Inkubator Miejski
Trwa nabór do czwartej edycji Pomysłu na Miasto. Poszukujemy rozwiązań w obszarze odpowiedzi na potrzeby uchodźców i osób z doświadczeniem imigranckim, ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby dzieci i młodzieży.
UrbanLab Gdynia zaczyna nabór do kolejnej edycji Pomysłu na Miasto. Tym razem poszukiwane są rozwiązania w obszarze odpowiedzi na potrzeby uchodźców i osób z doświadczeniem imigranckim, ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby dzieci i młodzieży.
INFORMATOR DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW TERAZ TAKŻE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
Znamy wyniki akcji #EKOwGdyni
„Witaj w Gdyni!”. Powstał informator dla nowych mieszkańców
Warsztaty szydełkowe w Przystani Opata Hackiego w ramach „Pomysłu na Miasto”
Warsztaty „fit i rekreacji” na Śmidowicza 49 w ramach „Pomysłu na Miasto”
Przedłużamy akcję społeczną #EKOwGdyni!
Warsztaty ogrodnicze w UrbanLab w ramach „Pomysłu na Miasto”
Weź udział w akcji społecznej i bądź #EKOwGdyni!

Pomysł na Miasto. Zgłoś swój własny

Trwa nabór do czwartej edycji Pomysłu na Miasto. Poszukujemy rozwiązań w obszarze odpowiedzi na potrzeby uchodźców i osób z doświadczeniem imigranckim, ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby dzieci i młodzieży.

Prowadzony w ramach UrbanLab Gdynia Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia realnych procesów społecznej zmiany w naszym mieście.

Mieszkanki i mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy, które mogą sprawdzić się w Gdyni. W poprzednich edycjach poszukiwano m.in. rozwiązań w zakresie ekologii, czy włączenia społecznego. Czwarta edycja to natomiast odpowiedź na wyzwania, jakie stoją przed miastem w związku z rosyjską agresją na Ukrainę i pojawienie się w Gdyni uchodźców wojennych. Skuteczne rozwiązania mogą znacząco podnieść jakość ich życia w naszym mieście.

Miejskie mikroinnowacje powinny czerpać z lokalnych rozwiązań. Szczególnie istotne jest budowanie mechanizmów uwzględniających włączanie osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym w różne wymiary życia miasta. W tej edycji PnM szczególnie poszukiwane będą koncepcje związane z szeroko rozumianą ochroną dzieci i młodzieży w rozmaitych obszarach życia: edukacji, opiece zdrowotnej, czy m.in. adaptacji i integracji. Innowacje mają odpowiadać szczególnie na potrzeby osób, które z powodu działań wojennych znalazły się na terenie naszego kraju.

Pomysły na miejskie mikroinnowacje mogą mieć charakter zarówno doraźny, jak i długoterminowy. Po ocenie zgłoszeń komisja ekspercka wybierze pięć pomysłów, które zostaną skierowane do inkubacji. Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to  200 tysięcy złotych.

Jak złożyć swój pomysł? Zainteresowane osoby powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni (ul. Żeromskiego 31) lub w siedzibie UrbanLab Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98), bądź przesłać pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 21, 81-346 Gdynia (z dopiskiem “Pomysł na Miasto – zgłoszenie”). Formularz zgłoszeniowy można także przesłać pocztą elektroniczną na adres: urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Wymagany jest skan podpisanych dokumentów.

Swoje pomysły można zgłaszać do 18 listopada 2022 roku. O ważności formularza decyduje data wpływu.

PnM prowadzony jest ze środków UNICEF w ramach środków wspierających i wzmacniających Gminę Miasta Gdyni w reagowaniu na potrzeby dzieci – uchodźców. Zadanie jest zgodne z głównymi zobowiązaniami UNICEF dotyczącymi dzieci w obliczu działań humanitarnych oraz Planem Działań na rzecz Uchodźców na rok 2022. Działanie wpisuje się w priorytet związany z ochroną dzieci, zdrowiem, edukacją, pomocą społeczną i socjalną oraz adaptacją i integracją.

Zgłoś swój pomysł na miasto!

UrbanLab Gdynia zaczyna nabór do kolejnej edycji Pomysłu na Miasto. Tym razem poszukiwane są rozwiązania w obszarze odpowiedzi na potrzeby uchodźców i osób z doświadczeniem imigranckim, ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby dzieci i młodzieży.

Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia realnych procesów społecznej zmiany w Gdyni. Zbiera on inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. Czwarta edycja jest odpowiedzią na sytuację związaną z rosyjską agresją na Ukrainę i pojawienie się w Gdyni uchodźców wojennych. Dzięki skutecznym rozwiązaniom możemy sprawić, że podniesie się jakość ich życia w naszym mieście.

 Gdynia aktywnie włączyła się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Nie tylko samorząd, ale przede wszystkim mieszkanki i mieszkańcy aktywnie włączali się w rozmaite akcje pomocowe. Narodziło się wtedy wiele spontanicznych, ale niezwykle potrzebnych inicjatyw. Dziś jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Ta nowa wiedza może sprawić, że poprawimy jakość życia wielu osób, szczególnie tych najmłodszych – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

W ramach naboru poszukiwane są pomysły na miejskie mikroinnowacje, które będą czerpały z lokalnych rozwiązań. Szczególnie istotne jest budowanie mechanizmów uwzględniających włączanie osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym w różne wymiary życia miasta. W tej edycji PnM szczególnie poszukiwane będą koncepcje związane z szeroko rozumianą ochroną dzieci i młodzieży w rozmaitych obszarach życia: edukacji, opiece zdrowotnej, czy m.in. adaptacji i integracji. Innowacje mają odpowiadać szczególnie na potrzeby osób, które z powodu działań wojennych znalazły się na terenie naszego kraju.

Pomysły na miejskie mikroinnowacje mogą mieć charakter zarówno doraźny, jak i długoterminowy. Po ocenie zgłoszeń komisja ekspercka wybierze pięć pomysłów, które zostaną skierowane do inkubacji. Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to  200 tysięcy złotych.

Jak złożyć swój pomysł? Zainteresowane osoby powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni (ul. Żeromskiego 31) lub w siedzibie UrbanLab Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98), bądź przesłać pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 21, 81-346 Gdynia (z dopiskiem “Pomysł na Miasto – zgłoszenie”). Formularz zgłoszeniowy można także przesłać pocztą elektroniczną na adres: urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Wymagany jest skan podpisanych dokumentów.

Swoje pomysły można zgłaszać do 18 listopada 2022 roku. O ważności formularza decyduje data wpływu.

PnM prowadzony jest ze środków UNICEF w ramach środków wspierających i wzmacniających Gminę Miasta Gdyni w reagowaniu na potrzeby dzieci – uchodźców. Zadanie jest zgodne z głównymi zobowiązaniami UNICEF dotyczącymi dzieci w obliczu działań humanitarnych oraz Planem Działań na rzecz Uchodźców na rok 2022. Działanie wpisuje się w priorytet związany z ochroną dzieci, zdrowiem, edukacją, pomocą społeczną i socjalną oraz adaptacją i integracją.

INFORMATOR DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW TERAZ TAKŻE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Ważne informacje, adresy i porady dotyczące życia w mieście – to wszystko można znaleźć w informatorach dla nowych mieszkańców Gdyni, które powstały w ramach mikroinnowacji zgłoszonej podczas pierwszej edycji naboru „Pomysłów na Miasto” UrbanLab Gdynia. Co ważne, publikacja dostępna jest w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Ze względu na duże zainteresowanie, publikacja dostępna jest już także w wersji elektronicznej!

Co warto wiedzieć o życiu w Gdyni? Jak działa komunikacja miejska? Gdzie szukać wsparcia? Jak znaleźć pracę w Gdyni? Z jakiej oferty można skorzystać? W jakie działania w dzielnicach się włączyć? – te oraz podobne pytania, dotyczące codzienności zadają sobie osoby, pragnące się osiedlić w naszym mieście. Od teraz, dzięki informatorowi przygotowanemu w UrbanLab Gdynia otrzymają praktyczną wiedzę w pigułce. Będą także mogli sięgnąć po nią w każdej chwili – z uwagi na duże zapotrzebowanie informator jest teraz dostępny w wersji elektronicznej w każdej z trzech wersji językowychMożna pobrać go ze strony internetowej www.urbanlab.gdynia.pl, www.gdynia.pl, a także www.lis.gdynia.pl oraz www.przystan.gdynia.pl.

– Gdynia jest świetnym miejscem do życia. Zauważają to osoby, które decydują się na przeprowadzkę właśnie tu. Jednak każda zmiana miejsca zamieszkania to ogromne wyzwanie, emocje, niepewność związane z zupełnie nowym środowiskiem. To również nowe możliwości, które mieszkańcy odkrywają stopniowo, a mogli by szybciej czemu służy ten informator. Chcemy, aby nowi gdynianie czuli się tutaj dobrze już na starcie, więc oddajemy w ich ręce tę publikację – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Informator powstał w ramach testowania miejskich mikroinnowacji społecznych, wyłonionych podczas pierwszego naboru ”Pomysłów na Miasto” w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększania potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów. To jedna z dwóch ścieżek Inkubatora Innowacji, czyli części działań koordynowanych przez UrbanLab Gdynia.

– Podstawowym założeniem innowacji, których poszukiwaliśmy w ramach pierwszej edycji „Pomysłu na Miasto”, był ich włączający i partycypacyjny charakter. Szukaliśmy rozwiązań, które mogą w prosty sposób poprawić życie w mieście i jednocześnie będą angażować inne osoby do działania – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. – Głównym celem który nam przyświecał, było w esencjonalny i przystępny sposób zebranie w jednym miejscu informacji, które są ważne z punktu widzenia nowych mieszkańców, także z doświadczeniem międzykulturowym.

Do puli pierwszej edycji „Pomysłu na Miasto” mieszkanki i mieszkańcy Gdyni zgłosili jedenaście mikro innowacji. Do upowszechniania zostało wybranych łącznie sześć, w tym właśnie informator.
Pomysłodawczynią tego projektu jest mieszkanka Gdyni, Marta Otrębska.

– Pomysł zrodził się z chęci pomocy i ułatwienia nowym mieszkańcom poruszania się po mieście. Uważam, że jeśli nie wiemy, jak miasto funkcjonuje, trudno nam się zaangażować w procesy, które się w nim dzieją. Z kolei wdrożenie się w te procesy wpływa na zidentyfikowanie się z tkanką miejską i poznanie jego mieszkańców. Tak buduje się też odpowiedzialność za swoje otoczenie – wyjaśnia Marta Otrębska i dodaje: – Sama jestem migrantką, co prawda wewnętrzną, więc wiem, że miasto trzeba poznać. A trudno to zrobić np. nie znając języka.

W przygotowanym poradniku można znaleźć informacje ułatwiające stawianie pierwszych kroków w nowym miejscu, ale z dostępnej wiedzy mogą skorzystać także nieco starsi stażem mieszkańcy. Jest to
także świetne narzędzie dla migrantów, czy studentów, którzy przyjeżdżają do Gdyni zza granicy. Z tego powodu poradnik dostępny jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej.

– Treść informatora powstała dzięki zaangażowaniu interdyscyplinarnego zespołu oraz przy współpracy różnych jednostek i zespołów miejskich. Dzięki temu znajdują się tutaj aktualne informacje z różnych dziedzin – wyjaśnia Magdalena Żółkiewicz z UrbanLab Gdynia. – Szczególnie cieszy fakt, że materiał dostępny jest w trzech wersjach językowych, bo to pozwoli docierać do różnorodnej grupy odbiorców.

Pomimo możliwości skorzystania z informatora w wersji PDF, nadal dostępne są także wersje drukowane. Blisko tysiąc sztuk informatora, po trzysta w każdej wersji językowej trafiło zostało rozdystrybuowanych w różnych miejscach Gdyni. Egzemplarze trafiły do: Urzędu Miasta (Punkt Obsługi Mieszkańca), Przystani (Przystań Lipowa 15, Przystań Opata Hackiego 33, Przystań Śmidowicza 49), Powiatowego Urzędu Pracy, w Punktu Informacji dla Cudzoziemców, prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz do Muzeum Emigracji.

Teraz informator w trzech wersjach językowych jest dostępny także w formie elektronicznej//fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Znamy wyniki akcji #EKOwGdyni

Jak dbają o środowisko mieszkanki i mieszkańcy Gdyni? W jaki sposób pielęgnują ekologiczne nawyki? Swoje patenty zaprezentowali podczas konkursu i akcji społecznej #EKOwGdyni. Znamy już wyniki!

Akcja i konkurs zostały zrealizowane w ramach testowania mikroinnowacji wyłonionej w drugim naborze „Pomysłów na Miasto”. Ta edycja PnM była poświęcona adaptacji do zmian klimatu w mieście, a celem zarówno konkursu jak i akcji społecznej „EKO w Gdyni” było pokazanie proekologicznych postaw gdynianek i gdynian na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich w mieście.

Zadanie konkursowe polegało na nagraniu około 30-sekundowego filmiku, na którym mieszkanki i mieszkańcy prezentowali swoje ekologiczne wybory i przesłaniu go za pomocą umieszczonego na stronie formularza. Wpłynęło w sumie dziewięć materiałów wideo. Jeden z nich został odrzucony ze względu na format nagrania.

Zgłoszenia były rozpatrywane przez jury w składzie z przedstawicielami i przedstawicielkami Wydziału Środowiska i Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urząd Miasta Gdynia oraz Laboratorium Innowacji Społecznych UrbanLab Gdynia. Po ocenie materiałów jury postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody oraz trzy wyróżnienia.

Nagrodzone zostały: film Agnieszki Bzoma-Żebrowskiej promujący korzystanie ze szklanej butelki zamiast używania jednorazowych plastikowych butelek, film o balkonowym ogródku ziołowo-warzywnym z roślinami miododajnymi zapewniającym pożywienie i przetrwanie pszczołom autorstwa Marty Otrębskiej i film, przesłany przez Wojciecha Kujatta promujący wiele ekologicznych nawyków jednocześnie (skorupki jajek i fusy kawy jako naturalne nawozy, fotowoltaika, rower).  

Trzy wyróżnienia, w tym jedno specjalne, które trafiło do Bożeny Wiśniewskiej, autorki materiału z najmłodszą, biorącą udział w akcji gdynianką, Agnieszką, rymującą na temat ekologicznych nawyków. Kolejne z nich trafiły do Katarzyny Kohn za kreatywny film o zbieraniu śmieci w lesie i w mieście oraz do Agnieszki Grzegorczyk za filmik o pakowaniu jedzenia do szklanych słoików. Jury przyznało także podziękowanie za udział i zaangażowanie Ewie Gajewskiej, autorce materiału podsumowującego akcję Save the Sea.

– Jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności dla mieszkańców za zaangażowanie i udział w akcji, ale także za to, co robią na co dzień, czyli dbają o naturalne środowisko i promują taką postawę u innych – mówi Magdalena Żółkiewicz, członkini jury. – Dziękujemy także pomysłodawczyni akcji, Paulinie Filipowicz, która zgłosiła mikroinnowację Bądź EKOist(k)ą w Gdyni – nakręć siebie i innych w Pomyśle na Miasto, a także osobom, które wystąpiły w filmach promujących akcję – Annie i panu Zdzisławowi.

Zwycięskie filmy zostaną nagrodzone zestawem ze słoiczkiem gdyńskiego miodu miejskiego, a także publikacją UrbanLab Gdynia „Miasto wobec wyzwań” oraz proekologicznym kubkiem wielokrotnego użytku. Wyróżnione osoby otrzymają natomiast zestawy gdyńskich eko gadżetów.

Zapraszmy do obejrzenia klipu, podsumowującego całą akcję. Można go znaleźć, klikając w link: https://youtu.be/2fy0D-Gw7kA

„Witaj w Gdyni!”. Powstał informator dla nowych mieszkańców

Ważne informacje, adresy i porady dotyczące życia w mieście – to wszystko można znaleźć w informatorach dla nowych mieszkańców Gdyni, które powstały w ramach mikroinnowacji zgłoszonej podczas pierwszej edycji naboru „Pomysłów na Miasto” UrbanLab Gdynia. Co ważne, publikacja dostępna jest w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

Co warto wiedzieć o życiu w Gdyni? Jak działa komunikacja miejska? Gdzie szukać wsparcia? Jak znaleźć pracę w Gdyni? Z jakiej oferty można skorzystać? W jakie działania w dzielnicach się włączyć? – te oraz podobne pytania, dotyczące codzienności zadają sobie osoby, pragnące się osiedlić w naszym mieście. Od teraz, dzięki informatorowi przygotowanemu w UrbanLab Gdynia otrzymają praktyczną wiedzę w pigułce.

– Gdynia jest świetnym miejscem do życia. Zauważają to osoby, które decydują się na przeprowadzkę właśnie tu. Jednak każda zmiana miejsca zamieszkania to ogromne wyzwanie, emocje, niepewność związane z zupełnie nowym środowiskiem. To również nowe możliwości, które mieszkańcy odkrywają stopniowo, a mogli by szybciej czemu służy ten informator. Chcemy, aby nowi gdynianie czuli się tutaj dobrze już na starcie, więc oddajemy w ich ręce tę publikację – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Informator powstał w ramach testowania miejskich mikroinnowacji społecznych, wyłonionych podczas pierwszego naboru ”Pomysłów na Miasto” w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększania potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów. To jedna z dwóch ścieżek Inkubatora Innowacji, czyli części działań koordynowanych przez UrbanLab Gdynia.

– Podstawowym założeniem innowacji, których poszukiwaliśmy w ramach pierwszej edycji „Pomysłu na Miasto”, był ich włączający i partycypacyjny charakter. Szukaliśmy rozwiązań, które mogą w prosty sposób poprawić życie w mieście i jednocześnie będą angażować inne osoby do działania – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. – Głównym celem który nam przyświecał, było w esencjonalny i przystępny sposób zebranie w jednym miejscu informacji, które są ważne z punktu widzenia nowych mieszkańców, także z doświadczeniem międzykulturowym.

Do puli pierwszej edycji „Pomysłu na Miasto” mieszkanki i mieszkańcy Gdyni zgłosili jedenaście mikro innowacji. Do upowszechniania zostało wybranych łącznie sześć, w tym właśnie informator.
Pomysłodawczynią tego projektu jest mieszkanka Gdyni, Marta Otrębska.

– Pomysł zrodził się z chęci pomocy i ułatwienia nowym mieszkańcom poruszania się po mieście. Uważam, że jeśli nie wiemy, jak miasto funkcjonuje, trudno nam się zaangażować w procesy, które się w nim dzieją. Z kolei wdrożenie się w te procesy wpływa na zidentyfikowanie się z tkanką miejską i poznanie jego mieszkańców. Tak buduje się też odpowiedzialność za swoje otoczenie – wyjaśnia Marta Otrębska i dodaje: Sama jestem migrantką, co prawda wewnętrzną, więc wiem, że miasto trzeba poznać. A trudno to zrobić np. nie znając języka.

W przygotowanym poradniku można znaleźć informacje ułatwiające stawianie pierwszych kroków w nowym miejscu, ale z dostępnej wiedzy mogą skorzystać także nieco starsi stażem mieszkańcy. Jest to także świetne narzędzie dla migrantów, czy studentów, którzy przyjeżdżają do Gdyni zza granicy. Z tego powodu poradnik dostępny jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej.

– Treść informatora powstała dzięki zaangażowaniu interdyscyplinarnego zespołu oraz przy współpracy różnych jednostek i zespołów miejskich. Dzięki temu znajdują się tutaj aktualne informacje z różnych dziedzin – wyjaśnia Magdalena Żółkiewicz z UrbanLab Gdynia. – Szczególnie cieszy fakt, że materiał dostępny jest w trzech wersjach językowych, bo to pozwoli docierać do różnorodnej grupy odbiorców.

Blisko tysiąc sztuk informatora, po trzysta w każdej wersji językowej jest rozdystrybuowanych w różnych miejscach Gdyni. Po odbiór egzemplarzy zapraszamy do: Urzędu Miasta (Punkt Obsługi Mieszkańca), Przystani (Przystań Lipowa 15, Przystań Opata Hackiego 33, Przystań Śmidowicza 49), Powiatowego Urzędu Pracy, w Punkcie Informacji dla Cudzoziemców, prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz w Muzeum Emigracji.

Informator dla nowych mieszkańców dostępny jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej

Warsztaty szydełkowe w Przystani Opata Hackiego w ramach „Pomysłu na Miasto”

Zapraszamy do udziału w warsztatach szydełkowania realizowanych w ramach działań pilotażowych mikroinnowacji pod roboczą nazwą „Eko krawcy”, która została wyłoniona w naborze „Pomysłów na Miasto” w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększania potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów.

Trzy spotkania szydełkowe odbędą się w trzy kolejne poniedziałki września13.09, 20.09 i 27.09 w godzinach 18:00-19:30 w Przystani Opata Hackiego 33.

Warsztaty szydełkowania w duchu zero waste to 3 wieczorne spotkania, podczas których będzie można poznać rodzaje splotów, przeciągać na różne sposoby pętelki nici, szydełkować w duchu zero waste, łącząc nici oraz dziergać kształty i łączyć elementy, by stworzyć wielorazowe siateczki / koszyczki zakupowe. Spotkania będą miały praktyczny i aktywizujący grupę charakter. Do udziału zapraszamy osoby pełnoletnie, osoby zainteresowane szyciem, krawiectwem, szydełkowaniem, ideą zero waste oraz lokalnymi działaniami społecznymi.

Warsztaty poprowadzi Aleksandra Trościankowska – absolwentka ASP w Łodzi, z wykształcenia jest projektantką ubioru. Porzuciła świat wielkiej mody i pracy w korporacji na rzecz rozwoju własnego, w formacie slow life, w zgodzie ze swoimi potrzebami i bliżej ekologicznych rozwiązań. Od 10 lat realizuje autorską markę, w której projektuje i szyje Bambaki. Prowadzi również warsztaty kreatywne dla dzieciaków, młodzieży i dorosłych z zakresu różnych technik rękodzielniczych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Materiały niezbędne do aktywnego udziału w zajęciach będą zapewnione w trakcie poszczególnych warsztatów.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: https://urbanlab.gdynia.pl/warsztaty-szydelkowe/. Prawidłowe zgłoszenie wymaga wypełnienia wszystkich pól oraz potwierdzenia zapoznania się zasadami, oświadczeniami i zgodami (zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna).

Na każde warsztaty należy zapisywać się osobno. Obowiązuje limit miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Skontaktujemy się drogą mailową z każdym Uczestnikiem/-czką w celu potwierdzenia zapisu.

Warsztaty stanowią dopełnienie testowania mikroinnowacji pod roboczą nazwą „Eko krawcy” wyłonionej w naborze Pomysłów na Miasto w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększania potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów. Celem spotkań jest praktyczne zapoznanie Uczestników/czek z różnymi sposobami wyrobu wielorazowych siateczek / woreczków za pomocą szydełka oraz wykorzystania szydełkowania w idei zero waste. Przygotowane przez siebie prace Uczestnicy/czki będą mogli zabrać ze sobą i/lub przekazać na rzecz sklepu społecznego w Gdyni.

Uwaga! Przypominamy, że w ramach obowiązujących zasad o prosimy o nieprzychodzenie na warsztaty z osobami towarzyszącymi, a także o noszenie maseczek i dezynfekcję rąk.

Warsztaty „fit i rekreacji” na Śmidowicza 49 w ramach „Pomysłu na Miasto”

Zapraszamy do udziału w warsztatach aktywności fizycznej i rekreacji realizowanych w ramach działań pilotażowych mikroinnowacji pod roboczą nazwą „Lokalni animatorzy rekreacji”, która została wyłoniona w naborze „Pomysłów na Miasto” w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększania potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów.

Trzy spotkania aktywności fizycznej i rekreacji odbędą się w trzy kolejne środy września – 8.09, 15.09 i 22.09 w godzinach 18:00-19:30 w sali gimnastycznej w Przystani Śmidowicza 49.

Warsztaty aktywności fizycznej i rekreacji to 3 aktywne spotkania z elementami fitness i konsultacji prozdrowotnych w zakresie poprawności i bezpieczeństwa i efektów wykonywanych ćwiczeń oraz prozdrowotnej rekreacji. Warsztaty będą miały formę praktyczną i aktywizującą grupę. Zajęcia są adresowane do osób pełnoletnich. Szczególnie zapraszamy osoby zainteresowane łączeniem aktywności fizycznej z wychowaniem małych dzieci, potencjalnych animatorów i animatorki rekreacji w lokalnych społecznościach. 

Warsztaty poprowadzi Maria Agnieszka Niewiadomska-Mistiuk – międzynarodowy instruktor szkoły bodyART®, instruktor fitness, trener lekkiej atletyki, instruktor gimnastyki oraz narciarstwa zjazdowego. Ze sportem wyczynowym oraz fitnessem związana od kilkunastu lat. Pasjonatka form body&mind. Lubi stale poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. Uwielbia pracę z ludźmi, gdzie zaraża wszystkich swoją energią i pasją. Na zajęciach dba o bezpieczeństwo wykonywanych ćwiczeń, ale również o to by uśmiech z twarzy Uczestników nie znikał.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: https://urbanlab.gdynia.pl/warsztaty-rekreacji/ lub bezpośrednio na miejscu. Prawidłowe zgłoszenie wymaga wypełnienia wszystkich pól oraz potwierdzenia zapoznania się zasadami, oświadczeniami i zgodami (zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna).

Na każde warsztaty należy zapisywać się osobno. Obowiązuje limit miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Skontaktujemy się drogą mailową z każdym Uczestnikiem/-czką w celu potwierdzenia zapisu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Materiały niezbędne do aktywnego udziału w zajęciach będą zapewnione w trakcie poszczególnych warsztatów.

Warsztaty stanowią dopełnienie testowania mikroinnowacji pod roboczą nazwą „Lokalni animatorzy rekreacji”, która została wyłoniona w naborze „Pomysłów na Miasto” w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększania potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów. Celem spotkań jest zapoznanie Uczestników/czek z formami aktywności fizycznej odpowiedniej dla osób przebywających na urlopach wychowawczych i stworzenie możliwości „powrotu do społeczności” poprzez rekreację. Zdobytą wiedzę uczestnicy/czki będą mogli wykorzystywać i przekazywać, aby animować i motywować wspólne działania rekreacyjne w lokalnym otoczeniu.

Uwaga! Przypominamy, że w ramach obowiązujących zasad o prosimy o nieprzychodzenie na warsztaty z osobami towarzyszącymi, a także o noszenie maseczek i dezynfekcję rąk.

Przedłużamy akcję społeczną #EKOwGdyni!

Idąc na spacer, zbierasz porozrzucane przez innych śmieci? Zakręcasz wodę podczas szczotkowania zębów? A może swoje rośliny podlewasz deszczówką? Pokaż nam swoje ekologiczne nawyki i zachęć innych, by poszli w twoje ślady!

Stoimy przed wyzwaniami, związanymi ze zmianą klimatu. I choć wydaje nam się, że nasze działania nic nie znaczą jest zupełnie odwrotnie! Segregowanie śmieci, oszczędzanie wody, czy chociażby unikanie plastiku poprawia stan naszego środowiska. A jeśli dodamy do tego fakt, że proekologiczne nawyki można pokazać innym i zachęcić ich do podobnych działań, to dojdziemy do wniosku, że razem znacząco możemy wpłynąć na poprawę stanu naszej planety.

Dlatego zachęcamy do udziału w konkursie i akcji społecznej #EKOwGdyni. Chcesz dać dobry przykład? Za pomocą ustawionego poziomo smartfonu nagraj filmik nie dłuższy niż 30 sekund, na którym pokazujesz, w jaki sposób jesteś „Eko w Gdyni”. Chodzi o proste nawyki i postawę w życiu codziennym, Twoje ekologiczne wybory jak np. zbieranie deszczówki do podlewania kwiatów, korzystanie z ekologicznego środka transportu czy prawidłowa segregacja śmieci.
Aby wziąć udział w konkursie w ramach akcji społecznej „EKO w Gdyni” prześlij za pośrednictwem formularza na stronie internetowej https://urbanlab.gdynia.pl/jestemeko/ nagrany przez siebie filmik ilustrujący twój eko nawyk lub proekologiczną postawę.

Uczestnicy i uczestniczki konkursu, których filmiki zostaną ocenione przez Jury jako najlepsze, zostaną nagrodzeni, a przesłane przez nich materiały wideo filmiki zostaną wykorzystane w klipie podsumowującym akcję społeczną „EKO w Gdyni”. Jury weźmie pod uwagę aspekty techniczne określone w Regulaminie konkursu a także walory ekologiczne, artystyczne i kreatywność w podejściu do tematu. Na zgłoszenia czekamy do 19 sierpnia 2021 r. do godz. 19.00. Biorąc udział w konkursie, możesz być częścią opowieści o eko-gdyniankach i eko-gdynianach.

Konkurs i akcja społeczna „EKO w Gdyni” prowadzone są w ramach działań pilotażowych mikroinnowacji wyłonionej w naborze Pomysłów na Miasto w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście, który jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni”, a ich głównym celem jest pokazanie proekologicznych postaw mieszkańców i mieszkanek Gdyni na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich w mieście.

Warsztaty ogrodnicze w UrbanLab w ramach „Pomysłu na Miasto”

Zapraszamy do udziału w warsztatach ogrodniczych realizowanych w ramach działań pilotażowych innowacji Społeczności sąsiedzkich dbających o wspólną zieleń – dla planety, dla miasta, dla siebie, wyłonionej w ramach naboru „Pomysł na Miasto” w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście.

Trzy ogrodnicze spotkania odbędą się w 16 sierpnia, 24 sierpnia i 7 września w siedzibie UrbanLab Gdynia.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy od 12.08 od godz. 12:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: https://urbanlab.gdynia.pl/warsztaty-ogrodnicze/. Na każde warsztaty należy zapisywać się osobno. Na każde z nich przewidziano 12 miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

16.08.2021, godz. 18:00-20:00 Ekologiczne nawozy do kwiatów doniczkowych
Podczas warsztatów uczestnicy/-czki dowiedzą się dlaczego tak ważne jest unikanie chemicznych nawozów oraz środków ochrony roślin. Zdobędą niezbędną wiedzę do wykonania nawozów ekologicznych na bazie takich roślin jak pokrzywy, kwiaty czosnku i lawenda. Nauczą się wykorzystywać skórki po bananach, czy skorupki po jajkach wedle zasady zero waste. W trakcie warsztatów własnoręcznie przygotują nawóz.

24.08.2021, godz. 18:00-20:00 Ogródek warzywno-owocowy w skrzyni
Uczestnicy/-czki będą mieli okazję stworzyć swój własny, „domowy” ogródek w skrzyni. Przyświecać im będzie idea zero waste, gdyż do stworzenia ogródka posłużą resztki warzyw, które odpowiednio przygotowane będą pięknie rosły i odradzały się po ich zrywaniu. Uczestnicy/-czki przekonają się jak łatwo można ponownie wykorzystać te części warzyw, które często lądują koszu.

07.09.2021, godz. 18:00-20:00 Kompozycja z kwiatów doniczkowych
Podczas warsztatów Uczestnicy/-czki wykonają kompozycje z kwiatów, które w przyszłości będą mogły zostać przesadzone do ogrodu, na działkę lub na balkon. Tym samym dowiedzą się które z roślin przyjmą się po przesadzeniu w nadmorskim klimacie, kiedy je przesadzać i jak to robić, żeby cieszyć się ich widokiem na dłużej.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac będą zapewnione w ramach warsztatów.

Warsztaty poprowadzi Marta Modrzejewska-Ptak – z wykształcenia historyk sztuki, florystka, od kilku lat prowadząca z pasją pracownię florystyczną Floral Design Gdynia, mieszczącą się przy ul. Abrahama 27 w samym sercu naszego miasta. Mama siedmioletniej Mai, miłośniczka psów i zieleni starająca się każdego dnia żyć wedle zasady zero waste.

Uwaga! Prosimy o przychodzenie w maseczkach, bez osób towarzyszących. Prawidłowe zgłoszenie wymaga wypełnienia wszystkich pól formularza oraz potwierdzenia zapoznania się z oświadczeniami i zgodami (zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna).

Weź udział w akcji społecznej i bądź #EKOwGdyni!

Każdy z nas może być #EKOwGdyni. Daj przykład innym i podziel się swoimi ekologicznymi nawykami. Akcja i konkurs realizowane są w ramach testowania mikroinnowacji wyłonionej w drugim naborze „Pomysłów na Miasto”. Przypominamy, że ta edycja PnM była poświęcona adaptacji do zmian klimatu w mieście.

Celem zarówno konkursu jak i akcji społecznej „EKO w Gdyni” jest pokazanie proekologicznych postaw mieszkańców i mieszkanek Gdyni na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich w mieście. Chcesz dać dobry przykład? Za pomocą ustawionego poziomo smartfonu nagraj filmik nie dłuższy niż 30 sekund, na którym pokazujesz w jaki sposób jesteś „Eko w Gdyni”. Chodzi o proste nawyki i postawę w życiu codziennym, Twoje ekologiczne wybory jak np. zbieranie deszczówki do podlewania kwiatów, korzystanie z ekologicznego środka transportu czy prawidłowa segregacja śmieci.

Aby wziąć udział w konkursie w ramach akcji społecznej „EKO w Gdyni” prześlij za pośrednictwem formularza na stronie internetowej urbanlab.gdynia.pl/jestemeko nagrany przez siebie filmik ilustrujący twój eko nawyk lub proekologiczną postawę. Uczestnicy i uczestniczki konkursu, których filmiki zostaną ocenione przez Jury jako najlepsze, zostaną nagrodzeni, a przesłane przez nich materiały wideo filmiki zostaną wykorzystane w klipie podsumowującym akcję społeczną „EKO w Gdyni”. Jury weźmie pod uwagę aspekty techniczne określone w Regulaminie konkursu a także walory ekologiczne, artystyczne i kreatywność w podejściu do tematu. Na zgłoszenia czekamy do 12 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00. Biorąc udział w konkursie, możesz być częścią opowieści o eko-gdyniankach i eko-gdynianach.

W ramach działań pilotażowych zielonych mikroinnowacji staramy się poszerzać świadomość ekologiczną w gdyńskiej społeczność, motywując również do zmiany swoich codziennych nawyków. Dlatego zachęcamy też do zamieszczania filmików na swoich profilach na Facebooku z hasztagiem #EKOwGdyni i oznaczaniu fanpage’a UrbanLab Gdynia. Aby dawać przykład innym, jak mogą być #EKOwGdyni, należy ustawić taki post jako „publiczny”. Warto pokazać, w jaki sposób możemy zadbać o wspólne jutro! Robiąc małe kroki, mamy szansę na lepszą przyszłość.

Konkurs i akcja społeczna „EKO w Gdyni” prowadzone są w ramach działań pilotażowych mikroinnowacji wyłonionej w naborze Pomysłów na Miasto w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście, który jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni”. Pomysł Bądź EKOist(k)ą w Gdyni – nakręć siebie i innych zgłosiła Paulina Filipowicz. Jako pomysłodawczyni i miejska innowatorka Paulina postanowiła sama dać przykład i zaprasza innych do włączenia się w działania proekologiczne na rzecz klimatu, będąc bohaterką jednego z filmików zachęcających mieszkańców i mieszkanki Gdyni do udziału w akcji UrbanLab Gdynia #EKOwGdyni.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.