Zespoły tematyczne

Zespół tematyczny to powoływana co roku grupa lokalnych ekspertów i ekspertek w określonej dziedzinie, której zadaniem jest diagnoza wyzwań w danym obszarze tematycznym i wspólne wskazanie pomysłów radzenia sobie z nimi. To forma przestrzeni dla dialogu i dyskusji o mieście w zakresie konkretnie zdefiniowanego wyzwania. W ramach prac zespołu tematycznego określany jest także zakres modułu tematycznego Programu Kompetencji Miejskich oraz zlecane są badania i konsultacje ważnych dla obszaru problemowego tematów. Tutaj też powstają pomysły na innowacje, których testowanie zapewnia UrbanLab.


CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO DS. ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PARTYCYPACJI W 2019 ROKU

Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych:

• Małgorzata Bujak – organizatorka wydarzeń, m.in. Festiwalu i Biennale Sztuki, projektu Map Sentymentalnych czy projektu Szyldy. Odpowiedzialna również za koordynację wolontariuszy i prowadzenie social mediów. Związana z organizacją Traffic Design;

• Klaudia Jarecka-Świeca – pedagożka, testerka i artystka. Realizuje głównie projekty związane z partycypacją społeczną w dzielnicach w trakcie rewitalizacji, a także angażujące mieszkańców w powstawanie dzieł. Związana z organizacją Miejsce Tworzenia;

• Marek Radyko – trener III sektora, znawca konkursów grantowych. Organizator i pomysłodawca projektów dla dużych grup odbiorców, w tym także wydarzeń związanych z psychologią, promowaniem sportu czy edukacją obywatelską. Na co dzień zajmuje się edukacją – jest dyrektorem jednej z wiodących niepublicznych szkół w województwie pomorskim. Wiceprezes stowarzyszenia In Gremio prowadzącego m.in. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;

• Martyna Regent – inicjatorka i koordynatorka Maratonów Pisania Uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zainteresowana rozwojem przestrzennym miasta i aktywnością obywatelską w tym obszarze. Na co dzień związana z organizacją Miasto Wspólne;

• Magdalena Warmowska – członkini zarządu Stowarzyszenia Społecznej Edukacji Non Stop, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego SPOT Światłowcy. Obecnie pracowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych.


Przedstawiciele rad dzielnic:

• Paweł Musiał – posiada ośmioletnie doświadczenie jako radny dzielnicy Leszczynki, od dwóch kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Pomysłodawca projektów włączających mieszkańców w aktywność lokalną oraz inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego. Współtwórca idei Forum Gdyńskich Rad Dzielnic oraz portalu informacyjnego dla młodzieży esencjagdynia.pl;

• Piotr Szpajer – obecnie przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wielki Kack, podczas kadencji 2015–2019 członek Komisji Inwestycyjnej, Informacyjnej, Sportu i Turystyki, zaangażowany w działalność Forum Gdyńskich Rad Dzielnic i rozwijanie budżetu obywatelskiego w Gdyni.


Przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta Gdyni:

• Salwiusz Marchel – kierujący Samodzielnym Referatem ds. Organizacji Pozarządowych odpowiadającym za koordynację, ewaluację i rozwój współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz za koordynację udzielania pomocy prawnej;

• Tomasz Kamiński – kierownik Biura ds. Dzielnic, komórki Urzędu Miasta Gdyni zajmującej się wsparciem jednostek pomocniczych samorządu. W swojej pracy działa na styku rad dzielnic i urzędów, aktywnie włączając się w obszary, w których decydują mieszkańcy;

• Ewa Stokłuska – w czasie prac zespołu kierująca Działem Diagnoz i Partycypacji w Laboratorium Innowacji Społecznych. Obecnie zastępca dyrektora w Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z partycypacją obywatelską, konsultacjami społecznymi i rozwijaniem standardów budżetów obywatelskich.

• Aleksandra Markowska (dołączyła do zespołu w ostatnim miesiącu prac) – dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z wykluczeniem społecznych, kreowaniem i wdrażaniem innowacyjnych społecznie rozwiązań.


Radni Miasta Gdyni:

• Jakub Ubych – pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. dzielnic, radny miasta wywodzący się z III sektora i silnie z nim związany. Koordynator projektów grantowych, w tym z dofinansowaniem ze środków europejskich. Przez lata przewodniczący Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Z wykształcenia informatyk, pasjonat nowych technologii;

• Anna Myszka – zaangażowana w prace na rzecz placówek edukacyjnych, co przełożyło się na współtworzenie Gdyńskiego Forum Rad Rodziców. Pasjonatka budżetu obywatelskiego, z sukcesem wprowadzająca wraz ze społecznością szkolną projekty zmieniające przyszkolne obiekty sportowe. Popularyzatorka inicjatyw oddolnych zmieniających najbliższe otoczenie; • Marika Domozych – przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta. Swoją przygodę z samorządem rozpoczęła w 2012 roku po uzyskaniu mandatu radnej Młodzieżowej Rady Miasta pierwszej kadencji, a po roku została wybrana na przewodniczącą. Przygotowywała wydarzenia dla uczniów szkół, dzięki czemu nauczyła się organizacji pracy i zarządzania grupą oraz projektem.


CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO 2020 DS. ADAPTACJI MIASTA GDYNIA DO ZMIAN KLIMATU

• Michał Guć – wiceprezydent Gdyni, odpowiadający m.in. za ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, pozyskiwanie funduszy europejskich, administrację architektoniczno-budowlaną, innowacje społeczne. Od ponad 20 lat aktywnie zaangażowany w kształtowanie rozwoju Gdyni;

• Bartosz Frankowski – naczelnik Wydziału Środowiska UM Gdynia. Jako pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu koordynuje działania komórek miasta w tym zakresie;

• Krzysztof Martusewicz – główny specjalista w Referacie Adaptacji do Zmian Klimatu Wydziału Środowiska UM Gdyni. Specjalizuje się w obszarze hydrologii, zmian klimatu i gospodarki odpadami, wykorzystuje do pracy oprogramowanie GIS;

• Arkadiusz Trzeciak – naczelnik Wydziału Inwestycji UM Gdynia. Koordynuje prowadzenie spraw dotyczących inwestycji miasta oraz inwestycji wspólnych z różnymi środowiskami lokalnymi;

• Beata Brzostowska – naczelnik Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, odpowiadającego za sprawy związane z remontami komunalnych budynków i lokali użytkowych oraz przygotowaniem i realizacją inwestycji komunalnych;

• Tadeusz Schenk – naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta UM Gdynia. Koordynuje kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni, nadzoruje estetykę terenów i obiektów w mieście. Doświadczony leśnik;

• Iwona Pianka – p.o. naczelnika Wydziału Administracyjnego. Odpowiada za utrzymanie stanu technicznego i estetycznego budynków UM, kompleksową obsługę komórek organizacyjnych, nadzór nad pracami remontowo-modernizacyjnymi w budynkach i lokalach podległych UM;

• Hanna Górecka-Banasik – kieruje Samodzielnym Referatem ds. Energetyki, odpowiadającym za politykę energetyczną, poprawę efektywności energetycznej, monitoring zużycia energii, doradztwo energetyczne, dotacje ekologiczne na instalację odnawialnych źródeł energii;

• Alicja Pawłowska – kierownik Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością UM Gdyni. Specjalizuje się w zakresie równoważenia rozwoju transportu miejskiego;

• Hubert Kołodziejski – dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem transportu ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji miejskiej;

• Iwona Markešić – dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, architekt i urbanista. Odpowiada za organizowanie pracy biura oraz nadzór nad całością jego zadań, w tym m.in. nad wykonywaniem prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego miasta Gdyni;

• Andrzej Ryński – zastępca dyrektora ds. infrastruktury w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni. Nadzoruje utrzymanie obiektów, infrastruktury dotyczącej retencji i odprowadzania wód opadowych. Koordynuje projekt KLIMATyczne Centrum, związany m.in. z powiększeniem obszarów zwiększających retencję;

• Joanna Krukowska – kierowniczka UrbanLab Gdynia w Laboratorium Innowacji Społecznych, socjolożka, badaczka społeczna. Specjalizuje się w obszarach partycypacji obywatelskiej, zmiany klimatu, społecznych kontekstów jedzenia. Podejmuje tematy ogrodów społecznościowych, food-sharingu i meal-sharingu.

CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO 2021 DS. ADAPTACJI DO ŻYCIA W I PO PANDEMII:

Rada Ekonomiczna:

Rada Społeczna:

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.