MICHAŁ GUĆ


Wiceprezydent  Gdynia ds. innowacji. Od trzech pokoleń gdynianin. Absolwent gdyńskiej „Trójki”, inżynier budownictwa lądowego, magister ekonomii. W mieście odpowiada za: pozyskiwanie funduszy europejskich, współpracę z sektorem pozarządowym, aktywizację i wsparcie seniorów, pomoc społeczną, ekonomię społeczną, programy rewitalizacji i organizacji społeczności lokalnej, budżet obywatelski, administrację architektoniczno-budowlaną, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, innowacje społeczne.

Przewodniczy Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Gdyńskiej Radzie ds. Seniorów oraz Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego. Jest pełnomocnikiem prezydenta miasta Gdyni do spraw aktywności obywatelskiej. Był inicjatorem i autorem pierwszego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. To nowatorskie rozwiązanie, nazywane „modelem gdyńskim”, zostało w 1995 roku nagrodzone w unijnym konkursie „Innowacje lokalne w gminach” i stało się wzorem dla wielu polskich miast. W 2009 roku gdyński Program Współpracy został nagrodzony Europejską Nagrodą Sektora Publicznego. Inicjowane i koordynowane przez niego przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej były nagradzane również przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Senat RP oraz Prezydenta RP. Przez dwie kadencje pracował w Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przewodniczącym działającego przy Kancelarii Premiera zespołu zajmującego się reformą w zakresie zasad finansowania sektora pozarządowego ze środków publicznych. Aktywność społeczną rozpoczynał w latach osiemdziesiątych w niezależnym ruchu harcerskim i podziemnej „Solidarności”. Współtworzył Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Kolejne doświadczenia w działalności obywatelskiej zdobywał reaktywując gdyńską YMCA, której był dyrektorem programowym, później prezesem, był też członkiem Zarządu Aliansu Europejskiego YMCA w Szwajcarii. Pracował jako trener i konsultant w ramach programów realizowanych przez międzynarodowe organizacje pozarządowe, a także europejskie i amerykańskie agencje rządowe, wspierając sektor obywatelski i samorządy nie tylko w Polsce, ale także na Węgrzech, na Litwie, w Ukrainie, Gruzji, Armenii, Serbii, Chorwacji, Macedonii i Mongolii. Opublikował w kraju i za granicą szereg książek i kilkadziesiąt artykułów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, administracji publicznej, partycypacji społecznej, organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. Jest też autorem opracowań i ekspertyz zlecanych między innymi przez: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Instytut Spraw Publicznych, Fundację Batorego, United States Agency for International Development (US AID), East Europe Democratic Centre.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.