Inkubator Miejski
Zielone pomysły na miasto poszukiwane
Pomysły na Miasto gotowe do wdrożenia
Wyniki naboru do 2. Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia
Nabór przedłużony! Zgłoś się do Programu Kompetencji Miejskich!
Nabór do drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich online

Zielone pomysły na miasto poszukiwane

UrbanLab Gdynia zaczyna nabór do drugiej edycji Pomysłu na Miasto. Poszukiwane są pomysły na mikro innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu w mieście. Te o największym potencjale będą mogły zostać wdrożone i upowszechnione.

Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia realnych procesów społecznej zmiany w Gdyni. Zbiera on inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. W drugiej edycji szukane są zwinne rozwiązania ukierunkowane na łagodzenie zmian klimatu i adaptację do tych zmian. Takie, które promują współudział mieszkańców w działaniach, przyczyniając się do budowania poczucia sprawczości w lokalnych społecznościach.

Szukamy Pomysłów na Miasto, które odpowiedzą na wyzwania związane z adaptacją do zmiany klimatu. Propozycje mogą dotyczyć np. zieleni miejskiej, budowania świadomości wśród mieszkańców, czy działań na rzecz czystego powietrza. Zachęcamy do szerokiego spojrzenia na temat i zastanowienia się, jak można w ten projekt włączyć gdynian i gdynianki. Pomysły z największym potencjałem, wybrane przez komisję ekspercką, zostaną przetestowane i udostępnione do upowszechnienia – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to 90 tys. zł. Do testowania zostaną skierowane co najmniej trzy pomysły o najwyższym potencjale. Pomysły o wysokim potencjale, które nie będą testowane w ramach działań UrbanLabu, po opracowaniu zostaną udostępnione w otwartym katalogu dla innych miast zainteresowanych potencjalnym wdrożeniem. Z pomysłów będzie można skorzystać nie odpłatnie pod warunkiem przygotowania raportu z testowania i ewaluacji procesu.

Każdego, kto ma pomysł na adaptację do zmian klimatu w Gdyni, zapraszamy do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.urbanlab.gdynia.pl. Zgłoszenia należy wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub jako podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Na Pomysły na Miasto czekamy do 19 października 2020.

Pomysł na Miasto to jedna z dwóch ścieżek inkubatora innowacji w ramach UrbanLab Gdynia, włączająca mieszkańców przez zaproszenie do wspólnej dyskusji o rozwoju miasta i inicjowania w nim zmian. Celem tych działań jest poszerzanie kompetencje mieszkańców i mieszkanek, lepsze poznawanie potrzeb gdynian i gdynianek oraz tworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współpracy w mieście. Już we wrześniu kolejna grupa przyszłych liderów i liderek zmian społecznych rozpocznie zajęcia w drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich. Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy poznają m.in. nowoczesne metody zarządzania miastem, tworzenia miejskich mikro innowacji, a także zasady i uwarunkowania adaptacji miasta do zmian klimatu oraz sposoby i formy społecznego zaangażowania prowadzące do zwiększania świadomości społecznej, działania małej retencji, ograniczania szkodliwych emisji do powietrza i organizacji zieleni w przestrzeni miejskiej.

Pomysły na Miasto gotowe do wdrożenia

Sześć mikro innowacji, zgłoszonych w ramach programu Pomysł Na Miasto UrbanLab Gdynia, wybrano do upowszechniania. Cztery z nich zostaną dodatkowo przetestowane w Gdyni. Pomysły na proste rozwiązania dla lokalnych i miejskich wyzwań będą mogły być wdrażane także w innych miastach.

Pomysł na Miasto to forma rozwijania nowatorskich pomysłów mieszkańców i mieszkanek. Koncentruje przedsięwzięcia warte sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności, by w efekcie nieść realną, społeczną zmianę oraz angażować mieszkańców do działania. Projekt realizowany jest przez zespół UrbanLab Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych), czyli instrumentu współpracy władz miejskich z mieszkańcami, przedsiębiorstwami oraz podmiotami, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązania.

 – Na różne sposoby angażujemy mieszkańców do działania. Takimi procesami są m.in. Budżet Obywatelski, Fundusz Sąsiedzki oraz Inkubator Pomysłów. Każdy z nich realizowany jest na innych zasadach i przez inne grupy, ale mają wspólny mianownik – nowatorskie pomysły i zaangażowanie mieszkańców, które zmieniają nasze miasto na różnych poziomach. Zresztą, nie tylko nasze. Dziś z projektów, które rozwinięto w Gdyni, z powodzeniem korzystają osoby w całej Polsce – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Podstawowym założeniem innowacji, których poszukiwaliśmy w ramach pierwszej edycji Pomysłu Na Miasto, był ich włączający i partycypacyjny charakter. Szukaliśmy rozwiązań, które mogą w prosty sposób poprawić życie w mieście i jednocześnie będą angażować inne osoby do działania – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.

Do puli Pomysłów na Miasto mieszkanki i mieszkańcy Gdyni zgłosili 11 mikro innowacji. Do upowszechniania zostało wybranych łącznie sześć:

zorientowany na potrzeby społeczne program kompetencji dla początkujących ogrodników miejskich

Cykl spotkań pozwalający zdobyć wiedzę ogrodniczą i rozwijać umiejętności miękkie jak współdecydowanie i samoorganizacja. Uczestnicy wspólnie z ekspertami stworzą podręcznik – narzędzie do implementowania rozwiązań łączących pracę ogrodniczą z zaangażowaniem społecznym w lokalnych społecznościach.

informator dla nowych mieszkańców Gdyni

Partycypacyjnie stworzony informator dla nowych mieszkańców Gdyni, wyposażającego ich wiedze o mieście, jego funkcjonowaniu, instytucjach i zasadach działania. Ma zapewnić niezbędne informacji oraz zachęcać do podjęcia aktywności.   

dzielnicowy Menager Sportu i Rekreacji

Funkcja społeczna wsparta zespołem 2-3 osób, których zadaniem będzie samodzielne organizowanie oddolnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w dzielnicach. Pozwoli to na wykorzystanie potencjału aktywnych mieszkańców, którym na przeszkodzie do działania stoi głównie brak znajomości mechanizmów pozyskiwania pozwoleń, funduszy itd.

• podwyższanie świadomości ekologicznej

Ogólnomiejska zbiórka ubrań oraz warsztaty ich przetwarzania na torebki zakupowe. Ma to rozwinąć w mieszkańcach poczucie jedności i zachęcić ich do wspólnej zmiany przyszłości.

międzypokoleniowy tygiel rozrywkowy ChoNoTu

Stworzenie przestrzeni do spotkań budujących więzi sąsiedzkie wśród starszych mieszkańców Grabówka, Leszczynek i Działek Leśnych, a także dzielenia się własnymi umiejętnościami, i pasją. Projekt ma ośmielać i zachęcać społeczność do większego zaangażowania w życie miasta.

galeria sztuki w przejściu podziemnym SKM Wzgórze św. Maksymiliana

Artystyczna instalacja oraz wystawy prac artystów, których wybierają mieszkańcy za pośrednictwem internetowego głosowania. Projekt ma angażować mieszkańców, promować lokalną twórczość oraz odzyskać miejsca źle kojarzone.

Cztery pierwsze innowacje zostaną dopracowane po okiem zespołu ekspertów UrbanLab Gdynia, a następnie testowo wdrożone w gdyńskim środowisku i następnie zewaluowane. Wszystkie pomysły docelowo zostaną udostępnione w otwartym katalogu na stronie internetowej www.ubranlab.gdynia.pl, by można było z nich korzystać także w innych miastach.

To będą gotowe modele rozwiązań, które można wprowadzić ogólnopolsko. Miasta , które będą chciały skorzystać z projektów innowacji, mogą to zrobić to nieodpłatnie, o ile zadeklarują przygotowanie raportu i ewaluacji z procesu wdrażania mówi Magdalena Żółkiewicz, koordynatorka Pomysłu na Miasto z UrbanLab Gdynia.


Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów w ramach działań UrbanLabu to 90 tys. zł.

Wyniki naboru do 2. Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia

W otwartym naborze do drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia online wpłynęło 17 ważnych zgłoszeń. Komisja – zgodnie z regulaminem naboru – oceniając motywację, dotychczasowe zaangażowanie społeczne oraz pomysły na miasto w obszarze adaptacji do zmian klimatu w Gdyni opisane przez kandydatów i kandydatki w formularzach, zakwalifikowała do kolejnej edycji Programu KM 16 osób.

Alicja Brzoskowska
Katarzyna Czaja
Paulina Filipowicz
Agnieszka Fiszka Borzyszkowska
Wiktoria Holewka
Damian Jasiński
Malwina Kozłowska
Joanna Krowicka
Agnieszka Kurzawa
Agata Leszczyńska
Monika Listwoń
Monika Rak
Katarzyna Więcek
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Wróblewska
Dorota Żywko

Jedno zgłoszenie nie otrzymało minimalnej liczby punktów wymaganej do kwalifikacji.

Zajęcia w ramach Programu odbędą się online latem, a podczas spotkań Uczestnicy i Uczestniczki będą m.in. poznawać zasady współdziałania i współdecydowania w mieście, metody pracy projektowej design thinking i service design oraz pracować nad projektami innowacji na podstawie zgłoszonych pomysłów na miasto.

Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia to program wiedzy o mieście w formie warsztatów i spotkań poświęconych nowoczesnym sposobom zarządzania miastem, partycypacji i tworzenia miejskich innowacji społecznych. Celem drugiej edycji Programu jest poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów i liderek społecznych zmian na rzecz adaptacji do zmian klimatu w mieście, jak również lepsze poznanie potrzeb gdynian i gdynianek oraz tworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współpracy.


Więcej informacji o Programie przeczytasz: TUTAJ


Program Kompetencji Miejskich jest częścią projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Nabór przedłużony! Zgłoś się do Programu Kompetencji Miejskich!

Interesujesz się miejskimi politykami i szeroko pojętymi działaniami ekologicznymi w Twojej okolicy lub na rzecz lokalnej społeczności? Chcesz mieć wpływ na to, jak rozwija się miasto i wdraża rozwiązania w obszarze adaptacji do zmian klimatu? Druga edycja Programu Kompetencji Miejskich jest dla Ciebie! Nabór został przedłużony do 29 czerwca 2020!

Program Kompetencji Miejskich Urban Labu Gdynia to kurs praktycznej wiedzy o mieście dla mieszkańców i mieszkanek. Jego pierwszą edycję – poświęconą partycypacji społecznej, ukończyło jedenaścioro początkujących miejskich liderów i liderek. Przed nami edycja druga. Cel – poszerzenie kompetencji przyszłych animatorów i animatorek zmian społecznych, stworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współdziałania z mieszkańcami i mieszkankami w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście.    

Pierwsza edycja Programu Kompetencji Miejskich pokazała, że gdynianki i gdynianie są ciekawi swojego miasta, rządzących nim mechanizmów i możliwości wpływania na zachodzące zmiany – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.Warsztaty, które odbyły się w trakcie pilotażowego Programu Kompetencji Miejskich, wyłoniły nowe liderki i nowych liderów zmian społecznych w Gdyni. Teraz znów dajemy szansę zdobycia nowej wiedzy. Drugą edycję programu poświęcamy adaptacji do zmian klimatu i będziemy realizować ją online. Dostosowujemy sposób przygotowania programu do aktualnej sytuacji dbając o to, by z jednej strony zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo, z drugiej dostarczyć wiedzę zgodną z tematem przewodnim cyklu.

Każda osoba chętna do uczestnictwa proszona jest w formularzu, by opowiedziała krótko o sobie i swoich pomysłach na miasto – mikro innowacjach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca. Można je wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia”) lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie.

Program Kompetencji Miejskich składa się z trzech modułów. W ramach modułu edukacyjnego uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda struktura zarządzania miastem, jakie uwarunkowania prawne i ekonomiczne wpływają na podejmowane decyzje, jakimi prawami rządzi się budżet miejski. W module tematycznym drugiej edycji eksperci i ekspertki opowiedzą, jak zmiany klimatu wpływają na funkcjonowanie miasta, na czym polega łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu w działaniach indywidulanych, lokalnych i ogólnomiejskich. Trzeci moduł praktyczny będzie okazją do poznania zasad skutecznej komunikacji społecznej, narzędzi pracy z grupą i sposobów motywacji do wspólnego działania, a także konkretnych metody pracy projektowej niezbędnych do wspólnego rozwijania pomysłów na miejskie innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Kurs zakończy się przygotowaniem pomysłu miejskiej mikro innowacji! Czym jest pomysł na dobry klimat w mieście, jak przekształcić go w projekt, co zrobić, by zachęcić miasto do jego wdrożenia? To wyzwania miejskiej przygody w ramach drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich. Zapraszamy!

Spośród wszystkich zgłoszeń kandydatów i kandydatek Komisja Kwalifikacyjna wybierze nie więcej niż 16 uczestników i uczestniczek

Zajęcia w ramach Programu obejmują siedem powiązanych ze sobą spotkań online realizowanych na przełomie czerwca i lipca w dni powszednie w godzinach 17:00 – 21:00. Warunkiem ukończenia kursu jest udział w nie mniej niż w 80 proc. organizowanych spotkań i przygotowanie i złożenie pracy końcowej – opisu mikro innowacji związanej z adaptacją do zmian klimatu w mieście.

Program Kompetencji Miejskich jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Regulamin naboru

Formularz zgłoszeniowy DOC

Formularz zgłoszeniowy PDF

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych DOC

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PDF

Zobowiązanie do uczestnictwa w Programie Kompetencji Miejskich DOC

Zobowiązanie do uczestnictwa w Programie Kompetencji Miejskich PDF

Regulamin organizacyjny

Nabór do drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich online

Interesujesz się miejskimi politykami i szeroko pojętymi działaniami ekologicznymi w Twojej okolicy lub na rzecz lokalnej społeczności? Chcesz mieć wpływ na to, jak rozwija się miasto i wdraża rozwiązania w obszarze adaptacji do zmian klimatu? Druga edycja Programu Kompetencji Miejskich jest dla Ciebie!

Program Kompetencji Miejskich Urban Labu Gdynia to kurs praktycznej wiedzy o mieście dla mieszkańców i mieszkanek. Jego pierwszą edycję – poświęconą partycypacji społecznej, ukończyło jedenaścioro początkujących miejskich liderów i liderek. Przed nami edycja druga. Cel – poszerzenie kompetencji przyszłych animatorów i animatorek zmian społecznych, stworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współdziałania z mieszkańcami i mieszkankami w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście.    

Pierwsza edycja Programu Kompetencji Miejskich pokazała, że gdynianki i gdynianie są ciekawi swojego miasta, rządzących nim mechanizmów i możliwości wpływania na zachodzące zmiany – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.Warsztaty, które odbyły się w trakcie pilotażowego Programu Kompetencji Miejskich, wyłoniły nowe liderki i nowych liderów zmian społecznych w Gdyni. Teraz znów dajemy szansę zdobycia nowej wiedzy. Drugą edycję programu poświęcamy adaptacji do zmian klimatu i będziemy realizować ją online. Dostosowujemy sposób przygotowania programu do aktualnej sytuacji dbając o to, by z jednej strony zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo, z drugiej dostarczyć wiedzę zgodną z tematem przewodnim cyklu.

Każda osoba chętna do uczestnictwa proszona jest w formularzu, by opowiedziała krótko o sobie i swoich pomysłach na miasto – mikro innowacjach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Na zgłoszenia czekamy do piątku, 12 czerwca. Można je wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia”) lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie.

Program Kompetencji Miejskich składa się z trzech modułów. W ramach modułu edukacyjnego uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda struktura zarządzania miastem, jakie uwarunkowania prawne i ekonomiczne wpływają na podejmowane decyzje, jakimi prawami rządzi się budżet miejski. W module tematycznym drugiej edycji eksperci i ekspertki opowiedzą, jak zmiany klimatu wpływają na funkcjonowanie miasta, na czym polega łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu w działaniach indywidulanych, lokalnych i ogólnomiejskich. Trzeci moduł praktyczny będzie okazją do poznania zasad skutecznej komunikacji społecznej, narzędzi pracy z grupą i sposobów motywacji do wspólnego działania, a także konkretnych metody pracy projektowej niezbędnych do wspólnego rozwijania pomysłów na miejskie innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Kurs zakończy się przygotowaniem pomysłu miejskiej mikro innowacji! Czym jest pomysł na dobry klimat w mieście, jak przekształcić go w projekt, co zrobić, by zachęcić miasto do jego wdrożenia? To wyzwania miejskiej przygody w ramach drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich. Zapraszamy!

Spośród wszystkich zgłoszeń kandydatów i kandydatek Komisja Kwalifikacyjna wybierze nie więcej niż 16 uczestników i uczestniczek

Zajęcia w ramach Programu obejmują siedem powiązanych ze sobą spotkań online realizowanych na przełomie czerwca i lipca w dni powszednie w godzinach 17:00 – 21:00. Warunkiem ukończenia kursu jest udział w nie mniej niż w 80 proc. organizowanych spotkań i przygotowanie i złożenie pracy końcowej – opisu mikro innowacji związanej z adaptacją do zmian klimatu w mieście.

Program Kompetencji Miejskich jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Regulamin naboru

Formularz zgłoszeniowy DOC

Formularz zgłoszeniowy PDF

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych DOC

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PDF

Zobowiązanie do uczestnictwa w Programie Kompetencji Miejskich DOC

Zobowiązanie do uczestnictwa w Programie Kompetencji Miejskich PDF

Regulamin organizacyjny

Ramowy plan zajęć

przygotowanie i złożenie pracy końcowej – opisu mikro innowacji związanej z adaptacją do zmian klimatu w mieście. Program Kompetencji Miejskich jest częścią zadania „ Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.