roch.

Paweł nie owija w bawełnę i mówi krótko: „Lubię być tam, gdzie dużo mówi się o mieście i dzielnicach. Szczególnie jeśli jest to całkowicie nowa grupa ludzi!”

Obraz może zawierać: 1 osoba, dziecko, noc i okulary
MARTA OTRĘBSKA

Marta Otrębska z wykształcenia jest socjologiem. Od 2018 r. pełni rolę specjalistki ds. edukacji w Muzeum Emigracji w Gdyni, a od 2016 r. sprawuje funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.

„Wcześniej angażowałam się w działalność gdyńskich organizacji pozarządowych jako koordynatorka projektów lokalnych i międzynarodowych oraz wolontariuszka – opowiada Marta. – Zgłosiłam się do udziału w programie, bo zależy mi na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywnego włączania się mieszkańców w życie miasta i decydowanie o mieście. Chciałabym ten proces wspierać i czułam, że udział w programie może wyposażyć mnie w niezbędne do tego kompetencje – wiedzę i umiejętności”.

Program kompetencji miejskich

Program Kompetencji Miejskich został stworzony z myślą o wdrażaniu efektywnych i trwałych rozwiązań odpowiadających na wyzwania stojące przed Gdynią. Celem programu jest wsparcie osób chcących zostać liderami społecznych innowacji. W ramach projektu uczestnicy biorą udział w spotkaniach warsztatowych dotyczących m.in. wiedzy o rozwoju miasta czy narzędzi partycypacji, poszukują odpowiedzi na pytania o własną drogę innowatora i lidera lokalnego oraz uczestniczą w konsultacjach przy opracowywaniu projektów miejskich. Mogą też korzystać z zasobów (przestrzeni do pracy).

Program adresowany jest do wszystkich osób aktywnie interesujących się funkcjonowaniem i rozwojem miasta oraz lokalnej społeczności – zarówno mieszkanek i mieszkańców Gdyni, jak i osób spoza tej miejscowości. Podczas trwającego trzy miesiące kursu jego uczestnicy poszerzają wiedzę o sobie, własnych zasobach i umiejętnościach, o funkcjonowaniu miasta oraz tę dotyczącą współczesnych metod kreowania i wdrażania innowacji oraz zarządzania nimi. Wnoszą również wkład w dalszy rozwój programu.

Pierwszą edycję Programu Kompetencji Miejskich ukończyło 11 osób, które zostały do niego wybrane w otwartym naborze. Ta niezwykle twórcza i międzypokoleniowa grupa składała się z reprezentacji środowiska seniorów, studentów, wykładowców, podróżników, aktywistów, ekologów praktyków, osób działających w Młodzieżowej Radzie Miasta czy radach dzielnic. Łączy ich pragnienie tworzenia miasta przyjaznego, rozwijającego się w oparciu o potencjał przestrzeni i mieszkańców.

NABÓR POMYSŁÓW NA MIASTO PRZEDŁUŻONY!

Jeśli masz pomysł na proste rozwiązanie dla miejskiego wyzwania – weź udział w ścieżce inkubatora w UrbanLab Gdynia – Pomysł na Miasto. Nabór zgłoszeń został przedłużony do 17 kwietnia. Pomysły z największym potencjałem zmianotwórczym zostaną przetestowane, a te przynoszące realne zmiany będą mogły zostać wdrożone.
 
Tematem przewodnim pierwszej edycji naboru pomysłów są: rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększanie potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów. Poszukiwane są pomysły mogą mieć charakter doraźny lub długoterminowy oraz lokalny lub ogólnomiejski.
 
Wybrane przez komisję pomysły zostaną testowo wdrożone w gdyńskim środowisku, a następnie zewaluowane. Pomysły o największym potencjale na społeczną zmianę, zostaną rozpowszechnione i udostępnione zainteresowanym do wdrożenia.
 
Każdy, kto ma Pomysł na Miasto i chce zmieniać Gdynię, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie lis.gdynia.pl. Wypełniony dokument można zostawić w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, wysłać pocztą (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub po prostu – do czego zachęcamy – wysłać podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 kwietnia 2020.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Program Kompetencji Miejskich realizowany jest w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

PROGRAM KOMPETENCJI MIEJSKICH: PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA PRAC

Termin składania prac końcowych w Programie Kompetencji Miejskich przedłużamy o dwa tygodnie. Na pomysły Uczestników i Uczestniczek, w postaci fiszek projektów miejskich mikro innowacji społecznych, czekamy do 4 kwietnia (sobota) 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące PKM, w tym regulaminy i dokumenty, dostępne są TUTAJ. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem UrbanLab Gdynia: urbanlab@lis.gdynia.pl

Program Kompetencji Miejskich realizowany jest w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.