Pomysły na Miasto gotowe do wdrożenia

Sześć mikro innowacji, zgłoszonych w ramach programu Pomysł Na Miasto UrbanLab Gdynia, wybrano do upowszechniania. Cztery z nich zostaną dodatkowo przetestowane w Gdyni. Pomysły na proste rozwiązania dla lokalnych i miejskich wyzwań będą mogły być wdrażane także w innych miastach.

Pomysł na Miasto to forma rozwijania nowatorskich pomysłów mieszkańców i mieszkanek. Koncentruje przedsięwzięcia warte sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności, by w efekcie nieść realną, społeczną zmianę oraz angażować mieszkańców do działania. Projekt realizowany jest przez zespół UrbanLab Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych), czyli instrumentu współpracy władz miejskich z mieszkańcami, przedsiębiorstwami oraz podmiotami, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązania.

 – Na różne sposoby angażujemy mieszkańców do działania. Takimi procesami są m.in. Budżet Obywatelski, Fundusz Sąsiedzki oraz Inkubator Pomysłów. Każdy z nich realizowany jest na innych zasadach i przez inne grupy, ale mają wspólny mianownik – nowatorskie pomysły i zaangażowanie mieszkańców, które zmieniają nasze miasto na różnych poziomach. Zresztą, nie tylko nasze. Dziś z projektów, które rozwinięto w Gdyni, z powodzeniem korzystają osoby w całej Polsce – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Podstawowym założeniem innowacji, których poszukiwaliśmy w ramach pierwszej edycji Pomysłu Na Miasto, był ich włączający i partycypacyjny charakter. Szukaliśmy rozwiązań, które mogą w prosty sposób poprawić życie w mieście i jednocześnie będą angażować inne osoby do działania – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.

Do puli Pomysłów na Miasto mieszkanki i mieszkańcy Gdyni zgłosili 11 mikro innowacji. Do upowszechniania zostało wybranych łącznie sześć:

zorientowany na potrzeby społeczne program kompetencji dla początkujących ogrodników miejskich

Cykl spotkań pozwalający zdobyć wiedzę ogrodniczą i rozwijać umiejętności miękkie jak współdecydowanie i samoorganizacja. Uczestnicy wspólnie z ekspertami stworzą podręcznik – narzędzie do implementowania rozwiązań łączących pracę ogrodniczą z zaangażowaniem społecznym w lokalnych społecznościach.

informator dla nowych mieszkańców Gdyni

Partycypacyjnie stworzony informator dla nowych mieszkańców Gdyni, wyposażającego ich wiedze o mieście, jego funkcjonowaniu, instytucjach i zasadach działania. Ma zapewnić niezbędne informacji oraz zachęcać do podjęcia aktywności.   

dzielnicowy Menager Sportu i Rekreacji

Funkcja społeczna wsparta zespołem 2-3 osób, których zadaniem będzie samodzielne organizowanie oddolnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w dzielnicach. Pozwoli to na wykorzystanie potencjału aktywnych mieszkańców, którym na przeszkodzie do działania stoi głównie brak znajomości mechanizmów pozyskiwania pozwoleń, funduszy itd.

• podwyższanie świadomości ekologicznej

Ogólnomiejska zbiórka ubrań oraz warsztaty ich przetwarzania na torebki zakupowe. Ma to rozwinąć w mieszkańcach poczucie jedności i zachęcić ich do wspólnej zmiany przyszłości.

międzypokoleniowy tygiel rozrywkowy ChoNoTu

Stworzenie przestrzeni do spotkań budujących więzi sąsiedzkie wśród starszych mieszkańców Grabówka, Leszczynek i Działek Leśnych, a także dzielenia się własnymi umiejętnościami, i pasją. Projekt ma ośmielać i zachęcać społeczność do większego zaangażowania w życie miasta.

galeria sztuki w przejściu podziemnym SKM Wzgórze św. Maksymiliana

Artystyczna instalacja oraz wystawy prac artystów, których wybierają mieszkańcy za pośrednictwem internetowego głosowania. Projekt ma angażować mieszkańców, promować lokalną twórczość oraz odzyskać miejsca źle kojarzone.

Cztery pierwsze innowacje zostaną dopracowane po okiem zespołu ekspertów UrbanLab Gdynia, a następnie testowo wdrożone w gdyńskim środowisku i następnie zewaluowane. Wszystkie pomysły docelowo zostaną udostępnione w otwartym katalogu na stronie internetowej www.ubranlab.gdynia.pl, by można było z nich korzystać także w innych miastach.

To będą gotowe modele rozwiązań, które można wprowadzić ogólnopolsko. Miasta , które będą chciały skorzystać z projektów innowacji, mogą to zrobić to nieodpłatnie, o ile zadeklarują przygotowanie raportu i ewaluacji z procesu wdrażania mówi Magdalena Żółkiewicz, koordynatorka Pomysłu na Miasto z UrbanLab Gdynia.


Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów w ramach działań UrbanLabu to 90 tys. zł.

Pomysł na Miasto jest częścią projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.