Inkubator Miejski
Jeśli wiesz, co mogłoby pomóc w radzeniu sobie z pandemią i jej skutkami, zgłoś inicjatywę do Pomysłu na Miasto.
Zapraszamy do udziału w pilotażu zielonego Pomysłu na Miasto
MASZ POMYSŁ NA MIASTO? ZGŁOŚ GO!
Wyniki naboru do 3. edycji Programu Kompetencji Miejskich online
PRZEDŁUŻAMY NABÓR DO 3. EDYCJI PROGRAMU KOMPETENCJI MIEJSKICH
Rusza nabór do trzeciej edycji Programu Kompetencji Miejskich online
Zielone Pomysły na Miasto z potencjałem
Poznaj wyniki 2. edycji Pomysłu na Miasto!
Trwa pilotaż pierwszych partycypacyjnych Pomysłów na Miasto
Zielone pomysły na miasto poszukiwane

TRWA NABÓR DO POMYSŁU NA MIASTO

Jeśli wiesz, co mogłoby pomóc w radzeniu sobie z pandemią i jej skutkami, zgłoś inicjatywę do Pomysłu na Miasto.

Pomysł na Miasto to forma rozwijania nowatorskich pomysłów mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Rozwija przedsięwzięcia warte sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności, aby nieść realną, społeczną zmianę oraz angażować mieszkańców do działania.

Ta edycja poświęcona będzie adaptacji do życia w i po pandemii. Obecna sytuacja stawia nas bowiem przed wyzwaniami, z jakimi wcześniej nie mieliśmy do czynienia, dlatego już dziś szukamy pomysłów, które pomogą w adaptacji do nowych warunków. Pomysły na mikroinnowacje poprawiające jakość życia w mieście mogą mieć zarówno charakter doraźny, jak i długoterminowy. Można zgłaszać zarówno na koncepcje miejscowe, skierowane do lokalnej społeczności, jak również te o zasięgu ogólnomiejskim.

Jak zgłosić swój pomysł? Wystarczy wypełnić formularze zgłoszeniowe (wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych) dostępne na stronie www.urbanlab.gdynia.pl lub www.lis.gdynia.pl. Należy je wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia). Można też przesłać podpisany skan na adres: urbanlab@lis.gdynia.pl. W tytule wiadomości trzeba wpisać hasło: „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia. Nabór trwa do 6 maja.

Trzy, wybrane przez komisję pomysły o największym potencjale, zostaną skierowane do testowania. Z kolei koncepcje, które nie będą testowane w ramach działań UrbanLabu, po opracowaniu zostaną udostępnione w otwartym katalogu dla innych miast zainteresowanych ich potencjalnych wdrożeniem. Zainteresowane ośrodki miejskie będą zobowiązane do przedstawienia raportu, podsumowującego cały proces.

Zapraszamy do udziału w pilotażu zielonego Pomysłu na Miasto

UrbanLab Gdynia zaprasza mieszkańców i mieszkanki do udziału w działaniach związanych z testowaniem miejskiej mikroinnowacji społecznej „Społeczności sąsiedzkie dbają o wspólną zieleń – dla planety, dla miasta, dla siebie”, która została wyłoniona w naborze „Pomysłów na Miasto” w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście.

W ramach działań pilotażowych zapraszamy do udziału w intensywnym „zielonym mini-kursie” wyposażającym w wiedzę na temat możliwości wspólnego, sąsiedzkiego dbania o zieleń na rzecz adaptacji do zmian klimatu w mieście. W programie planowe jest 6 zajęć w różnych obszarach tematycznych, w tym m.in.:

 • ogrody naturalne (niskobudżetowe, ekologiczne, z kompostownikiem),
 • uprawa roślin przyblokowych (jadalnych, sezonowych),
 • obszary współpracy sąsiedzkiej/lokalnej na terenach zielonych,
 • kompetencje liderskie i dialog z lokalną społecznością,
 • dofinansowanie zielonych inwestycji (ogrody deszczowe na posesjach, wymiana pieców węglowych, fotowoltaika),
 • spacer badawczy (w zależności od obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią Covid-19).

Zajęcia dyskusyjno-warsztatowe z ekspertami odbędą się online na platformie do wideokonferencji ZOOM w kameralnej grupie umożliwiających swobodną wymianę doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk i potrzeb uczestników i uczestniczek. Spotkania planowane są na przełom kwietnia i maja, wstępnie czwartki w przedziale czasowym 17:00-19:30 (potencjalny spacer badawczy – wybrana sobota, w ciągu dnia).  Kurs stanowi całość nie ma możliwości udziału w pojedynczych spotkaniach.

Osoby zainteresowane udziałem „zielonym mini-kursie” prosimy o przesyłanie zgłoszeń z imieniem, nazwiskiem i emailem kontaktowym do 12.04.2021 na adres email urbanlab@lis.gdynia.pl z dopiskiem „Zielony kurs”. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w działaniach pilotażowych wiąże się z koniecznością zgody na przetwarzanie danych osobowych i dobrowolną zgodą na wykorzystanie wizerunku w związku z udziałem w kursie online (wypełnienie i przesłanie skanów dokumentów załączonych poniżej).

Działania pilotażowe dot. pomysłu na mikroinnowację miejską „Społeczności sąsiedzkie dbają o wspólną zieleń – dla planety, dla miasta, dla siebie” wyłonionego w naborze „Pomysłów na Miasto” UrbanLab Gdynia w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście są częścią zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Więcej o „Pomysłach na Miasto” w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście tutaj:  https://urbanlab.gdynia.pl/artykuly/zielone-pomysly-na-miasto-z-potencjalem/

MASZ POMYSŁ NA MIASTO? ZGŁOŚ GO!

Pandemia stawia nas przed wyzwaniami, z jakimi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Również życie po niej będzie wymagać od nas nowego podejścia. Jeśli wiesz, co mogłoby pomóc w radzeniu sobie z pandemią i jej skutkami? Zgłoś swoją inicjatywę do Pomysłu na Miasto!

Pomysł na Miasto to forma rozwijania nowatorskich pomysłów mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Rozwija przedsięwzięcia warte sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności, aby nieść realną, społeczną zmianę oraz angażować mieszkańców do działania. Podczas obecnej edycji projektu uwaga skierowana jest na zagadnienia związane z adaptacją do życia w i po pandemii.

– Właśnie mija rok, od kiedy borykamy się z pandemią koronawirusa. Ta specyficzna sytuacja wymusiła na nas zmiany, dotyczące niemal każdego aspektu życia. Jednocześnie każdy z nas zastanawia się, kiedy i jak będzie wyglądał powrót do normalności. Między innymi dlatego ta edycja Pomysłu na Miasto skupia się na ideach, dotyczących adaptacji do życia w i po pandemii – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji– Obecna sytuacja jest trudna dla wszystkich, ale trzeba podkreślić, że w Gdyni są grupy społeczne szczególnie narażone na odczuwanie negatywnych skutków pandemii. To na nich chcemy się skupić i wspólnie z mieszkańcami zastanowić się, w jaki sposób możemy te trudności pokonać.

Wśród grup, na które pandemia ma szczególnie niekorzystny wpływ, znajdują się m.in. dzieci i młodzież, lokalni przedsiębiorcy, imigranci, czy seniorzy.

– Rzeczywiście, pomimo tego, że gdyńscy seniorzy czują się zaopiekowani, już dziś w znacznym stopniu odczuwają skutki pandemii – wyjaśnia Bożena Zglińska, dyrektorka Centrum Aktywności Seniora. – Najbardziej doskwiera im samotność i brak bezpośredniego kontaktu z drugą osobą, ale problemem jest również słabnąca kondycja fizyczna. Przed wybuchem pandemii seniorzy spotykali się w naszej siedzibie, jeździli na wycieczki, a także ćwiczyli pod okiem instruktorów. Teraz ich aktywność ogranicza się do krótkich wyjść na zakupy, czy spacer.

Poprzednie edycje Pomysłu na Miasto przyniosły wiele kreatywnych rozwiązań zgłoszonych przez gdynianki i gdynian. – Liczymy na to, że ta edycja również przyczyni się do dużej aktywności mieszkańców. Ostatnie miesiące z pewnością wywołały wiele refleksji i spowodowały, że zaczęliśmy zastanawiać się, co mogłoby sprawić, że w tych trudnych czasach będzie żyło się łatwiej: nam, naszym krewnym, czy sąsiadom. Zachęcamy do przesłania nam swoich spostrzeżeń – mówi Magdalena Żółkiewicz z UrbanLab Gdynia.

Pomysły na mikroinnowacje poprawiające jakość życia w mieście mogą mieć zarówno charakter doraźny, jak i długoterminowy. Można zgłaszać zarówno na koncepcje miejscowe, skierowane do lokalnej społeczności, jak również te o zasięgu ogólnomiejskim.

Jak zgłosić swój pomysł? Wystarczy wypełnić formularze zgłoszeniowe (wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych) dostępne poniżej. Zgłoszenia należy wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Nabór trwa do 6 maja!

Minimum trzy, wybrane przez komisję pomysły o największym potencjale, zostaną skierowane do testowania. Z kolei koncepcje, które nie będą testowane w ramach działań UrbanLabu, po opracowaniu zostaną udostępnione w otwartym katalogu dla innych miast zainteresowanych ich potencjalnych wdrożeniem. Zainteresowane ośrodki miejskie będą zobowiązane do przedstawienia raportu, podsumowującego cały proces.

Pomysł na Miasto jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Wyniki naboru do 3. edycji Programu Kompetencji Miejskich online

W otwartym naborze do trzeciej edycji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia online wpłynęło 9 ważnych zgłoszeń. Komisja – oceniając zgodnie z regulaminem naboru motywację, dotychczasowe zaangażowanie społeczne oraz pomysły na miasto w obszarze adaptacji do życia po pandemii w Gdyni opisane przez kandydatów i kandydatki w formularzach – zakwalifikowała do kolejnej edycji Programu 9 osób.

Lista osób zakwalifikowanych do 3. Program Kompetencji Miejskich:
Justyna Adrych
Olga Beskrovnova
Marta Cyrson
Yurii Halaibida
Mariya-Veronika Mochulska
Marzena Pawłowska
Mariola Suszczewicz
Małgorzata Undziłło-Haverberg
Anita Wierzbicka

Zajęcia w ramach Programu odbędą się online we wtorki i czwartki na przełomie marca i kwietnia, a podczas spotkań Uczestnicy i Uczestniczki będą m.in. poznawać strategię rozwoju miasta w obliczu pandemii oraz adaptacji tkanki miejskiej do życia po pandemii, metody pracy projektowej design thinking i service design, podstawy przywództwo oraz pracować nad rozwojem mikro innowacji społecznych na podstawie pomysłów zgłoszonych w trakcie rekrutacji.

Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia to intensywny kurs wiedzy o mieście w formie warsztatów i spotkań poświęconych nowoczesnym sposobom zarządzania miastem i rozwoju miejskich innowacji społecznych. Celem trzeciej edycji Programu jest poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów i liderek społecznych zmian na rzecz adaptacji do życia po pandemii w mieście, jak również lepsze poznanie potrzeb gdynian i gdynianek oraz tworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współpracy.

Więcej informacji o 3. edycji Programu: TUTAJ

PRZEDŁUŻAMY NABÓR DO 3. EDYCJI PROGRAMU KOMPETENCJI MIEJSKICH

Interesujesz się funkcjonowaniem miasta w obliczu współczesnych wyzwań? Chcesz zaangażować się w rozwój Gdyni, współtworząc miejskie mikroinnowacje na rzecz lokalnej społeczności lub Twojej okolicy? Wypełnij formularz i zgłoś się do 3. edycji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia. Termin nadsyłania dokumentów zgłoszeniowych został przedłużony do 22 lutego!

Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia to intensywny kurs wiedzy o mieście. Podczas serii warsztatów, dyskusji i spotkań online poznasz współczesne metody zarządzania miastem, a także kreowania innowacyjnych rozwiązań społecznych. Naszym celem jest nie tylko poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów i liderek zmian społecznych, a także lepsze poznanie potrzeb gdynian i gdynianek, by dalej tworzyć jeszcze bardziej efektywne narzędzia współpracy. Tym razem tematem przewodnim – trzeciej już edycji Programu – będzie adaptacja do życia po pandemii

Zainteresowane udziałem osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a w nim krótkie opowiedzenie o sobie i swoich pomysłach na rzecz adaptacji do życia po pandemii w mieście. Dokumenty zgłoszeniowe (formularz wraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych) można wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Program Kompetencji Miejskich”) lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Na zgłoszenia czekamy do 22 lutego!

Na 3. edycję Programu Kompetencji Miejskich składają się trzy moduły tematyczne. W ramach modułu edukacyjnego, eksperci i ekspertki miejscy wyjaśnią – przez pryzmat przewodniego wyzwania – jak działa miasto, jakie uwarunkowania ekonomiczne i społeczne wpływają na podejmowane decyzje. W ramach modułu tematycznego zobaczymy, czy i jak kryzysy, takie jak pandemia, mogą być impulsem do zmiany ekonomicznej, gospodarczej, systemowej. Podczas pracy w trzecim – praktycznym – module poznamy warsztat pracy z grupą z elementami przywództwa, a także konkretne metody pracy projektowej i rozwijania pomysłów na miejskie innowacje. Zapraszamy!

Program Kompetencji Miejskich jest adresowany do pełnoletnich mieszkańców i mieszkanek Gdyni oraz sąsiednich gmin. Dla zainteresowanych mamy nie więcej niż 16 miejsc, a o kwalifikacji Uczestników i Uczestniczek – na podstawie nadesłanych zgłoszeń – zdecyduje Komisja. Zajęcia w ramach trzeciej edycji Programu obejmują dziewięć powiązanych ze sobą spotkań online realizowanych na przełomie marca i kwietnia we wtorki i czwartki w przedziale czasowym 17:00 – 21:00. Warunkiem ukończenia kursu jest udział w nie mniej niż w 80 proc. organizowanych spotkań oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej – opisu (w formularzu fiszki pomysłu) mikro innowacji związanej z adaptacją do życia po pandemii.

UWAGA! Zmianie ulega treść pkt. 6a, par. 1, Rozdziału 2 Regulaminu naboru do Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia 2021 w obszarze adaptacji do życia po pandemii, otrzymując brzmienie: „Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych, których wzór stanowi załączniki
nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu, należy dostarczyć nie później niż do 22 lutego 2021 roku – decyduje data wpływu
.

Rusza nabór do trzeciej edycji Programu Kompetencji Miejskich online

Interesujesz się tym, jak funkcjonuje miasto w obliczu współczesnych wyzwań? Chcesz mieć wpływ na jego rozwój poprzez tworzenie miejskich mikro innowacji na rzecz lokalnej społeczności lub okolicy? Weź udział w trzeciej edycji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia.

Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia to intensywny kurs wiedzy o mieście. Podczas serii warsztatów, dyskusji i spotkań online poznasz współczesne metody zarządzania miastem, a także kreowania innowacyjnych rozwiązań społecznych. Naszym celem jest nie tylko poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów i liderek zmian społecznych, a także lepsze poznanie potrzeb gdynian i gdynianek, by dalej tworzyć jeszcze bardziej efektywne narzędzia współpracy. Tym razem tematem przewodnim – trzeciej już edycji Programu – będzie adaptacja do życia po pandemii

Zainteresowane udziałem osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a w nim krótkie opowiedzenie o sobie i swoich pomysłach na rzecz adaptacji do życia po pandemii w mieście. Dokumenty zgłoszeniowe (formularz wraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych) można wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Program Kompetencji Miejskich”) lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Na zgłoszenia czekamy do 10 lutego!

Na 3. edycję Programu Kompetencji Miejskich składają się trzy moduły tematyczne. W ramach modułu edukacyjnego, eksperci i ekspertki miejscy wyjaśnią – przez pryzmat przewodniego wyzwania – jak działa miasto, jakie uwarunkowania ekonomiczne i społeczne wpływają na podejmowane decyzje. W ramach modułu tematycznego zobaczymy, czy i jak kryzysy, takie jak pandemia, mogą być impulsem do zmiany ekonomicznej, gospodarczej, systemowej. Podczas pracy w trzecim – praktycznym – module poznamy warsztat pracy z grupą z elementami przywództwa, a także konkretne metody pracy projektowej i rozwijania pomysłów na miejskie innowacje. Zapraszamy!

Program Kompetencji Miejskich jest adresowany do pełnoletnich mieszkańców i mieszkanek Gdyni oraz sąsiednich gmin. Dla zainteresowanych mamy nie więcej niż 16 miejsc, a o kwalifikacji Uczestników i Uczestniczek – na podstawie nadesłanych zgłoszeń – zdecyduje Komisja. Zajęcia w ramach trzeciej edycji Programu obejmują dziewięć powiązanych ze sobą spotkań online realizowanych na przełomie marca i kwietnia we wtorki i czwartki w przedziale czasowym 17:00 – 21:00. Warunkiem ukończenia kursu jest udział w nie mniej niż w 80 proc. organizowanych spotkań oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej – opisu (w formularzu fiszki pomysłu) mikro innowacji związanej z adaptacją do życia po pandemii.

Program Kompetencji Miejskich jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Zielone Pomysły na Miasto z potencjałem

Łącznie 10 koncepcji na proklimatyczną zmianę zostało wybranych do dalszych działań w ramach ostatniego Pomysłu na Miasto UrbanLab Gdynia. Trzy z nich zostaną przetestowane w Gdyni, a wszystkie będą udostępnione w otwartym katalogu dla organizacji i samorządów zainteresowanych wdrożeniem w swojej społeczności.

Pomysł na Miasto to narzędzie partycypacji i testowania procesów społecznej zmiany. W otwartym naborze zbiera on inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. W ostatniej edycji poszukiwane były pomysły ukierunkowane na łagodzenie i adaptację do zmian klimatu – czyli wyzwaniu, na którym koncentrowały się ubiegłoroczne działania UrbanLab Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych), w ramach którego realizowany jest Pomysł na Miasto.

Zależy nam na tym, by do dyskusji o przyszłości miasta włączać nie tylko przedstawicieli środowisk naukowych, trzeciego sektora, administracji i biznesu, a przede wszystkim mieszkańców. Dzięki temu możemy nie tylko szerzej spojrzeć na czekające nas wyzwania, ale także wzbogacić zestaw narzędzi i działań, które podejmujemy, by globalne zmiany przebiegały dla naszej wspólnoty możliwie najkorzystniej mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Do ostatniego Pomysłu na Miasto zgłoszonych zostało 17 koncepcji. Do dalszych działań wybrano 10 z nich. Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to 90 tysięcy złotych.

To z pewnością nie był łatwy wybór. Komisja oceniała m.in. wkład pomysłu w adaptację do zmian klimatu w mieście oraz na ile dany pomysł ma realną szansę na stałą zmianę zdiagnozowanego wyzwania. Teraz wybrane pomysły czeka inkubacja, testy lub upowszechnianie. Inkubacja, czyli rozwój poprzez opracowanie od pomysłu do konkretnego projektu. Testowanie, czyli sprawdzenie i ewaluacja w gdyńskim środowisku. Z kolei upowszechnianie to udostępnienie fiszki projektowej w otwartym katalogu na stronie internetowej urbanlab.gdynia.pl po to, by każda zainteresowana grupa, organizacja czy samorząd mógł sprawdzić projekt we własnej społeczności – wyjaśnia Magdalena Żółkiewicz, koordynatorka Pomysłu na Miasto w UrbanLab Gdynia.

Pomysły, które trafią do inkubacji, testowania i upowszechniania:

Społeczności sąsiedzkie dbają o wspólną zieleń – dla planety, dla miasta, dla siebie (pomysłodawca: Damian Jasiński)

Program edukacyjny dla społeczności sąsiedzkiej dot. zieleni i działań proekologicznych, dający wiedzę i umiejętności potrzebne do działań podejmowanych wspólnie z sąsiadami zamieszkujących zabudowę wielorodzinną (przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe) oraz realizacja pomysłu sąsiedzkiego na wspólną zieleń w pobliżu zamieszkania.

 „Bądź EKOist(k)ą w Gdyni – nakręć siebie i innych” – akcja w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie gdyńskim (pomysłodawczyni: Paulina Filipowicz)

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, przypadającego na dzień 22 kwietnia, gdynianie i gdynianki stworzą film, w którym pokazują jak przyczyniają się do działań proekologicznych i motywują innych do zmiany swoich codziennych nawyków na rzecz klimatu. Akcja ma poszerzyć świadomość ekologiczną i zaprosić innych do włączenia się w działania proekologiczne.

Stworzenie bioróżnorodnej przestrzeni między blokami – włączenie sąsiadów do działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu – studium przypadku (pomysłodawczyni: Monika Listwoń)

Stworzenie społecznego ogródka na Działkach Leśnych we współpracy z sąsiadami. Założeniem pomysłu jest organizacja bioróżnorodnej przestrzeni między blokami. Miejsca przyjaznego naturze oraz przestrzeni nawiązywania więzi sąsiedzkich. Założeniem pomysłu jest również obserwacja tego procesu przez badacza (socjologa, psychologa społecznego).

Pomysły, które trafią do inkubacji i upowszechniania:

Zbieracze deszczówki (pomysłodawca: Filip Kozarski)

Instalacja estetycznie zaprojektowanych zbiorników wody deszczowej w kluczowych punktach miasta, zapewniających bezpłatny dostęp do wody, która może być wykorzystana np. do mycia rąk stóp po wyjściu z plaży, do nawadniania ogródków działkowych/miejskich farm lub jako odwrotna fontanna o charakterze edukacyjnym.

Cykliczny quiz edukacyjny z nagrodami, rozszerzający wiedzę dotyczącą wpływu człowieka na klimat (pomysłodawczyni: Dorota Żywko)

Dostępny online ma być sposobem na dotarcie z wiedzą o wpływie człowieka na zmiany klimatu do szerokiego grona odbiorców. Wzbogacony o prostą formę konkursową i przystępne, interesujące  nagrody (np. bilety wstępu do miejskich instytucji kultury dostęp do e-książek), dla zwiększenia zainteresowania i przyciągnięcia uwagi. Planowany efekt realizacji to dotarcie do osób dotychczas niezainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu.

Pomysły, które trafią do upowszechniania:

• Stacje ładujące zasilane panelami słonecznymi (pomysłodawca: Haakon Seim)

Instalacja zasilanych poprzez panele słoneczne stacji ładujących w często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów miejscach. Stacje umożliwią ładowanie urządzeń mobilnych czy pojazdów elektrycznych przy wykorzystaniu energii odnawialnej z korzyścią dla miejskiego środowiska.

• Ogród deszczowy przy SKM Gdynia Cisowa (pomysłodawca: Łukasz Dąbrowski)

Ogród deszczowy między pętlą Gdynia Cisowa SKM, a chodnikiem prowadzącym do tunelu Gdynia Cisowa SKM, którego celem jest zatrzymanie wody w okresie mokrym, odciążenie istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz zmniejszenie ryzyka zalewania podziemnego przejścia peronu.

• Zaparkuj bezpiecznie swój rower pod wiatą pod swoim blokiem (pomysłodawca: Wojciech Kukla)

Program budowy zamykanych wiat rowerowych pod blokami mieszkalnymi umożliwiający bezpieczne przechowywanie dwóch kół przed blokiem i eliminujący konieczność dźwigania po schodach.

• Małe lasy miejskie (pomysłodawczyni: Małgorzata Kiełt)

Zagospodarowanie niewielkich nieużytków w przestrzeni miejskiej drzewami Metodą Miyawaki, tj. małych lasów miejskich (15 – 30 różnych gatunków drzew i krzewów na wybranym nieużytkowym obszarze o powierzchni kortu tenisowego). Tworząc małe ekosystemy, zyskuje się  lepszą jakość powietrza, większą absorbcję CO2, siedliska dla różnorodności biologicznej, obniżenie hałasu miejskiego i regulację temperatury.

• Waste HUB – warsztat w sąsiedztwie (pomysłodawczyni: Milica Durović)

Zapewnienie w dzielnicach w okolicach punktów zbiórek odpadów wyposażonych przestrzeni warsztatowych, w których mieszkańcom mogą przekształcać odpady stałe w niezbędne towary/produkty.

Poznaj wyniki 2. edycji Pomysłu na Miasto!

Znamy wyniki drugiej edycji Pomysłu na Miasto do inkubacji trafi pięć z nich – trzy do testowania a dwa do upowszechniania. Nowością jest samo udostępnianie pomysłów – aż pięć pomysłów zostanie udostępnionych i upowszechnionych za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych UrbanLab Gdynia.

Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia testowania procesów społecznej zmiany w Gdyni. Zbiera on inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. W drugiej edycji poszukiwane były pomysły ukierunkowane na łagodzenie i adaptację do zmian klimatu.

W drugiej edycji Pomysłu na Miasto wpłynęło 17 pomysłów.

Pomysły, które trafią do inkubacji oraz testowania:

 • Społeczności sąsiedzkie dbają o wspólną zieleń – dla planety, dla miasta, dla siebie

Program edukacyjny dla społeczności sąsiedzkich dot. zieleni i działań proekologicznych, dający wiedzę i umiejętności potrzebne do działań podejmowanych wspólnie z sąsiadami zamieszkujących zabudowę wielorodzinną (przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe) oraz realizacja pomysłu sąsiedzkiego na wspólną zieleń w pobliżu zamieszkania.

 • „Bądź EKOist(k)ą w Gdyni – nakręć siebie i innych” – akcja w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie gdyńskim

W ramach lokalnych obchodów Światowego Dnia Ziemi, przypadającego na dzień 22 kwietnia – gdynianie i gdynianki stworzą wspólny film, w którym pokazują jak przyczyniają się do działań proekologicznych i motywują innych do zmiany swoich codziennych nawyków na rzecz klimatu. Mieszkańcy i mieszkanki nagrywają indywidualnie krótki filmik z inspirującym hasłem, pokazując jakie zachowania pro-środowiskowe wdrożyli oni sami w swoim codziennym życiu. Akcja w postaci promocji wspólnego zmontowanego filmu ma poszerzyć świadomość ekologiczną i zaprosić innych do włączenia się w ekologiczną podróż Gdyni.

 • Stworzenie bioróżnorodnej przestrzeni między blokami – włączenie sąsiadów do działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu – studium przypadku

Stworzenie społecznego ogródka na Działkach Leśnych (ul. Warszawska – Pomorska – Nowogrodzka), we współpracy z sąsiadami. Założeniem pomysłu jest powstanie bioróżnorodnej przestrzeni między blokami, na terenie przyległym do bloku. Miejsce będzie przyjazne dla natury oraz przestrzenią nawiązywania więzi sąsiedzkich: przy wspólnej pracy i odpoczynku. Relacje społeczne i kontakt z naturą są źródłem poczucia wysokiej jakości życia. Założeniem pomysłu jest również obserwacje tego procesu przez badacza (socjologa, psychologa społecznego).

Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów w ramach działań UrbanLabu to 90 tys. zł.

Pomysły, które trafią do inkubacji i upowszechniania:

 • Zbieracze deszczówki

Instalacja praktycznych, funkcjonalnych i estetycznie zaprojektowanych zbiorników wody deszczowej w kluczowych punktach miasta, zapewniających bezpłatny dostęp do wody, która może być wykorzystana np. do mycia rąk stóp po wyjściu z plaży, do nawadniania ogródków działkowych/miejskich farm lub jako odwrotna fontanna o charakterze edukacyjnym.

 • Cykliczny quiz edukacyjny z nagrodami, rozszerzający wiedzę dotyczącą wpływu człowieka na klimat

Dostępny online może być sposobem na dotarcie z wiedzą o wpływie człowieka na zmiany klimatu do szerokiego grona odbiorców. Wzbogacony o prostą formę konkursową i przystępne, interesujące  nagrody (np. bilety wstępu do miejskich instytucji kultury dostęp do e-książek), dla zwiększenia zainteresowania i przyciągnięcia uwagi. Planowany efekt realizacji to dotarcie do osób dotychczas niezainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu.

Pomysły, które trafią do upowszechniania (czyli udostępniania pomysłu):

 • Stacje ładujące zasilane panelami słonecznymi – stworzone dla mieszkańców w celu naładowania swoich urządzeń elektrycznych takich jak telefony komórkowe czy hulajnoga elektryczna

Instalacja zasilanych poprzez panele słoneczne stacji ładujących w często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów miejscach. Stacje umożliwią ładowanie urządzeń mobilnych czy pojazdów elektrycznych przy wykorzystaniu energii odnawialnej z korzyścią dla miejskiego środowiska.

 • Ogród deszczowy przy SKM Gdynia Cisowa

Ogród deszczowy – z roślinami takimi jak: śmiałek darniowy, krwawnica pospolita, rdest wężownik, bodziszek żałobny, krwawnik kichawiec, niezapominajka – między pętlą Gdynia Cisowa SKM, a chodnikiem prowadzącym do tunelu Gdynia Cisowa SKM którego celem jest zatrzymanie wody w okresie mokrym, odciążenie istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz zmniejszenie ryzyka zalewania podziemnego przejścia peronu Gdynia Cisowa SKM.

 • Zaparkuj bezpiecznie swój rower pod wiatą pod swoim blokiem

Program budowy zamykanych wiat rowerowych pod blokami mieszkalnymi umożliwiający bezpieczne przechowywanie dwóch kół przed blokiem i eliminujący konieczność dźwigania po schodach.

 • Małe lasy miejskie

Zagospodarowanie niewielkich nieużytków w przestrzeni miejskiej drzewami Metodą Miyawaki, tj. małych lasów miejskich – złożonych ekosystemów pozostających w równowadze z obecnymi warunkami glebowymi i klimatycznymi (15 – 30 różnych gatunków drzew i krzewów na wybranym nieużytkowym obszarze o powierzchni kortu tenisowego). Tworząc małe ekosystemy, zyskuje się  lepszą jakość powietrza, większą absorbcję Co2, siedliska dla różnorodności biologicznej, obniżenie hałasu miejskiego i regulację temperatury.

 • Waste HUB – warsztat w sąsiedztwie. Celem projektu jest zmniejszenie śladu ekologicznego wytwarzanych odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie przy tworzeniu mebli miejskich w Gdyni

Zapewnienie w dzielnicach w okolicach punktów zbiórek odpadów wyposażonych przestrzeni warsztatowych, w których mieszkańcom mogą przekształcać odpady stałe w niezbędne towary/produkty

Trwa pilotaż pierwszych partycypacyjnych Pomysłów na Miasto

W listopadzie UrbanLab Gdynia przy współpracy z gdyńskimi Przystaniami zaprasza mieszkańców i mieszkanki do udziału w działaniach związanych z testowaniem miejskich mikro innowacji społecznych o charakterze włączającym i partycypacyjnym, które zostały wyłonione w pierwszym naborze „Pomysłów na Miasto”.

Wśród proponowanych działań pilotażowych realizowanych przy współpracy z Wydziałem Ogrodnika Miasta i Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Gdyńskim Centrum Sportu znajdują się:  

 • zajęcia fitness i prozdrowotne z instruktorem na żywo online, czyli w 5 aktywnych spotkań z elementami pilates i ćwiczeń typu „zdrowy kręgosłup” i 1 spotkanie prozdrowotne nt. bezpieczeństwa aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia – poniedziałki i środy od 23.11 do 9.12 w godz. 18:00-19:00
 • warsztaty eko-krawieckie online z tworzenia woreczków na warzywa i owoce z firanek oraz torby zakupowych z koszulek – czwartki od 19.11 do 10.12 w godz. 17:00-19:00
 • narady online w zakresie budowania oferty i animacji działań sportowo-rekreacyjnych w dzielnicach – wstępnie czwartki do 10.12 w godz. 17:30-20:30  
 • warsztaty dot. zakładania i prowadzenia ogrodów społecznościowych – wstępnie wtorki do 8.12 w godz. 17:30-20:30
 • konsultacje w ramach tworzenia informatora dla nowych mieszkańców Gdyni z niezbędnymi  informacjami i inspiracjami do podjęcia aktywności w mieście.  

Wszystkie zajęcia i spotkania odbywają się na platformie do wideokonferencji ZOOM w małych, kameralnych grupach umożliwiających swobodną wymianę doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk i potrzeb uczestników i uczestniczek.

Zostały ostatnie wolne miejsca w poszczególnych blokach spotkań. Zainteresowanych zaangażowaniem się w trwające w działania pilotażowe pierwszych „Pomysłów na Miasto” zapraszamy do kontaktu z UrbanLab Gdynia: urbanlab@lis.gdynia.pl z dopiskiem dot. wybranych warsztatów.

Udział w działaniach pilotażowych wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i dobrowolną zgodą na wykorzystanie wizerunku w związku z udziałem w pilotażu online (wypełnienie i przesłanie skanów przedmiotowych dokumentów).     

Zielone pomysły na miasto poszukiwane

UrbanLab Gdynia zaczyna nabór do drugiej edycji Pomysłu na Miasto. Poszukiwane są pomysły na mikro innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu w mieście. Te o największym potencjale będą mogły zostać wdrożone i upowszechnione.

Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia realnych procesów społecznej zmiany w Gdyni. Zbiera on inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. W drugiej edycji szukane są zwinne rozwiązania ukierunkowane na łagodzenie zmian klimatu i adaptację do tych zmian. Takie, które promują współudział mieszkańców w działaniach, przyczyniając się do budowania poczucia sprawczości w lokalnych społecznościach.

Szukamy Pomysłów na Miasto, które odpowiedzą na wyzwania związane z adaptacją do zmiany klimatu. Propozycje mogą dotyczyć np. zieleni miejskiej, budowania świadomości wśród mieszkańców, czy działań na rzecz czystego powietrza. Zachęcamy do szerokiego spojrzenia na temat i zastanowienia się, jak można w ten projekt włączyć gdynian i gdynianki. Pomysły z największym potencjałem, wybrane przez komisję ekspercką, zostaną przetestowane i udostępnione do upowszechnienia – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to 90 tys. zł. Do testowania zostaną skierowane co najmniej trzy pomysły o najwyższym potencjale. Pomysły o wysokim potencjale, które nie będą testowane w ramach działań UrbanLabu, po opracowaniu zostaną udostępnione w otwartym katalogu dla innych miast zainteresowanych potencjalnym wdrożeniem. Z pomysłów będzie można skorzystać nie odpłatnie pod warunkiem przygotowania raportu z testowania i ewaluacji procesu.

Każdego, kto ma pomysł na adaptację do zmian klimatu w Gdyni, zapraszamy do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.urbanlab.gdynia.pl. Zgłoszenia należy wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub jako podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Na Pomysły na Miasto czekamy do 19 października 2020.

Pomysł na Miasto to jedna z dwóch ścieżek inkubatora innowacji w ramach UrbanLab Gdynia, włączająca mieszkańców przez zaproszenie do wspólnej dyskusji o rozwoju miasta i inicjowania w nim zmian. Celem tych działań jest poszerzanie kompetencje mieszkańców i mieszkanek, lepsze poznawanie potrzeb gdynian i gdynianek oraz tworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współpracy w mieście. Już we wrześniu kolejna grupa przyszłych liderów i liderek zmian społecznych rozpocznie zajęcia w drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich. Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy poznają m.in. nowoczesne metody zarządzania miastem, tworzenia miejskich mikro innowacji, a także zasady i uwarunkowania adaptacji miasta do zmian klimatu oraz sposoby i formy społecznego zaangażowania prowadzące do zwiększania świadomości społecznej, działania małej retencji, ograniczania szkodliwych emisji do powietrza i organizacji zieleni w przestrzeni miejskiej.

Pomysł na Miasto jest częścią projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.