NAPRZECIW WYZWANIOM

Adaptacja do zmian klimatu oraz do życia po pandemii to wyzwania, nad którymi pracują Zespoły Tematyczne UrbanLab Gdynia.

Zmiany na świecie sprawiają, że miasta mierzą się z nowymi wyzwaniami. Trzeba im sprostać, by zapewnić wysoką jakość życia mieszkańcom. Poszukiwanie skutecznych, długofalowych rozwiązań, wymaga eksperckiej współpracy międzysektorowej. Z tego wynika powołanie specjalnych zespołów, które opracowują nowatorskie działania możliwe do wdrożenia w Gdyni – mówi wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała.

GLOBALNE WYZWANIA…

Wyzwanie, któremu w danym roku poświęcone zostaną działania UrbanLab Gdynia, określa Grupa Strategiczna – kluczowi przedstawiciele administracji lokalnej i władz miasta oraz interdyscyplinarne grono ekspertów. To tematy ważne globalnie, dla których rozwiązań należy poszukiwać lokalnie. Na zaproszenie Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka grupę tworzą: doradca dla samorządów miast i gmin Wojciech Kłosowski; dr hab. Kacper Pobłocki, antropolog i społecznik; publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską Filip Springer; architekt i urbanista prof. Michał Stangel, dr hab. Mariusz Sokołowicz – prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego a także założycielka barcelońskiej organizacji Smilemundo Aleksandra Zemke oraz członkowie Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni.

… LOKALNE ROZWIĄZANIA

Tym samym, decyzją Grupy Strategicznej wyzwaniem roku 2020 jest adaptacja do zmiany klimatu. Wypracowywane rozwiązania mają łagodzić i ograniczać skutki występowania w Gdyni klęsk żywiołowych, stanowiących efekt zmian klimatu. Działania adaptacyjne w tym obszarze koncentrują się m.in. wokół ograniczania emisji do atmosfery tzw. gazów cieplarnianych, czy działań związanych z gospodarką wód opadowych oraz  zielenią w mieście.

W lutym powołany został 13-osobowy Zespół Tematyczny, złożony z przedstawicieli i przedstawicielek różnych wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Zespół ten pełni funkcję doradczą i opiniodawczą w sprawach związanych z adaptacją do zmian klimatu w Gdyni. Do udziału w pracy UrbanLabu w tym obszarze zaproszeni są także mieszkańcy. Od początku roku trwa cykl wydarzeń edukacyjnych i dyskusyjnych w UrbanCafé poświęcony zmianie klimatu oraz ochronie środowiska. Adaptacji do zmian klimatu poświęcone są także tegoroczne działania dwóch komponentów Inkubatora Miejskiego UrbanLab: Programu Kompetencji Miejskich oraz Pomysłu na Miasto. Z kolei na przełomie kwietnia i maja, podczas spotkania Grupy Strategicznej, zapadła decyzja o rozpoczęciu analizy kolejnego wyzwania: adaptacji do życia po pandemii, nad którym prace będą trwać do końca 2021 roku.

Nowy Zespół Tematyczny złożony jest z dwóch rad: Ekonomicznej i Społecznej. W skład wchodzą przedstawiciele samorządu, biznesu, NGO i nauki. Celem prac jest m.in. minimalizacja negatywnych skutków pandemii oraz wypracowanie konkretnych narzędzi opowiadających na potrzeby zarówno społeczności lokalnej, jak i przedsiębiorców.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.